Zawiadomienie o wykonywaniu zawodu radcy prawnego

W załączeniu formularz zawiadomienia o wykonywaniu zawodu radcy prawnego wprowadzonego do stosowania uchwałą nr 275/VIII/2012 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 grudnia 2012 r. oraz karta ewidencyjna.

Nadto, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi, jako Administrator Danych Osobowych, realizując obowiązek wynikający z art. 13 RODO zamieszcza klauzulę informacyjną.

Zobacz także