Współpraca z WPiA UŁ

14 Lipca 2024

Szanowni Państwo,

Od października br. Wydział Prawa i Administracji UŁ uruchamia nowe studia podyplomowe pt.” Prawo nowych technologii – obsługa biznesu i sektora publicznego”.

Program został przygotowany we współpracy i w odpowiedzi na zapotrzebowanie interesariuszy zewnętrznych – przedsiębiorców wykorzystujących najnowsze technologie i prawników świadczących usługi prawne na rzecz biznesu, jak również jednostek administracji publicznej. W obydwu tych sektorach widoczne jest wzmożone korzystanie i oferowanie usług opartych na nowych technologiach, w tym na systemach sztucznej inteligencji. Z tego też względu wszystkie zajęcia prowadzone są przez ekspertów i specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne w obszarze wdrożeń i wykorzystywania rozwiązań technologicznych. Program studiów obejmuje kompendium wiedzy na temat prawnej obsługi najnowszych technologii w zakresie wdrożeń, funkcjonowania, bezpiecznego korzystania z sieci i przeciwdziałania zagrożeniom, a także odpowiedzialności cywilnej, karnej, administracyjnej i prawnopracowniczej.

Szczegółowe informacje na temat programu studiów i rekrutacji dostępne są na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/ksztalcenie/studia-podyplomowe/prawo-nowych-technologii-obsluga-biznesu-i-sektora-publicznego, kontakt e-mailowy: nowe.technologie@wpia.uni.lodz.pl

25 Marca 2024

Szanowni Państwo,

W imieniu Profesora Wojciecha J. Katnera, Kierownika Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego UŁ zapraszam zainteresowanych radców prawnych oraz aplikantów radcowskich do uczestnictwa w spotkaniu naukowym – seminarium doktorskim, które odbywa się w czwartki w sali 1.17 Wydziału Prawa i Administracji UŁ ul. Kopcińskiego 8/12 (1 piętro, beczka A)

Poniżej terminarz i tematyka spotkań:

21 marca 2024 r.
Mgr Marcin Faron
Usługa w prawie znaków towarowych – uwagi prawno-porównawcze

11 kwietnia 2024 r.
Mgr Michał Pytkowski
Nadzór w prostej spółce akcyjnej

17 maja 2024 r. (piątek)
XIII Forum Prawa Spółek
Następstwo prawne wspólników spółek handlowych

13 czerwca 2024 r.
Mgr Michał Wrona
Zbieg uprawnień konsumenta – sprzedaż na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa a rękojmia za wady i gwarancja

10 października 2024 r.
Mgr Jakub Zieliński
Istota hybrydowego systemu prawnego w Indiach

Zobacz także