Aktualności i ogłoszenia
Aktualności
25 Maja 2024
Dla aplikantów

Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Łodzi informuje, że w związku ze zmianą przepisów oraz informacjami organizacyjnymi Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącymi egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 23 – 26 kwietnia 2024 roku ogłoszenie uchwał o wyniku egzaminu może nastąpić jedynie poprzez podanie ich wyników w siedzibie OIRP w Łodzi przy ul. Tylnej 14 (ogłoszenie uchwał o wyniku egzaminu nie może nastąpić poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń, umieszczenie na stronie internetowej lub umieszczenie ich w extranecie).

Komisja Egzaminacyjna na posiedzeniu w dniu 25 maja 2024 roku podjęła uchwałę o wynikach egzaminu, z treścią których będzie można zapoznać się poczynając od dnia 27 maja br. w siedzibie OIRP w Łodzi od godziny 9.00. Osobom zdającym które nie odbiorą dotyczących ich uchwał, uchwały te zostaną przesłane pocztą.

23 Maja 2024
Dla radców prawnych

Okręgowa Komisja Wyborcza Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi na  podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 499), § 24 ust. 1 i ust. 2 uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 roku w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, podaje do wiadomości listę zgłoszonych kandydatów na delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi XII kadencji.

22 Maja 2024

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi zaprasza dzieci do udziału w imprezie z okazji Dnia Dziecka, która odbędzie się w dniu 8 czerwca 2024 r.  (sobota) w godzinach 9.00-13.00 w Figloraju Ancymondo – na terenie Stacji Nowa Gdynia, Zgierz, ul. Sosnowa 1.

Wszystkich Milusińskich w wieku 3-12 lat wraz z Rodzicami  zapraszamy tym razem do ogromnej  1,5 m2 sali zabaw, na której czekają fantastyczne trakcje: trampoliny, tor pontonowy, małpi gaj, tyrolka, 9 interaktywnych ścianek wspinaczkowych o unikalnych uchwytach i przejściach oraz różnego rodzaju zjeżdżalnie. W setkach metrów ukrytych przejść mogą się również przemieszczać dorośli. Zapraszamy również na ścianki wspinaczkowe (po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia odpowiednio przez opiekuna dziecka lub przez osobę dorosłą); oraz na  turniej gry w kręgle.

Prosimy o potwierdzanie uczestnictwa w imprezie najpóźniej do dnia 27 maja 2024 r. na  adres email: ewa.kawczynska@oirplodz.pl lub telefonicznie (42) 673 41 05 wew. 26.

7 Maja 2024
Dla radców prawnych

W związku z wyznaczonym do dnia 12 maja 2024 r. (niedziela) terminem zgłaszania kandydatów na delegatów XII kadencji na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi dla radców prawnych z Rejonu I i Rejonu VI, Biuro Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi będzie czynne w dniu 11 maja 2024 r. (sobota) i 12 maja 2024 r. (niedziela) w godz. 11.00 – 14.00.

radca prawny Paweł Juliusz Walter
Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi

TYLNA 14 -
czasopismo
radców
prawnych w
Łodzi
Zapraszamy do lektury
oraz współpracy z naszą redakcją.
Zobacz także