Aktualności i ogłoszenia
Aktualności
27 Maja 2024

Informujemy, że w dniu 31 maja 2023 r. (piątek) biuro OIRP w Łodzi będzie nieczynne

27 Maja 2024
Dla aplikantów

Osoby, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu radcowskiego w 2024 r., mogą składać wnioski o wpis na listę radców prawnych w terminie do dnia 13 czerwca 2024 r. w sekretariacie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, przy ul. Tylnej 14.

Szczegółowa informacja wraz ze wzorami wymaganych dokumentów dostępna w załączeniu. 

23 Maja 2024
Dla radców prawnych

Okręgowa Komisja Wyborcza Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi na  podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 499), § 24 ust. 1 i ust. 2 uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 roku w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, podaje do wiadomości listę zgłoszonych kandydatów na delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi XII kadencji.

22 Maja 2024

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi zaprasza dzieci do udziału w imprezie z okazji Dnia Dziecka, która odbędzie się w dniu 8 czerwca 2024 r.  (sobota) w godzinach 9.00-13.00 w Figloraju Ancymondo – na terenie Stacji Nowa Gdynia, Zgierz, ul. Sosnowa 1.

Wszystkich Milusińskich w wieku 3-12 lat wraz z Rodzicami  zapraszamy tym razem do ogromnej  1,5 m2 sali zabaw, na której czekają fantastyczne trakcje: trampoliny, tor pontonowy, małpi gaj, tyrolka, 9 interaktywnych ścianek wspinaczkowych o unikalnych uchwytach i przejściach oraz różnego rodzaju zjeżdżalnie. W setkach metrów ukrytych przejść mogą się również przemieszczać dorośli. Zapraszamy również na ścianki wspinaczkowe (po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia odpowiednio przez opiekuna dziecka lub przez osobę dorosłą); oraz na  turniej gry w kręgle.

Prosimy o potwierdzanie uczestnictwa w imprezie najpóźniej do dnia 27 maja 2024 r. na  adres email: ewa.kawczynska@oirplodz.pl lub telefonicznie (42) 673 41 05 wew. 26.

TYLNA 14 -
czasopismo
radców
prawnych w
Łodzi
Zapraszamy do lektury
oraz współpracy z naszą redakcją.
Zobacz także