Legitymacje samorządowe

Legitymacje radcy prawnego, prawnika zagranicznego i aplikanta radcowskiego

Ceny legitymacji:

  • legitymacja dla aplikanta radcowskiego – 27 zł  
  • legitymacja dla radcy prawnego – 32 zł
  • legitymacja prawnika zagranicznego – 32 zł

Wymagane jest zdjęcie w formie elektronicznej. Zdjęcie powinno spełniać kryteria zdjęcia do  dowodu osobistego / paszportu  oraz  poniższe wymogi techniczne:

  • plik w formacie JPEG (.jpg)
  • format (proporcje zdjęcia)  3:4
  • minimalna rozdzielczość: 480×640 pikseli
  • maksymalna rozdzielczość: 1200×1800 pikseli  (preferowana niższa)
  • minimalny rozmiar: 100 KB Maksymalny rozmiar: 2 MB (preferowany mniejszy)

Zdjęcie w formie elektronicznej wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty na jedno z kont:

  • ING BANK ŚLĄSKI 13 1050 1461 1000 0022 5916 6649 lub
  • PEKAO S.A. VI O/ŁÓDŹ   42 1240 3031 1111 0000 3426 6485

należy przesłać:

Zobacz także