Informacje dla mediatorów

Szanowni Państwo,

W dniu 23 marca 2023 roku Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości przyjęła nowe standardy szkolenia mediatorów. Standardy te zastąpiły te, uchwalone przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 29 października 2007 roku.

W załączeniu przekazujemy do zapoznania uchwałę nr 1/2023 Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia standardów szkolenia mediatorów.

Zobacz także