Wykaz lekarzy sądowych

Wykaz lekarzy sądowych uprawnionych do potwierdzenia nieobecności stron w postępowaniu.

Wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi – dostępny w pliku PDF

Wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. – dostępny w pliku PDF

Wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Sieradzu – dostępny w pliku PDF

Wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Płocku – dostępny w pliku PDF

 

Ponadto informujemy, iż powyższe wykazy są dostępne na stronach internetowej właściwego Sądu Okręgowego .

Zobacz także