Aktualności

27 Maja 2024

Osoby, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu radcowskiego w 2024 r., mogą składać wnioski o wpis na listę radców prawnych w terminie do dnia 13 czerwca 2024 r. w sekretariacie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, przy ul. Tylnej 14.

Szczegółowa informacja wraz ze wzorami wymaganych dokumentów dostępna w załączeniu. 

link
25 Maja 2024

Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Łodzi informuje, że w związku ze zmianą przepisów oraz informacjami organizacyjnymi Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącymi egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 23 – 26 kwietnia 2024 roku ogłoszenie uchwał o wyniku egzaminu może nastąpić jedynie poprzez podanie ich wyników w siedzibie OIRP w Łodzi przy ul. Tylnej 14 (ogłoszenie uchwał o wyniku egzaminu nie może nastąpić poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń, umieszczenie na stronie internetowej lub umieszczenie ich w extranecie).

Komisja Egzaminacyjna na posiedzeniu w dniu 25 maja 2024 roku podjęła uchwałę o wynikach egzaminu, z treścią których będzie można zapoznać się poczynając od dnia 27 maja br. w siedzibie OIRP w Łodzi od godziny 9.00. Osobom zdającym które nie odbiorą dotyczących ich uchwał, uchwały te zostaną przesłane pocztą.

link
25 Maja 2024

W imieniu Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw, oddajemy w Państwa ręce publikację „Asystent ofiary przestępstwa w Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Przewodnik”.

Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw od początku 2023 r. wspólnie z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uruchomiła pilotażowy program „Asystent dla pokrzywdzonego przestępstwem”. Niebieska Linia jest jednym z ośrodków SPOPP. Działa na terenie Warszawy i w jej okolicach. W ramach ośrodka działa siedem lokalnych punktów. Oferowane w ramach projektu wsparcie asystenta ofiary przestępstwa uzupełniało szeroką ofertę ośrodka, obejmującą pomoc: psychologiczną, prawną, materialną oraz inną zgodną z potrzebami ofiary.

Pomoc asystenta ofiary przestępstwa może być najważniejszym rodzajem wsparcia, jakiego można udzielić osobie pokrzywdzonej przestępstwem. Jest ona nakierowana na potrzeby emocjonalne i praktyczne osoby skrzywdzonej. Obecność asystenta powinna zapewnić ofierze poczucie bezpieczeństwa, sprawi, że nie będzie czuła się osamotniona. Asystent będzie przy niej, wysłucha jej obaw, poinformuje o możliwościach wsparcia
i pomocy.

Zachęcamy do zapoznania.

link
Zobacz także