Wybory 2024

18 Czerwca 2024

Okręgowa Komisja Wyborcza Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi publikuje:

  • treść uchwały Nr 9/2024 Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 17 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia listy delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi XII kadencji oraz listy przedstawicieli aplikantów radcowskich na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi XII kadencji
  • listę delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi XII kadencji oraz listę przedstawicieli aplikantów radcowskich na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi XII kadencji.
link
18 Czerwca 2024

Informujemy, że zgodnie z §3 ust. 3 i 4 Uchwały  Nr  1282/XI/2024 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie przygotowania wyborów organów i na funkcje XII kadencji ustala się termin zgłaszania kandydatów w wyborach, które zostaną przeprowadzone na Zgromadzeniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi w dniu 21 września 2024 r., do dnia 22 sierpnia 2024 r. włącznie.

Zgłoszeń kandydatów dokonuje się w formie pisemnej z zachowaniem wymogów określonych w § 19 Uchwały Nr 10/2010 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, tj. zgłoszenie kandydata w wyborach następuje w formie pisemnej w postaci papierowej albo dokumentu elektronicznego z podpisem zaufanym, kwalifikowanym albo osobistym podpisem elektronicznym do okręgowej komisji wyborczej na adres:

Okręgowa Komisja Wyborcza
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi
ul. Tylna 14
90-324 Łódź.

Za dzień wpływu zawiadomienia przyjmuje się datę odczytu zgłoszenia przez pracowników OIRP w Łodzi. W zgłoszeniu kandydata przyjmuje się podanie roku rozpoczęcia wykonywania zawodu radcy prawnego, a punkt trzeci może zostać niewypełniony.

Wzory kart zgłoszeniowych dostępne są w załączeniu.

link
11 Czerwca 2024

Okręgowa Komisja Wyborcza Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi na  podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 499), § 24 ust. 1 i ust. 2 uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 roku w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, podaje do wiadomości zaktualizowaną w dniu 11 czerwca 2024 r. listę zgłoszonych kandydatów na delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi XII kadencji.

link
23 Maja 2024

Okręgowa Komisja Wyborcza Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi na  podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 499), § 24 ust. 1 i ust. 2 uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 roku w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, podaje do wiadomości listę zgłoszonych kandydatów na delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi XII kadencji.

link
7 Maja 2024

W związku z wyznaczonym do dnia 12 maja 2024 r. (niedziela) terminem zgłaszania kandydatów na delegatów XII kadencji na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi dla radców prawnych z Rejonu I i Rejonu VI, Biuro Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi będzie czynne w dniu 11 maja 2024 r. (sobota) i 12 maja 2024 r. (niedziela) w godz. 11.00 – 14.00.

radca prawny Paweł Juliusz Walter
Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi

link
Zobacz także