Współpraca z WPiA UŁ

16 Sierpnia 2021

Serdecznie zapraszam do udziału w VIII Międzynarodowej Konferencji Konsumenckiej pt. „Wyzwania dla prawa konsumenckiego w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym” organizowanej przez Katedrę Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ oraz Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów.

Konferencja odbędzie się w dniach 5–6 października 2021 r. w trybie online. Szczegóły dotyczące zakresu tematycznego znajdują się w załączonej agendzie.

link
12 Sierpnia 2021

Szanowni Państwo, 

Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z wielką przyjemnością pragnie zaprosić Państwa na cykliczną, już jedenastą, Ogólnopolską Konferencję Naukową organizowaną w ramach Łódzkich Spotkań Prawniczych, która odbędzie się 24 listopada 2021 r. w formie online. Temat tegorocznej Konferencji to „Prawo administracyjne w służbie jednostki i wspólnoty”. ​Mamy nadzieję, że zaproponowany temat skłoni Państwa do wzięcia udziału w Konferencji oraz podzielenia się swoimi przemyśleniami, refleksjami, a także wynikami badań w tym zakresie. Zaproszenie na Konferencję dostępne w załączeniu. 

W imieniu Organizatorów: 
dr Maria Karcz-Kaczmarek 
dr Przemysław Wilczyński 

link
16 Lipca 2021

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego uruchomił rekrutację na kolejną edycję studiów podyplomowych „Psychiatria i psychologia sądowa”.

Celem studiów jest podniesienie kompetencji zawodowych w obszarze psychiatrii i psychologii wśród praktyków organów wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania. Szczególny nacisk położony jest na przeprowadzanie dowodów z opinii psychiatrycznych i psychologicznych, przesłuchanie świadków i ocenę ich wiarygodności, a także korzystanie z możliwości, jakie daje profilowanie kryminalistyczne.

Program zakłada realizację 162 godzin dydaktycznych podczas 11 dwudniowych zjazdów.  

Studia są skierowane do sędziów, asystentów i asesorów sądowych, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, policjantów.

Szczegółowe informacje na temat studiów, w tym ich program oraz dokumenty rekrutacyjne, dostępne są na stronie: https://www.wpia.uni.lodz.pl/studia/studia-podyplomowe/psychiatria-i-psychologia-sadowa

link
8 Czerwca 2021

Szanowni Państwo,

w imieniu Pani Dziekan WPiA UŁ, dr hab. Moniki Boguckiej-Felczak, prof. UŁ serdecznie zapraszam 10 czerwca (czwartek), o godzinie 16:00 na III Seminarium Dziekańskie, którego celem jest integracja społeczności Wydziału Prawa i Administracji UŁ oraz środowisk prawniczych i akademickich.

10 czerwca 2021 r. wykład nt. sądowej ochrony praw własności intelektualnej w Brazylii wygłosi prof. Ricardo Sichel.

Profesor Ricardo Sichel jest pracownikiem dwóch brazylijskich uczelni wyższych: UNIRIO – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro oraz Universidade Candido Mendes w Rio de Janeiro. Profesor Sichel przez 35 lat pracował w dziale prawnym brazylijskiego Urzędu Patentowego, pełniąc również funkcję dyrektora tego działu. Obecnie prowadzi praktykę adwokacką.

Wykład gościnny zostanie wygłoszony na zaproszenie Centrum Badań nad Aksjologią Procedur Cywilnych, którego Rady Naukowej prof. Sichel jest członkiem. 

Seminarium odbędzie się za pośrednictwem platformy MS Teams: LINK DO SEMINARIUM DZIEKAŃSKIEGO

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt z naszym Zespołem Informatycznym: https://www.wpia.uni.lodz.pl/zi

link
25 Maja 2021

Szanowni Państwo,

W imieniu Pani Dziekan WPiA UŁ, dr hab. Moniki Boguckiej-Felczak, prof. UŁ serdecznie zapraszam Państwa 28 maja (piątek), o godzinie 10:00 na II Seminarium Dziekańskie, którego celem jest integracja społeczności Wydziału Prawa i Administracji UŁ oraz środowisk prawniczych i akademickich.

28 maja 2021 r. referat pt. „Sztuczna inteligencja i prawo pracy w erze Big Data” wygłoszą dr Izabela Florczak i dr Marta Otto. Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

Seminarium odbędzie się za pośrednictwem platformy MS Teams: Seminarium Dziekańskie 28.05.2021 r.

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt z naszym Zespołem Informatycznym: https://www.wpia.uni.lodz.pl/zi 

link
Zobacz także