Aktualności

7 Grudnia 2023

Szanowni Państwo,

Informujemy, że ślubowanie aplikantów radcowskich rozpoczynających aplikację radcowską w styczniu 2024 r. odbędzie się 14 grudnia 2023 r. (czwartek) w siedzibie OIRP w Łodzi przy ul. Tylnej 14 według następującego porządku:      

I grupa (aplikanci, których nazwiska zaczynają się od litery: A – M) – o godz. 15.00;

II grupa (aplikanci, których nazwiska zaczynają się od litery: N – W) – o godz. 16.00

link
15 Listopada 2023

Szanowni Państwo,

W imieniu Profesora Wojciecha J. Katnera, Kierownika Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego UŁ zapraszam zainteresowanych radców prawnych oraz aplikantów radcowskich do uczestnictwa w spotkaniu naukowym – seminarium doktorskim w dniu 16 listopada 2023 roku w sali 1.17 Wydziału Prawa i Administracji UŁ ul. Kopcińskiego 8/12 (1 piętro, beczka A).

Tematem spotkanie będzie „Spółka Europejska jako pierwsza spółka o modelu monistycznym w prawie polskim”, a przedstawi go Pan mgr Michał Pytkowski, doktorant WPiA UŁ.

6 Listopada 2023

Zgodnie z § 5 Uchwały Nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych informujemy, że obowiązek uiszczania składki członkowskiej powstaje w miesiącu, w którym nastąpił wpis na listę radców prawnych lub listę aplikantów radcowskich.

Wysokość składki członkowskiej dla aplikantów radcowskich wynosi 30 zł miesięcznie, wpłat należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

Informujemy ponadto o konieczności wskazania Radzie OIRP w Łodzi danych patrona. Oświadczenie radcy prawnego o wyrażeniu zgody na objęcie patronatem (wzór w załączeniu) będzie można złożyć w dniu ślubowania (o terminie poinformujemy odrębnym komunikatem).

link
3 Listopada 2023

Zakład Międzynarodowego Obrotu Cywilnego, działający w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na jednodniową konferencję naukową: „Zmiana płci metrykalnej w Polsce i za granicą”.

Konferencja odbędzie się w dniu 17 listopada 2023 r. (piątek) w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź. Otwarcie konferencji jest zaplanowane na godzinę 9.30 a jej zakończenie na godzinę 15.00. W charakterze prelegentów wystąpią przedstawiciele praktyki i doktryny, którzy na co dzień zajmują się problematyką prawa rodzinnego oraz rejestracji stanu cywilnego.

Szczegółowy program konferencji przedstawiamy w załączeniu.

Współorganizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego RP – Oddział w Łodzi.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Z powodów organizacyjnych prosimy jednak o zgłoszenie swego uczestnictwa – nie później niż do dnia 14 listopada 2023 r. – na adres mailowy: konferencja.wpia.ul@gmail.com

link
29 Października 2023

W załączeniu prezentujemy uchwałę Prezydium KRRP nr 1153/XI/2023 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.

Wszyscy aplikanci proszeni są o szczegółowe zapoznanie się z tekstem regulaminu. 

link
Zobacz także