Współpraca z WPiA UŁ

8 Czerwca 2021

Szanowni Państwo,

w imieniu Pani Dziekan WPiA UŁ, dr hab. Moniki Boguckiej-Felczak, prof. UŁ serdecznie zapraszam 10 czerwca (czwartek), o godzinie 16:00 na III Seminarium Dziekańskie, którego celem jest integracja społeczności Wydziału Prawa i Administracji UŁ oraz środowisk prawniczych i akademickich.

10 czerwca 2021 r. wykład nt. sądowej ochrony praw własności intelektualnej w Brazylii wygłosi prof. Ricardo Sichel.

Profesor Ricardo Sichel jest pracownikiem dwóch brazylijskich uczelni wyższych: UNIRIO – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro oraz Universidade Candido Mendes w Rio de Janeiro. Profesor Sichel przez 35 lat pracował w dziale prawnym brazylijskiego Urzędu Patentowego, pełniąc również funkcję dyrektora tego działu. Obecnie prowadzi praktykę adwokacką.

Wykład gościnny zostanie wygłoszony na zaproszenie Centrum Badań nad Aksjologią Procedur Cywilnych, którego Rady Naukowej prof. Sichel jest członkiem. 

Seminarium odbędzie się za pośrednictwem platformy MS Teams: LINK DO SEMINARIUM DZIEKAŃSKIEGO

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt z naszym Zespołem Informatycznym: https://www.wpia.uni.lodz.pl/zi

link
25 Maja 2021

Szanowni Państwo,

W imieniu Pani Dziekan WPiA UŁ, dr hab. Moniki Boguckiej-Felczak, prof. UŁ serdecznie zapraszam Państwa 28 maja (piątek), o godzinie 10:00 na II Seminarium Dziekańskie, którego celem jest integracja społeczności Wydziału Prawa i Administracji UŁ oraz środowisk prawniczych i akademickich.

28 maja 2021 r. referat pt. „Sztuczna inteligencja i prawo pracy w erze Big Data” wygłoszą dr Izabela Florczak i dr Marta Otto. Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

Seminarium odbędzie się za pośrednictwem platformy MS Teams: Seminarium Dziekańskie 28.05.2021 r.

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt z naszym Zespołem Informatycznym: https://www.wpia.uni.lodz.pl/zi 

link
15 Kwietnia 2021

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 kwietnia 2021 r. pomiędzy Okręgową Izbą Radców Prawnych w Łodzi i Wydziałem Prawem i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego zostało zawarte porozumienie o współpracy na mocy którego Izba i Uniwersytet deklarują kontynuację i rozwijanie następujących ogólnych form współpracy w celu podnoszenie poziomu merytorycznego procesu kształcenia prawników na każdym jego etapie oraz kształtowania etycznych postaw w kształceniu, przygotowaniu do wykonywania i wykonywaniu zawodów prawniczych. Współpraca będzie obejmować między innymi:

 • udział OIRP w Łodzi w tworzeniu i rozwijaniu programów studiów prowadzonych
  na WPiA UŁ w ramach funkcjonującej przy Wydziale Rady Pracodawców;
 • wspólne przedsięwzięcia mające na celu przedstawienie praktycznych i etycznych aspektów pracy radcy prawnego studentom WPiA UŁ;
 • wspólne przedsięwzięcia związane z działaniem na WPiA UŁ kół naukowych;
 • wspólną organizację praktyk dla studentów WPiA UŁ;
 • współdziałanie w zakresie organizacji konferencji naukowych, seminariów naukowych, szkoleń oraz ekspertyz w tym w szczególności w ramach realizowanego przez WPiA UŁ Centrum Wiedzy Eksperckiej;
 • promowanie ustalonych powyżej form współpracy wśród członków OIRP w Łodzi oraz wspólnoty akademickiej WPiA jak również w odniesieniu do zainteresowanych podmiotów trzecich.

W załączeniu przedstawiamy:

 • informacje o działalności Centrum Wiedzy Eksperckiej WPiA UŁ;
 • informacje o możliwości zlecenia wykonania ekspertyzy przez Centrum Wiedzy Eksperckiej WPiA UŁ;
 • zaproszenie na szkolenia dedykowane Radcom Prawnym OIRP w Łodzi, które odbędą się w maju 2021 r.;
 • zaproszenie na Konferencję pt.: „Eksperymenty medyczne – nowe przepisy, nowe problemy”, która odbędzie się w dniu 19 maja 2021r.

Za udział w szkoleniach i konferencjach dedykowanych Radcom Prawnym OIRP w Łodzi przyznawane będą punkty szkoleniowe.

O podejmowanych kolejnych inicjatywach będziemy Państwa na bieżąco informować w dedykowanej zakładce na stronie internetowej OIRP w Łodzi.

link
Zobacz także