Szkolenia

31 Marca 2023

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach wyjazdowych. Ponieważ obecny rok jest kończącym rozliczenie obowiązku doskonalenia zawodowego zaplanowaliśmy dla Państwa dwa szkolenia wyjazdowe:

  1. 26-27 maja 2023 r. w Hotelu Apart Termy Uniejów w Uniejowie
  2. 22-24 września 2023 r. w Hotelu Copernicus w Toruniu

Na obydwa szkolenia przewidziane jest po 100 miejsc.

Zapisy na szkolenie w Uniejowie rozpoczynają się od dnia 3 kwietnia 2023 r.

Zapisanie na listę uczestników szkolenia jest dokonywane dopiero po uiszczeniu opłaty i przesłaniu jej potwierdzenia na adres mailowy: ewa.kawczynska@oirplodz.pl

Zapis telefoniczny lub jedynie mailowe przesłanie zgłoszenia bez potwierdzenia opłaty nie gwarantuje udziału w szkoleniu.

Odpłatność radcy prawnego za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 400 zł. Kwotę tą prosimy przelać na rachunek OIRP w Łodzi  w ING Banku Śląskim numer konta: 13 1050 1461 1000 0022 5916 6649 lub Banku Pekao S.A. VI O /Łódź numer konta: 42 1240 3031 1111 0000 3426 6485 z dopiskiem szkolenie wyjazdowe w terminie 26/27 maja 2023 r.

Jednocześnie informujemy, że w związku z dofinansowaniem przez Izbę kosztów szkolenia, uczestniczyć w nim nie będą mogły osoby posiadające na dzień zgłoszenia zaległości w składkach wyższej niż 3 krotność miesięcznej stawki składki.

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność wpłat.

Tematyka szkolenia : „Procedura cywilna- wybrane aspekty praktyczne, ostatnia nowelizacja kpc” – SSR Piotr Chańko

Z uwagi na niewielką odległość od hotelu nie przewidujemy dojazdu zorganizowanego. Informuję, że w cenie pobytu w Hotelu mają Państwo  możliwość bezpłatnego korzystania z term przez 2,5 h. 

Zapisy na szkolenie w Toruniu rozpoczną się w miesiącu czerwcu, wtedy też zostaną udzielone dodatkowe informacji co do zasad uczestnictwa w tym szkoleniu.

Szczegółowy harmonogram szkoleń wraz z tematyką zostanie zamieszczony na stronie internetowej w późniejszym terminie.

link
29 Marca 2023

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które odbędzie się 27 kwietnia 2023 r., godz. 17.00 – 20.15 (jedna piętnastominutowa przerwa w trakcie wykładu).

Temat szkolenia: Fundacja rodzinna nowa instytucja prawna w ujęciu sukcesyjnym i prawnoporównawczym. Fundacja rodzinna w praktyce.

Prowadzący: radca prawny Agnieszka Krysik

Link do rejestracji:

https://oirplodz.clickmeeting.com/fundacja-rodzinna-nowa-instytucja-prawna-w-ujeciu-sukcesyjnym-i-prawnoporownawczym-fundacja-rodzinn/register?_gl=1*162dp90*_ga*MTE1NjAzNzMxMS4xNjc5NTU1ODEy*_ga_K7H94QHX99*MTY4MDAzNDc4Ni41LjEuMTY4MDAzNTA5Ny41OS4wLjA.&_ga=2.24756793.2007255088.1680034787-1156037311.1679555812 

link
26 Marca 2023

Szanowni Państwo, 

W załączeniu przekazujemy materiały ze szkolenia pt. „Popularne klauzule umowne Kara umowna Zadatek”, które w dniu 23 marca 2023 roku przeprowadził r.pr. dr hab. Michał Wojewoda prof. UŁ.

link
24 Marca 2023

Szanowni Państwo, 

Fundacja Radców Prawnych „Subsidio Venire” w Warszawie  we współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych oraz Wolters Kluwer Polska serdecznie zaprasza radców prawnych, na szkolenie, które odbędzie się w dniach 11-14.05.2023r. w hotelu Bachleda Kasprowy w Zakopanem

ZA SZKOLENIE UCZESTNIK OTRZYMA 40 PKT. SZKOLENIOWYCH.

Szczegółowe informacje w załączeniu. 

link
21 Marca 2023

Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych serdecznie zaprasza do udziału w XXVII szkoleniu, które odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2023 r. w Warszawie przy ul. Trakt Lubelski 40a (Klub Sosnowy). Szkolenie adresowane jest do wszystkich praktyków prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia wraz z programem znajdują się w załączeniu.

Szkolenie ma charakter odpłatny.

UWAGA! Zgodnie z informacją Organizatora, z przyczyn technicznej osoby które będą uczestniczyły w szkoleniu online nie będą miały przyznanych punktów szkoleniowych

link
Zobacz także