VIII Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa: Wyzwania dla prawa konsumenckiego w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym

Serdecznie zapraszam do udziału w VIII Międzynarodowej Konferencji Konsumenckiej pt. „Wyzwania dla prawa konsumenckiego w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym” organizowanej przez Katedrę Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ oraz Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów.

Konferencja odbędzie się w dniach 5–6 października 2021 r. w trybie online. Szczegóły dotyczące zakresu tematycznego znajdują się w załączonej agendzie.

Forma

Konferencja, podobnie jak w poprzednich latach, składa się z wystąpień prelegentów, paneli dyskusyjnych oraz panelu młodych naukowców, na którym wyniki badań dotyczących tematyki objętej zakresem konferencji przedstawią doktoranci oraz młodzi naukowcy.

Terminy

Do 14 sierpnia 2021 r. proszę o informację o tytułu referatu lub zgłoszenie chęci uczestnictwa w panelu dyskusyjnym na adres: konsument2021@wpia.uni.lodz.pl. Do 6 września Doktoranci i młodzi naukowcy proszeni są o przesłanie abstraktu o długości do 300 słów. Do 6 września 2021 r. przekazana zostanie informacja o przyjęciu referatu lub zgłoszenia do panelu dyskusyjnego. Formularze zgłoszeniowe zostaną wkrótce udostępnione na stronie konferencji, której adres podany jest poniżej.

Inne

Informacje o konferencji wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie wydarzenia: https://bit.ly/3dynSYl
Program konferencji wraz z linkiem do wydarzenia zostanie przesłany zgłoszonym uczestnikom we wrześniu 2021 r.
Wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres e-mail: konsument2021@wpia.uni.lodz.pl