Zmiany w prawie

29 Lipca 2021

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 15 lipca 2021 r. odbyło się bardzo ważne spotkanie, w którym uczestniczyli prezes i sędziowie Sądu Apelacyjnego w Łodzi, prezesi Sądu Okręgowego w Łodzi wraz z wizytatorami ds. cywilnych i przewodniczącymi wydziałów cywilnych, radcy prawni i adwokaci reprezentujący OIRP i ORA w Łodzi, a także przedstawiciel korpusu urzędniczego – kierownik I Wydziału Cywilnego SO w Łodzi.

Celem spotkania było omówienie zagadnień przedstawionych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi oraz Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi dotyczących wdrożenia doręczeń pism sądowych dla profesjonalnych pełnomocników drogą elektroniczną poprzez Portal Informacyjny, uregulowanych w art. 15zzs9 ust 2-4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U.2020.1842 z późn. zm.) dodanego ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.1090).

W toku spotkania uczestnicy wypracowali wspólne reguły dotyczące w/w doręczeń, które mają obowiązywać pomiędzy profesjonalnymi pełnomocnikami, a Sądem Okręgowym w Łodzi, akceptowanymi także przez Sąd Apelacyjny w Łodzi

Szczegółową informację w powyższym zakresie znajdą Państwo w załączonych dokumentach. 

link
2 Lipca 2021

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że od dnia 3 lipca 2021 r. pisma sądowe będą mogły być doręczane profesjonalnym pełnomocnikom za pośrednictwem portalu informacyjnego. W załączeniu przedstawiamy informację Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych o nowych regulacjach w tym zakresie.

link
1 Kwietnia 2021

Przedstawiamy przygotowany przez Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP raport pt. „e-Doręczenia. Jakie zmiany dla radców prawnych przyniesie wejście w życie ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych?”.

Zachęcamy do zapoznania.

link
Zobacz także