Współpraca z WPiA UŁ

15 Listopada 2022

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy o powstaniu Kolegium Doktorskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego – nowej inicjatywy badawczo-dydaktycznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Kolegium Doktorskie zostało stworzone z myślą o wsparciu w przygotowaniach do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. 

Aby umożliwić uczestnictwo w zajęciach, biorąc pod uwagę zaangażowanie zawodowe Uczestników, przy jednoczesnym spełnianiu postulatów work-life balance, opracowany program przewiduje zjazdy w soboty, raz w miesiącu. Potrwają one trzy semestry.

Zajęcia będą odbywać się w formie hybrydowej, co umożliwi uczestnictwo wszystkim chętnym, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Szczegółowe informacje i zapisy możliwe są pod adresem: https://www.wpia.uni.lodz.pl/kolegiumdoktorskie

Kształcenie w ramach Kolegium Doktorskiego jest odpłatne. Dla radców prawnych obowiązuje 5% rabat od obowiązującej opłaty!

link
11 Listopada 2022

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo C.H.Beck i Ośrodek Naukowo – Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej zapraszają na IV Forum Prawa Procesowego Cywilnego pt. „Aktualne problemy praktyki sądowej w postępowaniu cywilnym”, które odbędzie 18 listopada 2022 r. w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ w Łodzi, w trybie hybrydowym.

W tym roku Forum będzie poświęcone aktualnym problemom praktyki sądowej w postępowaniu cywilnym z uwzględnieniem zmian kodeksu postępowania cywilnego, których projekt po pierwszym czytaniu w Sejmie skierowano do podkomisji stałej (druk nr 2650).

Problematyka objęta tytułem poszczególnych wystąpień Referentów, z jednej strony nawiązuje do regulacji wprowadzonych ostatnio w obrębie postępowania cywilnego i których projekt zmian został przekazany na drogę legislacyjną, z drugiej zaś – dotyczy zagadnień procesowych wyłaniających się szczególnie w ostatnim czasie na tle skargi pauliańskiej.

Udział w Forum jest odpłatny. Radcy prawni łódzkiej OIRP otrzymują rabat w wysokości 15%, podając kod zawarty w załączeniu, razem z programem Forum.

Łódzka OIRP jest jednym z partnerów tegorocznej konferencji. 

Szczegółowe informacje w załączniku oraz pod linkiem: https://www.akademia.beck.pl/szkolenie/1153-iv-forum-prawa-procesowego-cywilnego-aktualne-problemy-praktyki-sadowej-w-postepowaniu-cywilnym

link
26 Października 2022

Zachęcamy do korzystania z usług świadczonych przez Centrum Wiedzy Eksperckiej powstałe na Wydziale Praw i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Centrum  funkcjonuje w trzech płaszczyznach:

  1. Opracowywania ekspertyz prawnych na zlecenie podmiotów zewnętrznych.
  2. Szkoleń z zakresu prawa i administracji.
  3. Organizacji konferencji i seminariów.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://wpia.uni.lodz.pl/centrum-wiedzy-eksperckiej/o-centrum 

link
5 Maja 2022

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w XI Forum Prawa Spółek pt. „Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych”, które tradycyjnie już odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w trzeci piątek maja, tj. – 20 maja 2022 roku. Konferencja odbędzie się w formule on – line. 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zainteresowani udziałem w konferencji proszeni są o zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem formularza on line najpóźniej do 10 maja 2022 r.

Wszelkich informacji dotyczących Konferencji udziela Sekretariat za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: prawospolek@wpia.uni.lodz.pl.

Patronat nad Forum tradycyjnie już sprawuje Pani prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego w latach 2014-2020, a patronat medialny – Przegląd Prawa Handlowego.         

Honorowy Patronat nad Forum sprawuje Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi.

Wszelkie informacje wraz z formularzem rejestracyjnym dostępne są pod adresem: https://www.wpia.uni.lodz.pl/aktualnosci/konferencje-seminaria-wyklady/xi-forum-prawa-spolek-rozwiazanie-i-likwidacja-spolek-handlowych.html

link
21 Października 2021

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo C.H. Beck i Ośrodek Naukowo – Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej zapraszają na III Forum Prawa Procesowego Cywilnego, które odbędzie się w dniu 19 listopada 2021 r. w trybie hybrydowym. Partnerem III Forum jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi. W tym roku Forum będzie poświęcone zabezpieczeniu roszczeń pieniężnych w praktyce sądowej. 

Dla uczestników Forum zapewniony został specjalny kod rabatowy, gwarantujący zniżkę w wysokości 20% od ceny szkolenia. Szczegółowe informacje wraz z samym kodem dostępne są w załączeniu.

Zapisów należy dokonywać pod adresem https://www.akademia.beck.pl/szkolenie/979-iii-forum-prawa-procesowego-cywilnego-zabezpieczenie-roszczen-pienieznych-w-praktyce-sadowej

link
Zobacz także