Aktualności samorządowe

31 Marca 2023

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na stronie internetowej KIRP dostępna już jest najnowsza elektroniczna wersja Zbioru przepisów samorządu radców prawnych (stan prawny na dzień 8 marca 2023 r.) wydana przez Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP. W publikacji zostały umieszczone najważniejsze akty prawa samorządowego, tj. Ustawa o radcach prawnych, Kodeks Etyki Radcy Prawnego oraz Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego, a także inne istotne regulacje dotyczące codziennego funkcjonowania samorządu radców prawnych i jej członków.

Zbiór dostępny jest pod adresem: https://kirp.pl/zbioru-przepisow-samorzadu-radcow-prawnych-2023-r/

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem. 

31 Marca 2023

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach wyjazdowych. Ponieważ obecny rok jest kończącym rozliczenie obowiązku doskonalenia zawodowego zaplanowaliśmy dla Państwa dwa szkolenia wyjazdowe:

  1. 26-27 maja 2023 r. w Hotelu Apart Termy Uniejów w Uniejowie
  2. 22-24 września 2023 r. w Hotelu Copernicus w Toruniu

Na obydwa szkolenia przewidziane jest po 100 miejsc.

Zapisy na szkolenie w Uniejowie rozpoczynają się od dnia 3 kwietnia 2023 r.

Zapisanie na listę uczestników szkolenia jest dokonywane dopiero po uiszczeniu opłaty i przesłaniu jej potwierdzenia na adres mailowy: ewa.kawczynska@oirplodz.pl

Zapis telefoniczny lub jedynie mailowe przesłanie zgłoszenia bez potwierdzenia opłaty nie gwarantuje udziału w szkoleniu.

Odpłatność radcy prawnego za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 400 zł. Kwotę tą prosimy przelać na rachunek OIRP w Łodzi  w ING Banku Śląskim numer konta: 13 1050 1461 1000 0022 5916 6649 lub Banku Pekao S.A. VI O /Łódź numer konta: 42 1240 3031 1111 0000 3426 6485 z dopiskiem szkolenie wyjazdowe w terminie 26/27 maja 2023 r.

Jednocześnie informujemy, że w związku z dofinansowaniem przez Izbę kosztów szkolenia, uczestniczyć w nim nie będą mogły osoby posiadające na dzień zgłoszenia zaległości w składkach wyższej niż 3 krotność miesięcznej stawki składki.

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność wpłat.

Tematyka szkolenia : „Procedura cywilna- wybrane aspekty praktyczne, ostatnia nowelizacja kpc” – SSR Piotr Chańko

Z uwagi na niewielką odległość od hotelu nie przewidujemy dojazdu zorganizowanego. Informuję, że w cenie pobytu w Hotelu mają Państwo  możliwość bezpłatnego korzystania z term przez 2,5 h. 

Zapisy na szkolenie w Toruniu rozpoczną się w miesiącu czerwcu, wtedy też zostaną udzielone dodatkowe informacji co do zasad uczestnictwa w tym szkoleniu.

Szczegółowy harmonogram szkoleń wraz z tematyką zostanie zamieszczony na stronie internetowej w późniejszym terminie.

link
29 Marca 2023

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza przedłużenie naboru kandydatów na stanowisko członka Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (dalej: „CPT”) z ramienia Polski.

Kadencja obecnego polskiego członka Komitetu wygasa w dniu 19 grudnia 2023 r. Nabór jest prowadzony zgodnie z art. 4 ust. 2 Europejskiej Konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu z 26 listopada 1987 roku (dalej: „Konwencja”, Dz.U. z 1995, nr 46, poz. 238, ze zm.).

CPT organizuje wizyty w miejscach, w których przebywają osoby pozbawione wolności, żeby ocenić sposób ich traktowania. Miejsca te obejmują więzienia, zakłady poprawcze, posterunki policji, ośrodki dla pozbawionych wolności imigrantów, szpitale psychiatryczne, domy opieki społecznej, etc. Członkowie CPT to niezależni i bezstronni eksperci o różnorodnym wykształceniu, w tym prawnicy, lekarze i specjaliści w dziedzinie więziennictwa, czy policji.

Członkowie Komitetu są wybierani spośród osób o wysokich kwalifikacjach moralnych, znanych ze swej kompetencji w dziedzinie praw człowieka lub posiadających doświadczenie zawodowe w dziedzinach objętych Konwencją.

link
29 Marca 2023

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które odbędzie się 27 kwietnia 2023 r., godz. 17.00 – 20.15 (jedna piętnastominutowa przerwa w trakcie wykładu).

Temat szkolenia: Fundacja rodzinna nowa instytucja prawna w ujęciu sukcesyjnym i prawnoporównawczym. Fundacja rodzinna w praktyce.

Prowadzący: radca prawny Agnieszka Krysik

Link do rejestracji:

https://oirplodz.clickmeeting.com/fundacja-rodzinna-nowa-instytucja-prawna-w-ujeciu-sukcesyjnym-i-prawnoporownawczym-fundacja-rodzinn/register?_gl=1*162dp90*_ga*MTE1NjAzNzMxMS4xNjc5NTU1ODEy*_ga_K7H94QHX99*MTY4MDAzNDc4Ni41LjEuMTY4MDAzNTA5Ny41OS4wLjA.&_ga=2.24756793.2007255088.1680034787-1156037311.1679555812 

link
Zobacz także