Aktualności samorządowe

7 Grudnia 2023

Szanowni Państwo,

Wszystkich, którzy zapisali swoje dzieci na paczki świąteczne uprzejmie informujemy, że po odbiór paczek można się zgłaszać w dniach 11-29 grudnia 2023 r. w godzinach 9.00-16.00 do Działu Obsługi Spraw z Urzędu  – pokój na parterze.

link
5 Grudnia 2023

Zarząd Fundacji Radców Prawnych „Subsidio venire” informuje, iż fundacja w ramach prowadzonej działalności uzyskuje środki finansowe, które są mn. przeznaczone dla członków samorządu radców prawnych znajdujących się w trudnej sytuacji osobistej lub zdrowotnej.

Osoby zainteresowane mogą składać przez cały rok wnioski o przyznanie pomocy finansowej na zakup w szczególności: leków, środków medycznych lub specjalistycznych usług medycznych.

Wniosek powinien zawierać uzasadnienie oraz informację dot. uzyskania pomocy finansowej we właściwej miejscowo okręgowej izbie radców prawnych. Wraz z wnioskiem należy złożyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Zarząd Fundacji informuje, iż pomoc będzie przyznana w ramach posiadanych środków.

Załączniki do pobrania można znaleźć poniżej.

link
5 Grudnia 2023

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na upływ terminu nie przyjmujemy już zapisów na paczki świąteczne dla dzieci.

link
1 Grudnia 2023

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi w związku z licznymi wnioskami sądów o wskazanie kandydatów do pełnienia funkcji kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu stron postępowania cywilnego, informuje o możliwości zgłaszania swych kandydatur.

Zgłoszenia mailowe prosimy przesyłać na adres beata.gierach@oirplodz.pl, z podaniem adresu do korespondencji oraz aktualnego nr telefonu.

Powyższe dane zostaną przekazane do odpowiednich sądów.

26 Listopada 2023

Szanowni Państwo,

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego do 31 grudnia 2023 roku prowadzi nabór na IV edycję studiów podyplomowych „Psychiatria i psychologia sądowa”. Zajęcia dla słuchaczy prowadzą psychiatrzy i psycholodzy, opiniujący w sprawach karnych i cywilnych, a także sędziowie, adwokaci oraz nauczyciele akademiccy, łączący pracę na uczelni z praktyką. Studia dotyczą opiniowania zarówno w sprawach karnych, jak i szeroko rozumianych sprawach cywilnych. Studia są skierowane do praktyków, w tym radców prawnych, adwokatów, sędziów i prokuratorów oraz policjantów.

Zajęcia odbywają się w formule mieszanej, 5 zjazdów odbędzie się w formie stacjonarnej na WPiA w Łodzi, natomiast 7 zjazdów odbędzie się w formie zdalnej.

W tym roku zajęcia będą odbywały się w piątki w godzinach 16-20, a w soboty w godzinach 9-18.

Szczegółowe informacje o studiach można znaleźć na stronie internetowej: www.wpia.uni.lodz.pl/studia/studia-podyplomowe/psychiatria-i-psychologia-sadowa

Zobacz także