Aktualności samorządowe

1 Października 2023

link
27 Września 2023

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej pt. „Podatki a upadłość i restrukturyzacja”, która odbędzie się w dniach 16-17 października 2023 r. w Izbicku k/Opola.

Szczegółowy program konferencji oraz szczegóły organizacyjne dostępne są w załączeniu. 

link
27 Września 2023

Uprzejmie informujemy, że na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie sposobu zapewnienia nieletniemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu (Dz.U. z 2022r. poz. 1884) Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi zobowiązana jest przedstawić prezesowi właściwego sądu:

a) wykaz radców prawnych uprawnionych do obrony według ustawy o radcach prawnych, mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości odpowiedniego sądu, deklarujących gotowość udzielania nieletnim pomocy prawnej z urzędu,
b) wykaz pozostałych radców prawnych uprawnionych do obrony według przepisów ustawy o radcach prawnych, mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości danego sądu.

Wobec powyższego uprzejmie prosimy o zadeklarowanie gotowości udzielania nieletnim pomocy prawnej z urzędu do dnia 10 października 2023 r.

link
Zobacz także