PocztaForumStrona domowa

Lista Mediatorów Ośrodka Mediacji przy OIRP w Łodzi

Lista Mediatorów...(PDF).

 
 

Dyżury członków Prezydium Rady

Dziekan Rady
    Grzegorz Wyszogrodzki
    piątek 15:00 – 16:00

Wicedziekan Rady
    Robert Czapnik
    środa 14:00 – 15:00

Wicedziekan Rady
    Wioletta Rogalska-Paluch
    czwartek 15:00-16:00

Skarbnik Rady
    Krzysztof Wójcik
    wtorek 14:00 – 15:00

Sekretarz Rady
    Aleksandra
    Grocholska-Jankowska
   
czwartek 14:00 – 15:00

W sytuacjach nadzwyczajnych istnieje możliwość spotkania z Członkami Prezydium w innych terminach, po uprzednim uzgodnieniu.

Rzecznik Prasowy OIRP
    Przemysław Zawalski

rzecznik@oirplodz.pl


BIURO OIRP W ŁODZI CZYNNE:
poniedziałek - piątek  9.00 - 16.00
 

 
 

Okręgowa Izba Radców
Prawnych w Łodzi


ul. Tylna 14
90-324 Łódź

tel. 042-673-41-05
tel./fax 042-674-88-16

e-mail:
oirp@oirplodz.pl
 
Miło nam poinformować, iż w dniach 25-26 października 2014  r. w Warszawie planowane jest rozegranie I Mistrzostw Polski Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich w piłce siatkowej pod patronatem Dziekana OIRP Warszawa. Do udziału w Turnieju, a następnie imprezie integracyjnej zapraszamy wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich z całej Polski.
Formuła Turnieju dopuszcza możliwość udziału w sześcioosobowej drużynie dwóch przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Członkowie jednej OIRP lub kilku OIRP, którzy zebrali grupę minimum sześć osób dokonają zgłoszenia drużyny. Sugerowana jest nazwa zespołu, która wskazuje OIRP z której jest największa liczba zawodników.
Bardzo prosimy o przesłanie w terminie do dnia 15 września 2014 r. informacji, czy są Państwo zainteresowani udziałem w zmaganiach sportowych i imprezie integracyjnej pod adres: siatkowka@oirpwarszawa.pl, do wiadomości: komisja.integracji@oirphome.pl.
Orientacyjny koszt z noclegiem i imprezą to około 200 zł. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem: siatkowka@oirpwarszawa.pl lub nr telefonu:
504 165 880 - r. pr. Jarosław Dąbkowski (OIRP Warszawa),
663 734 327 - r. pr. Sylwia Pastwa
Nagrodami dla trzech najlepszych drużyn będą Puchary ufundowane przez Dziekana OIRP Warszawa.

Dodano 15 lipca 2014 roku
 
ZAPROSZENIE
NA CYKL SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO,
PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO
(Łódź, październik 2014 – czerwiec 2015r.)
 
Zapraszamy Szanowne Koleżanki i Kolegów Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi do udziału w cyklu szkoleń zawodowych z zakresu prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego. Założenia programowe zostały przygotowane z myślą o nowych uprawnieniach radców prawnych, które przysługiwać będą od 1 lipca 2015r. Szkolenia, w łącznym wymiarze ponad 100 godzin, odbywać się będą w Łodzi w okresie od października 2014r. do czerwca 2015r. Szczegółowy harmonogram oraz informacje o Osobach prowadzących zajęcia zamieszczamy poniżej.
Zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniach uprzejmie prosimy o zapisanie się w terminie do dnia 10 września 2014r. u Pani Ewy Kawczyńskiej w Biurze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi (nr tel. 42 6763596 wew.26, e-mail: ewakawczynska@oirp.home.pl).
Liczba miejsc ograniczona. O miejscu w którym odbywać się będą szkolenia poinformujemy odrębnie. Zależeć ono będzie od liczby zgłoszeń.

Szkolenia są bezpłatne dla Radców Prawnych.  

Grzegorz Wyszogrodzki               
Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Łodzi                             

Dodano 4 lipca 2014 roku
 
OGŁOSZENIE
 
Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew poszukuje kandydata spośród radców prawnych na przedstawiciela ustawowego w osobie kuratora
więcej ... (PDF)

Dodano 23 czerwca 2014 roku
 
I Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w Biegu na 10 km
 
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi we współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych – Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji organizuje I Mistrzostwa Polski Radców Prawnych i Aplikantów w Biegu na 10 km.
Impreza odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2014 roku w Łodzi w ramach IV Biegu Fabrykanta.
Zgłoszenia na Mistrzostwa należy dokonać pocztą elektroniczną na adres mistrzostwa@oirplodz.pl lub faxem na nr 42 674 88 16 w terminie do 15 sierpnia 2014 roku przy pomocy wypełnionego formularza zamieszczonego poniżej, dostępnego także na stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych www.oirplodz.pl oraz na stronie internetowej organizatora Biegu www.biegfabrykanta.pl.

więcej informacji ... (PDF)
formularz zgłoszenia ... (PDF)
regulamin ... (PDF)
 

Szanowni Państwo
Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi
 
W załączeniu przedstawiamy wyniki dotychczasowych prac nad nowym  Kodeksem Etyki Radcy Prawnego .
 
Ogłoszenie .... (PDF)
Uchwała w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektu KERP ... (PDF)
Pismo Przewodniczącego zespołu KERP ... (PDF)
Projekt KERP ... (PDF)
Sprawozdanie Zespołu do przygotowania projektu KERP ... (PDF)

Dodano 27 czerwca 2014 roku
 
Komunikat w sprawie wyjazdu do Luksemburga
Szanowne Koleżanki i Koledzy!
 
      Planowany od dość dawna wyjazd szkoleniowy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu odbędzie się ostatecznie w dniach od 3 do 7 września 2014. Termin ten jest zdeterminowany możliwością rezerwacji miejsc dla naszej grupy na rozprawach TSUE. Planowany koszt uczestnictwa powinien zamknąć się w kwocie około 2000 złotych od osoby (kwota ta uwzględnia częściowe dofinansowanie szkolenia przez Izbę). Ostateczna jej wysokość ustalona będzie pod koniec lipca br.
      Osoby zainteresowane uczestnictwem w wyjeździe mogą zgłaszać się w poprzez przesłanie zgłoszenia e-mailem na adres: oirp@oirplodz.pl w terminie do 31 lipca 2014 r. z jednoczesnym dokonaniem wpłaty kwoty 2000 zł (ewentualne niewielkie dopłaty lub zwroty dokonane zostaną po ostatecznym ustaleniu wysokości kosztów) na nr rachunku Izby z dopiskiem wpłata szkolenie Luksemburg. Jednocześnie uprasza się Koleżanki i Kolegów, którzy już dokonali zgłoszenia (z tego tytułu ich udział będzie kwalifikowany w pierwszej kolejności) o jego potwierdzenie także w formie e-mailowej i poprzez stosowną wpłatę w terminie do 15 lipca b.r.
 
Ramowy orientacyjny program wyjazdu przedstawia się następująco: .... (PDF)

Dodano 29 czerwca 2014 roku
 
INFORMACJA O ZMIANIE TERMINÓW KOLOKWIÓW DLA III ROKU APLIKACJI RADCOWSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI W ROKU SZKOLENIOWYM 2014r.

 
Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi informuje, że ze względów organizacyjnych postanowiło wyznaczyć kolokwia dla obu grup III roku w tych samych terminach tj.
 
18 lipca – Prawo finansowe, podatkowe i celne – pisemne
25 października – prawo administracyjne materialne – ustne
 7 listopada – postępowanie sądowoadministracyjne – pisemne
18 listopada – Postępowanie administracyjne  – pisemne
18 listopada – Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka - pisemne

                                                                                           
Grzegorz Wyszogrodzki   
Dziekan Rady OIRP w Łodzi

 
Dodano 5 czerwca 2014 roku
 
Szanowni Państwo
 
Uprzejmie informujemy, że w dniach od 23 maja do 1 czerwca 2014 roku Reprezentacja Polski Radców Prawnych wzięła udział w silnie obsadzonym turnieju piłkarskim "MUNDIAVOCAT 2014 -FOOTBALL WRORLD CUP FOR LAWYERS 2014". W imprezie wzięły udział 74 drużyny radców prawnych i adwokatów z pięciu kontynentów. Reprezentacja Polski Radców Prawnych w tym silnie obsadzonym turnieju zajęła wysokie 13-te miejsce. Powołanie do kadry narodowej radców prawnych otrzymali przedstawiciele Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi w osobach radców prawnych Dariusza Gałwiaczka, Pawła Kuśmierka oraz Przemysława Zawalskiego. Przedstawiciele naszej izby byli wiodącymi postaciami naszej drużyny. Należy podkreślić, że w trakcie tej wspaniałej imprezy Radcom Prawnym udało się nawiązać liczne kontakty międzynarodowe, które z pewnością pozwoliły utrwalić wśród naszych kolegów z zagranicy wizerunek Radcy Prawnego jako profesjonalnego pełnomocnika procesowego.
 
 
Na zdjęciu przedstawiciele naszej izby - w górnym rzędzie od lewej pierwszy
Dariusz Gałwiaczek, trzeci Paweł Kuśmierek czwarty Przemysław Zawalski.

 
Dodano dnia 29 kwietnia 2014 roku
 
Uprzejmie zawiadamiam, że kapituła Funduszu Seniora przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie organizuje turnus rehabilitacyjny dla osób, spełniających kryteria ubiegania się o pomoc z Funduszu Seniora.
więcej ... (PDF)
 

Dodano dnia 25 kwietnia 2014 roku
 
KOMUNIKAT
 
Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Łodzi informuje  … (PDF)
 Dodano dnia 1 kwietnia 2014 roku
 
Szanowni Państwo
Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi,
 
   uprzejmie informuję o przygotowaniu, w wykonaniu Uchwały Nr 8/2013 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 9 listopada 2013r. w sprawie prac nad nowym Kodeksem Etyki Radcy Prawnego, projektu Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Projekt opracowany został przez Zespół do przygotowania projektu Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, powołany przez Krajową Radę Radców Prawnych.
    Zgodnie postanowieniami §1 ust. 2 pkt 5) powołanej Uchwały do dnia 30 kwietnia 2014r. delegaci na Krajowy Zjazd Radców Prawnych oraz członkowie okręgowych izb radców prawnych mogą składać poprawki do poszczególnych jednostek redakcyjnych projektu.
   Zapraszam do zapoznania się z projektem Kodeksu Etyki Radcy Prawnego oraz zgłaszania uwag, wniosków, poprawek, proponowanych uzupełnień lub pominięć poszczególnych jednostek redakcyjnych, a także odmiennych niż proponowane w projekcie zapisów – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2014r. Zgłoszeń proszę dokonywać na adres poczty elektronicznej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi: etyka@oirplodz.pl
    Wszelkie nadesłane materiały zostaną w dniu 30 kwietnia 2014r. przesłane do Krajowej Izby Radców Prawnych.
 
Grzegorz Wyszogrodzki               
Dziekan Rady                     
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi

Dodano dnia 28 marca 2014 roku
 
Radcy Prawni Najlepsi w Łodzi
 
Faworyt po raz kolejny nie zawiódł.  Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, który odbył się 16 marca na Hali sportowej pewnie wygrała reprezentacja OIRP Łódź .
więcej ... (PDF)
 
Radcy Prawni Najlepsi w Łodzi
 

Dodano dnia 20 listopada 2013 roku
 
Szanowni Państwo Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy
 
Uprzejmie informujemy, że nasz miesięcznik „Radca Prawny” dostępny jest za pomocą smartfonów i tabletów. Każdy numer miesięcznika w wersji elektronicznej dostępny jest 2 tygodnie wcześniej niż wersja papierowa dla każdego radcy prawnego. Szczegóły znajdziecie Państwo pod adresem: http://www.e-kirp.pl/Aktualnosci/Rewolucja-w-miesieczniku-Radca-Prawny.
 
Przemysław Zawalski
Rzecznik Prasowy OIRP w Łodzi
 
Dodano dnia 12 września  2013 roku
 
INFORMACJA O OBOWIĄZKOWYM SZKOLENIU DLA RADCÓW PRAWNYCH
WPISANYCH NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH, NA INNEJ PODSTAWIE NIŻ
ODBYCIE APLIKACJI RADCOWSKIEJ I ZDANIE EGZAMINU RADCOWSKIEGO
Z ZAKRESU ZASAD ETYKI RADCY PRAWNEGO I HISTORII ZAWODU RADCY PRAWNEGO
 
    Uprzejmie zapraszamy wszystkich Radców Prawnych wpisanych na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi na innej podstawie niż odbycie aplikacji radcowskiej i zdanie egzaminu radcowskiego, którzy dotychczas nie wypełnili obowiązku odbycia szkolenia, o którym mowa w § 4 Uchwały Nr 30/B/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określania zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych( z późn. zm), na obowiązkowe szkolenie z zakresu zasad etyki radcy prawnego i historii zawodu radcy prawnego. Obowiązek ten nie dotyczy osób, które zdały egzamin radcowski przed ukończeniem aplikacji radcowskiej, ale uczestniczyły w ramach jej odbywania w zajęciach z zakresu zasad etyki radcy prawnego i historii zawodu radcy prawnego co najmniej w wymiarze 5 godzin.
więcej ... (PDF)

Uprzejmie informujemy o możliwości uruchomienia poczty internetowej i forum dyskusyjnego (ikony w prawym górnym rogu strony).

W celu korzystania z usługi poczty internetowej jak również forum niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracji, jego wydrukowanie oraz przesłanie podpisanego egzemplarza na adres Izby OIRP w Łodzi.

W przypadku problemów z uruchomieniem usług prosimy o kontakt mailowy na adres:  komisja.informacji@oirplodz.pl.
 

© 2007-2011
BIP
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi, 90-324 Łódź, ul. Tylna 14, tel. 042-673-41-05, tel./fax 042-674-88-16