PocztaForumStrona domowa

Lista Mediatorów Ośrodka Mediacji przy OIRP w Łodzi

Lista Mediatorów ... (PDF)
 


 
 

Dyżury członków Prezydium Rady

Dziekan Rady
Grzegorz Wyszogrodzki
piątek 15:00 – 16:00
 
Wicedziekan Rady
ds. Aplikacji
Robert Czapnik
 
Wicedziekan Rady
ds. Promocji Zawodu i Integracji Środowiskowej
Aleksandra Grocholska-Jankowska
czwartek 14:30 – 15:30
 
Wicedziekan Rady
ds. Wykonywania Zawodu
Krzysztof Wójcik
wtorek 15:30 – 16:30
 
Skarbnik Rady
Przemysław Zawalski
 
Sekretarz Rady
Marek Pilc
czwartek 14:00 – 15:00
 
W sytuacjach nadzwyczajnych istnieje możliwość spotkania z Członkami Prezydium w innych terminach, po uprzednim uzgodnieniu.
 
Kierownik ds szkolenia aplikantów
Grzegorz Rajczak
środa 15:00- 16:00
 
Z-ca Kierownika ds szkolenia aplikantów
Elżbieta Niedźwiedzińska
poniedziałek 15:00 - 16:00
 
Rzecznik Prasowy OIRP
Aleksandra Gożdzik
rzecznik@oirplodz.pl

BIURO OIRP W ŁODZI CZYNNE:
poniedziałek - piątek  9.00 - 16.00

 

 
 

Okręgowa Izba Radców
Prawnych w Łodzi


ul. Tylna 14
90-324 Łódź

tel. 042-673-41-05
tel./fax 042-674-88-16

e-mail:
oirp@oirplodz.pl
 
Łódź, dnia 20 czerwca 2016 r.
 
INFORMACJA
o X Zgromadzeniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi
(sprawozdawczo-wyborczym) w dniu 18 czerwca 2016r. w Łodzi
 
        Uprzejmie informujemy Szanownych Państwa, że w dniu 18 czerwca 2016r. w Łodzi odbyło się X Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi (sprawozdawczo – wyborcze). … (PDF)

Szanowni Państwo,

        dziękuję za powierzenie mi po raz drugi zaszczytnej funkcji dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Dziękuję za liczne przejawy sympatii i życzliwości. Gratuluję serdecznie Paniom i Panom Radcom Prawnym, którzy na sobotnim Zgromadzeniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi otrzymali   samorządowe mandaty na  kadencję   2016 – 2020 i dziękuję za tak liczny udział w tym ważnym dla przyszłości  łódzkiej Izby wydarzeniu. Zapraszam    do wspólnej   pracy wszystkich,  którzy pragną   podzielić się swoimi   pomysłami i zaangażowaniem. Wyrażam przekonanie i nadzieję, że nowa kadencja będzie czasem nowych inicjatyw i pomysłów budujących naszą samorządową Wspólnotę i ich konsekwentnej realizacji, a tak potrzebna aktywność oparta będzie zawsze na koleżeńskich relacjach oraz wzajemnym szacunku dla prezentowanych poglądów i poszukiwaniu możliwie najlepszych rozwiązań.
 
                    Z wyrazami szacunku i koleżeńskimi pozdrowieniami
 
                                  Grzegorz Wyszogrodzki                
   
Łódź, dnia 19 czerwca 2016r.


Łódź, dnia 16 czerwca 2016 r.
 
Limitowana oferta LEX dla Radców Prawnych

Szanowni Państwo,
 
Informujemy, że Wydawnictwo Wolters Kluwer SA w porozumieniu z Krajową Izbą Radców Prawnych wprowadziło specjalną ofertę cenową dla Radców Prawnych z małych kancelarii na zakup licencji do Systemu LEX.
 
Oferta obejmuje dostęp do pełnej bazy aktów prawnych i orzecznictwa oraz 4 moduły autorskie (Komentarze, Monografie, Navigatory) z możliwością indywidualnej konfiguracji zawartości w cenie już od 1800 zł za rok.
 
Propozycja dostępna jest dla nowych oraz aktualnych Klientów Systemu LEX z kancelarii 1-,2- i 3-osobowych. Zamówienia mogą być składane przez stronę internetową www.radca.profinfo.pl
 
 

Łódź, dnia 3 czerwca 2016 r.
 
 
1. Sprawozdanie z działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za okres od 28 marca 2015r. do 2 czerwca 2016r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za 2015r. ... (PDF)
 
2. Plan pracy Rady ... (PDF)
 
3. Sprawozdanie Rady  OIRP W ŁODZI z wykonania budżetu za rok 2015 ... (PDF)
 
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego ... (PDF)
- bilans ... (PDF)
- wykonanie budżetu ... (PDF)
- plan przychodów  ... (PDF)
- plan wydatków  ... (PDF)
 
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ... (PDF)
 
5. Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Łodzi ... (PDF)
 
6. Sprawozdanie z działalności Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Łodzi ... (PDF)

KOMUNIKAT
 
Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, iż Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi podpisała umowę o współpracy z Towarzystwem Akcyjnym Telimena SA, w wyniku czego Telimena ufunduje prestiżową nagrodę w postaci togi radcowskiej dla najlepszego aplikanta. Ponadto zobowiązała się do udzielania korzystnych rabatów cenowych przy zakupie tóg (hasło rabatowe OIRP ŁÓDŹ 16).
W aktualnej ofercie Telimeny znajdują się cztery modele tóg w cenach od 298 zł do 748 zł brutto. Istnieje możliwość uzyskania rabatów od 5 do 15% cen.
Ze swej strony rekomendujemy Telimenę jako rzetelnego producenta tóg, których jakość poparta jest certyfikatami ISO 9001 i Oeko-Tex Standard 100.
 
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.togi.telimena.com.
 
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Panią Marią Błaszczyńską tel. (42) 630 22 52
 
 

Łódź, dnia  18 maja 2016 r.

 Szanowni Państwo
 Radcowie Prawni

    Uprzejmie zawiadamiam, że Kapituła Funduszu Seniora  przy  Krajowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie organizuje turnus rehabilitacyjny dla osób, spełniających kryteria do ubiegania się o pomoc z Funduszu Seniora (dochód miesięczny netto osoby zainteresowanej nie może przekroczyć kwoty 3.781, zł ). Ogólnopolski turnus Seniora odbędzie się od 24 września 2016r. do 8 październik 2016r. w Spółdzielni Sanatoryjno-Wypoczynkowej „ Lech: w Kołobrzegu, ul. Korzeniowskiego 1, 78-100 Kołobrzeg.
Wnioski o sfinansowanie / dofinansowanie sanatorium,  dostępne są w Biurze OIRP w Łodzi, ul. Tylna 14 oraz na stronie internetowej KIRP pod adresem www.kirp.pl. Wnioski na drukach (WS-1, 0-1) wraz ze skierowaniem od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, uzasadniającym wyjazd na leczenie  (druk Lek. -1 i Lek. -2 ) należy składać do Kapituły poprzez Rzeczników Funduszu Seniora w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, ul. Tylna 14 w nieprzekraczalnym terminie do dnia  8 czerwca 2016 r.
Osoby zainteresowane o średnich dochodach netto  na 1 członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym, za pobyt na turnusie sanatoryjnym zapłacą kwotę w wysokości:
a) do 1000 zł   -  200 zł
b) od 1001 zł do 1500 zł  -  300 zł
c) od 1501 zł do 2000 zł   -  400 zł
d) powyżej 2001 zł            - 500 zł

- pozostałą należność pokryje Kapituła Funduszu Seniora przesyłając dofinansowanie bezpośrednio do sanatorium.
Uprzejmie informuję, że dla Seniorów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi Kapituła Funduszu Seniora w Warszawie przyznała dwa miejsca.
 
wnioski ... (PDF)
                                
                            Rzecznik Kapituły Funduszu Seniora  
                            OIRP w Łodzi  Elżbieta Niedźwiedzińska


 
Komisja Praw Człowieka zaprasza wszystkich radców prawnych do udziału w Tygodniu Konstytucyjnym, organizowanym w dniach 28 maja - 4 czerwca 2016 roku przez Stowarzyszenie im. Profesora Zbigniewa Hołdy pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
W ramach Tygodnia Konstytucyjnego prawnicy - radcowie prawni, adwokaci, sędziowie prokuratorzy, notariusze, pracownicy organizacji pozarządowych, pracownicy naukowi oraz aplikanci, przeprowadzą lekcje dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu obywateli. Celem projektu jest zwrócenie uwagi uczniów szkół ponadgimnazjalnych na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji i działalności Trybunału Konstytucyjnego. Zależy nam na tym, aby w przystępny i interesujący sposób  pokazać, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas. W tamach Tygodnia Konstytucyjnego chcemy promować świadome obywatelstwo i zachęca młodych ludzi do większego zainteresowania się sprawami publicznymi.
 
Spotkania w szkołach odbywać się będą w ramach jednej godziny lekcyjnej. Prowadzący otrzymają przykładowy scenariusz lekcji oraz pomoce metodologiczne. Profesor Ewa Łętowska zgodziła się objąć Projekt merytorycznym nadzorem. Część metodologiczna zostanie opracowana przez doświadczonych trenerów Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy "Polis".
 
Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej) na adres stowarzyszenie@stowarzyszenieholda.pl w terminie do dnia 16 maja 2016 roku.
 
formularz zgłuszeniowy .... (PDF)

Dodano 28 kwietnia 2016 roku
 
   Okręgowy Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi informuje, że po przeprowadzeniu w dniu 27 kwietnia 2016 roku etapu okręgowego Akademii w Łodzi przy ul. Tylnej 14, do III etapu - centralnego zakwalifikowali się następujący uczniowie:
 
Szkoły Podstawowe:
 
1. Wiktoria Doreń - Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi                     pkt. 38
2. Maja Cyniak  -  Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi                       pkt. 31
3. Mateusz Zawiasa  - Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi                  pkt. 31
 
Gimnazja:
 
  1. Paulina Bartnicka   z  Gimnazjum nr 2 w Koluszkach                 pkt. 40  
  2. Julia Suliga  z  Publicznego  Gimnazjum nr 22 w Łodzi               pkt. 40
  3. Bartosz Królasik  z Publicznego  Gimnazjum nr 22 w Łodzi         pkt. 39  
Komisja postanowiła dodatkowo uhonorować tych uczniów, którzy swoją wiedzą i postawą zasłużyli na szczególne wyróżnienie. Są to:
 
  1. Piotr Kalinowski  z Publicznego Gimnazjum nr 22 w Łodzi           pkt. 38
  2. Maciej Slipko z  Publicznego Gimnazjum nr 15 w Łodzi               pkt. 38
  3. Michał Trzonek z Publicznego Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim   pkt. 38
  4. Krzysztof Malinowski  z Publicznego Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim   pkt 38
  5. Konrad Wojtczak  z Publicznego Gimnazjum nr 26 w Łodzi         pkt. 38
  6. Borys Szafrański  z Publicznego Gimnazjum nr 19 w Łodzi         pkt  36
  7. Weronika Korolewska z Publicznego Gimnazjum nr 22 w Łodzi   pkt  34
 
Komisja planuje uroczyste wręczenie dyplomów oraz wyróżnień w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.  O terminie powiadomimy szkoły niezwłocznie po jego ustaleniu.
 
  Dziękujemy Wszystkim uczestnikom za udział w Akademii. Uczniom gratulujemy odwagi, wytrwałości i pracy, zaś Szanownym Nauczycielom dziękujemy za zainteresowanie konkursem i trud włożony w pracę z podopiecznymi. Życzymy dalszych sukcesów w przyszłości.
radca prawny                  
Aleksandra Grocholska – Jankowska     
Koordynator ds. edukacji prawa w szkołach

Dodano 26 kwietnia 2016 roku
 
ZAPROSZENIE NA VI FORUM PRAWA SPÓŁEK
 
  Uprzejmie zapraszamy zainteresowanych radców prawnych i aplikantów radcowskich do udziału w VI Forum Prawa Spółek, które tradycyjnie już odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 20 maja 2016 r. Tegoroczne Forum poświęcone jest niezwykle istotnym z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia kwestiom papierów wartościowych emitowanych przez spółki handlowe.
 
  Tegoroczna konferencja stanowi odpowiedź na potrzebę poddania szerszej dyskusji wśród teoretyków i praktyków prawa handlowego problematyki papierów wartościowych emitowanych przez spółki handlowe. Wielość i różnorodność teoretycznych i praktycznych , a także poglądów prezentowanych zarówno w opracowaniach naukowych, jak i orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych skłania do poddania tych zagadnień otwartej dyskusji z udziałem wszystkich zawodów prawniczych.
 
  Po wygłoszeniu referatów przez prof.zw dr hab. Aleksandra Chłopeckiego (UW), prof. zw. dr hab. Wojciecha popiołka(UŚ), dr hab. prof. ndzw. UWM Mariolę Lemonnier(UWM ), dr hab. Konrada Zacharzewskiego (UMK) i Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Mirosława Bączyka(UMK) odbędzie się dyskusja, do udziału w której zapraszamy wszystkich uczestników Forum.
 
   Prosimy o imienne zgłoszenia  osób zainteresowanych na podany poniżej adres za pośrednictwem poczty elektronicznej, najpóźniej do dnia 13 maja 2016 r. Szczegółowy program VI Forum Prawa Spółek jest udostępniony na stronie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego: www.wpia.uni.lodz.pl. Wszelkich informacji dotyczących konferencji udziela Sekretariat za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: prawospolek@wpia.uni.lodz.pl.

ANKIETA
W ZAKRESIE POSTRZEGANIA INSTYTUCJI PRZYMUSU
ADWOKACKO - RADCOWSKIEGO W POLSKIM PROCESIE KARNYM
 
   W związku z prośbą prof. dr hab. Tomasza Grzegorczyka, Kierownika Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, o pomoc w przeprowadzeniu badań w zakresie postrzegania przez profesjonalnych pełnomocników instytucji przymusu adwokacko - radcowskiego w polskim procesie karnym przekazujemy adres internetowy do anonimowej ankiety (http://goo.gl/forms/VXDBXgdUcA) z uprzejmą prośbą o udział w badaniu radców prawnych uprawnionych  do występowania w charakterze obrońcy.

Dodano 13 kwietnia 2016 roku
 
INFORMACJA
 
dla radców prawnych wyznaczonych przez Radę OIRP w Łodzi do punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku kalendarzowym 2016 na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015 r. poz. 1255).
 
Uprzejmie informuję, że Krajowa Rada Radców Prawnych uchwałą z dnia 12 marca 2016 roku Nr 122/IX/2016 dokonała zmiany polegającej na wydłużeniu okresu za jaki mają być składane Dziekanowi Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych zbiorcze zestawienia udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej. Dotychczas zgodnie z § 6  stanowiącego załącznik do uchwały Nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia  11 września 2015 r.  Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy,  zbiorcze zestawienia  miały być składane miesięcznie a według zmienionej uchwały,  sprawozdania mają być składane w okresach półrocznych.
Uprzejmie proszę zainteresowane osoby o zapoznanie się ze zmianą.
                                
Wioletta Rogalska-Paluch
                                 Wicedziekan Rady OIRP 
                                    w Łodzi            
 
Załączniki: 2
1/ uchwała nr 122/IX/2016,
2/ półroczne zbiorcze
    zestawienie udzielonej
    nieodpłatnej pomocy prawnej

Dodano 22 marca 2016 roku

Komisja d/s Seniorów przy OIRP w Opolu uprzejmie przypomina o możliwości zgłaszania się radców prawnych seniorów wraz z osobami towarzyszącymi do udziału w Ogólnopolskim Spotkaniu Integracyjnym pn. Piękna Ziemia Opolska  , które będzie miało miejsce w OSW „Drogowiec”
w Pokrzywnej k/Głuchołaz w dniach 21.05.-28.05 2016r. Należnośc za pobyt w kwocie 560 zł, obejmujący  wyżywienie: śniadanie i obiadokolację oraz nocleg w pokojach 2-osobowych należy wpłacić na konto: BGK 7311 3012 1900 2631 0297 200004, podając nazwę: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Opole, ul. Niedziałkowskiego 6, z dopiskiem „Spotkanie Integracyjne „  
Są jeszcze wolne miejsca, prosimy o zgłaszanie udziału w spotkaniu, serdecznie zapraszamy .
Tel. do kontaktu: 602 590 708 – Danuta Sobolewska .

Dodano 21 marca 2016 roku
 
Pani Poseł na Sejm RP Agnieszka Hanajczyk zaprasza do wzięcia udziału w charytatywnym Balu Czerwonej Róży który odbędzie się 23 kwietnia 2016
 
więcej informacji ... (PDF)

Dodano 7 marca 2016 roku
 
Koleżanki i Koledzy
 
Nakładem Fundacji Radców Prawnych OIRP w Warszawie został wydany Komentarz do Kodeksu Etyki Radcy Prawnego autorstwa Tomasza Jaroszyńskiego, Anny Sękowskiej i Pawła Skuczyńskiego.
Jest to bardzo interesująca pozycja, przydatna dla radców prawnych, aplikantów i osób przygotowujących się do egzaminu radcowskiego. Istniej możliwość uzyskania rabatu przy zamówieniach zbiorowych(powyżej 30 sztuk). Poniżej link zawierający szczegółowe informacje.  

Dodano 7 marca 2016 roku
 
Informacja o zmianach organizacyjnych w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi,  al. Kościuszki 107/109
     
   Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi informuje, że Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi zawiadomił  OIRP w Łodzi, iż z dniem 1 marca 2016r. zostały wprowadzone zmiany do Zarządzenia Dyrektora Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie Regulaminu bezpieczeństwa i porządku dotyczącego interesantów przebywających na terenie Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, umożliwiające adwokatom i radcom prawnym przechodzenie drogą wewnętrzną przez parking między budynkami przy al. Kościuszki 107/109 i ul. Wólczańskiej 138.  Przejście odbywać się będzie za okazaniem legitymacji służbowej.
 
   Ponadto w dniu 1 marca 2016r.  została wprowadzona zmiana do Regulaminu Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, usprawniająca wydanie osobom uprawnionym kserokopii lub fotokopii z akt.
Tekst Regulaminu Czytelni dostępny jest na stronie internetowej BIP Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi..

Dodano 2 marca 2016 roku
 
ANKIETA
W ZAKRESIE POSTRZEGANIA INSTYTUCJI PRZYMUSU
ADWOKACKO - RADCOWSKIEGO W POLSKIM PROCESIE KARNYM
 
   W związku z prośbą prof. dr hab. Tomasza Grzegorczyka, Kierownika Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, o pomoc w przeprowadzeniu badań w zakresie postrzegania przez profesjonalnych pełnomocników instytucji przymusu adwokacko - radcowskiego w polskim procesie karnym przekazujemy adres internetowy do anonimowej ankiety (http://goo.gl/forms/VXDBXgdUcA) z uprzejmą prośbą o udział w badaniu radców prawnych uprawnionych  do występowania w charakterze obrońcy.

Dodano 22 lutego 2016 roku
 
ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE WARSZTATOWE
SZTUKA PREZENTACJI I PRZEKONYWANIA

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi ma przyjemność zaprosić na szkolenie obejmujące sztukę prezentacji i przekonywania obejmujące elementy retoryki i erystyki.
 
Zajęcia o charakterze warsztatowym poprowadzi profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr sztuki teatralnej Zbigniew Grochal, wieloletni wykładowca m.in. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM,  Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz prowadzący zajęcia z tego zagadnienia dla radców prawnych, adwokatów i aplikantów w OIRP w Poznaniu oraz ORA w Poznaniu.
 
Szkolenie (szacowany czas około 4 godzin zegarowych) odbędzie się w dniu 17 marca 2016 r. o g. 15.00 w siedzibie OIRP w Łodzi (Tylna 14). Koszt szkolenia wynosi 150 złotych. Szkolenie przewidziane jest dla maksymalnie 20 osób. Prosimy o dokonywanie zapisów w terminie do 7 marca 2016 r., telefonicznie pod numer (42) 673 41 05 wew. 26 bądź mailowo na adres: ewakawczynska@oirp.home.pl oraz uiszczenie opłaty na konto Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Dla ustalenia listy uczestników decydująca jest kolejność dokonywanych wpłat.
 
Tematyka szkolenia ... (PDF)
 

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE WARSZTATOWE Z ZAKRESU NEGOCJACJI
 
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi zaprasza na szkolenie z zakresu negocjacji pn. „Negocjacje dla prawników” w formie dwudniowych warsztatów. Warsztaty odbywać się będą w dniach 15 i 16 kwietnia 2016 r. w godzinach 9.00 - 17.00 w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi przy ul. Tylnej 14.
Warsztaty prowadził będzie radca prawny Maciej Bobrowicz.

Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 300 zł. Szkolenie odbędzie się przy minimalnej liczbie 20 uczestników.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w warsztatach najpóźniej do dnia 1 marca 2016r.  telefonicznie pod numer (42) 673 41 05 wew. 26 bądź mailowo na adres : ewakawczynska@oirp.home.pl oraz uiszczenie opłaty na konto Okręgowej Izby Radców Prawnych  najpóźniej do dnia 22 lutego 2016 r.
 
Szczegółowy harmonogram w załączeniu. ... (PDF)
 

Dodano 28 stycznia 2016 roku
 
INFORMACJA
O OBOWIĄZKOWYM SZKOLENIU DLA RADCÓW PRAWNYCH
WPISANYCH NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH, NA INNEJ PODSTAWIE NIŻ
ODBYCIE APLIKACJI RADCOWSKIEJ I ZDANIE EGZAMINU RADCOWSKIEGO
Z ZAKRESU ZASAD ETYKI RADCY PRAWNEGO I HISTORII ZAWODU RADCY PRAWNEGO
 
Uprzejmie zapraszamy wszystkich Radców Prawnych wpisanych na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi na innej podstawie niż odbycie aplikacji radcowskiej i zdanie egzaminu radcowskiego, którzy dotychczas nie wypełnili obowiązku odbycia szkolenia, o którym mowa w § 4 Uchwały Nr 30/B/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określania zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych( z późn. zm), na obowiązkowe szkolenie z zakresu zasad etyki radcy prawnego i historii zawodu radcy prawnego. Obowiązek ten nie dotyczy osób, które zdały egzamin radcowski przed ukończeniem aplikacji radcowskiej, ale uczestniczyły  w ramach jej odbywania w zajęciach z zakresu zasad etyki radcy prawnego i historii zawodu radcy prawnego co najmniej w wymiarze 5 godzin.

Szkolenie prowadzić będą radca prawny Aleksandra Chrzanowska-Cepa Przewodnicząca Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Łodzi, oraz radca prawny Magdalena Śniegula Zastępca Przewodniczącego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi przy ul. Tylnej 14 w terminie 5 marca 2016 r. o godzinie 9.15.

Radcowie prawni uczestniczący w szkoleniu z zasad etyki radcy prawnego i historii zawodu radcy prawnego organizowanym poza naszą Izbą proszeni są o złożenie w Biurze OIRP w Łodzi dokumentu poświadczającego odbycie szkolenia.

Dodano 25 lutego 2016 roku
 
Koleżanki i Koledzy
 
W imieniu  Krajowej Izby Radców Prawnych chcemy prosić Państwa o wsparcie akcji „Polskie książki dla Ukrainy”. Wsparcie polega na przywiezieniu do Krynicy na Mistrzostwa Narciarskie i Snowboardowe Radców Prawnych książek napisanych w języku polskim. Przy recepcji hotelu Pegaz w dniach 3 marca i do południa 4 marca  zostanie wystawiony kosz do którego można będzie składać książki.   
 
Więcej informacji: .... (link)

Dodano 9 lutego 2016 roku
 
INFORMACJA
O PLANOWANYCH KONTROLACH W KANCELARIACH
Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
    
    Informujemy Szanownych Państwa, iż na rok 2016 zostały zaplanowane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych kontrole sektorowe m.in. w kategorii podmiotów: Kancelarie prawne, w zakresie obejmującym w szczególności zabezpieczenie danych osobowych klientów oraz przetwarzanie danych osobowych na mocy powierzenia lub outsourcingu.
 
Źródło informacji: www.giodo.gov.pl

Dodano 9 lutego 2016 roku
 
WZÓR DOKUMENTACJI
DOTYCZĄCEJ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
DLA KANCELARII RADCÓW PRAWNYCH
OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI
 
   Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi dysponuje w wersji elektronicznej wzorami polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym, jako dokumentami wymaganymi przez przepisy ustawy z dnia 1997 roku o ochronie danych osobowych i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, z miejscami na ich uzupełnienie o informacje indywidualizujące te dokumenty pod kątem ich wprowadzenia w kancelariach radców prawnych - członków Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.
 
   Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi wskazuje, iż przysługują jej prawa autorskie majątkowe dotyczące wskazanej dokumentacji, przygotowanej przez Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w zakresie niezbędnym do udzielania licencji na rzecz radców prawnych - członków Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.
 
   Licencja, o której mowa powyżej udzielana jest radcom prawnym - członkom Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi wyłącznie do wykorzystania we własnej kancelarii celem wdrożenia wraz prawem do dostosowania dokumentacji, jej uzupełnienia lub dokonania odpowiedniej do osiągnięcia celu modyfikacji.
 
Dokumentacja dostępna jest w dwóch plikach:
1) pliku zawierającym dokumentację dla kancelarii radców prawnych, którzy zdecydowali się albo zdecydują się na powołanie administratora bezpieczeństwa informacji,
2)  pliku zawierającym dokumentację dla kancelarii radców prawnych, które nie mają w swoich strukturach administratora bezpieczeństwa informacji.
 
   Radców prawnych – członków Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi zainteresowanych otrzymaniem wzorcowej dokumentacji, o której mowa wyżej, uprzejmie prosimy o składanie zamówienia na adres: ewelinaurbanska@oirp.home.pl wraz ze wskazaniem zamawianego pliku. Poprzez zamówienie dokumentacji, radca prawny - członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi zobowiązuje się do przestrzegania wyżej określonych warunków korzystania z dokumentacji.

Dodano 8 lutego 2016 roku
 
DKF Radców Prawnych „Tylna 14” w Muzeum Kinematografii w Łodzi
luty – maj 2016
 
Program

12.02.2016 piątek
19.30 Zupełnie Nowy Testament/Le Tout Nouveau Testament (2015), Belgia, Francja, Luksemburg; 113’
reżyseria: Jaco Van Dormael; scenariusz: Jaco Van Dormael, Thomas Gunzig; zdjęcia: Christophe Beaucarne; muzyka: An Pierlé; obsada: Pili Groyne, Benoît Poelvoorde, Catherine Deneuve, François Damiens
 
Przewrotna i obrazoburcza komedia w reżyserii Jaco Van Dormaela („Mr. Nobody”, „Ósmy dzień”).

Gdzie mieszka Pan Bóg? W Brukseli. Z rodziną, którą tyranizuje. Największą przyjemność sprawia mu bezmyślne oglądanie telewizji, dokuczanie żonie i wymyślanie praw, które coraz bardziej komplikują ludziom życie. Do czasu. Jego córka Ea nie może go już znieść i postanawia się zbuntować. Wykrada ojcu z komputera hasła i wszystkie tajemnice, dzięki którym będzie mogła urządzić świat zupełnie od nowa.

11.03.2016 piątek
19.30 Strategia mistrza/The Program (2015), Wielka Brytania, Francja; 103’
reżyseria: Stephen Frears; scenariusz (na podstawie książki „Seven Deadly Sins: My Pursuit of Lance Armstrong”): John Hodge; zdjęcia: Danny Cohen; muzyka: Alex Heffes; obsada: Ben Foster, Chris O’Dowd, Guillaume Canet, Jesse Plemons, Lee Pace
 
Jeden z największych skandali ostatnich lat w filmie twórcy „Królowej” i „Tajemnicy Filomeny”.

Był bohaterem dla milionów ludzi na całym świecie, którzy z zapartym tchem śledzili jego kolejne, niezwykłe zwycięstwa podczas Tour de France. Wzbudzał podziw i szacunek nie tylko jako sportowiec, ale człowiek, który pokonał raka i wrócił do wyczynowego kolarstwa. Był wzorem dla młodych, nadzieją dla chorych, inspiracją dla innych sportowców. Ale pewnego dnia okazało się, że to wszystko jest wielkim kłamstwem. Lance Armstrong stał za największym oszustwem dopingowym w historii sportu.

15.04.2016 piątek
19.30 Demon (2015), Polska, Izrael; 93’
reżyseria: Marcin Wrona; scenariusz: Marcin Wrona, Paweł Maślona; zdjęcia: Paweł Flis; muzyka: Marcin Macuk, Krzysztof Penderecki; obsada: Itay Tiran, Agnieszka Żulewska, Tomasz Schuchardt, Andrzej Grabowski, Tomasz Ziętek
 
Ostatni film Marcina Wrony, zwycięzca amerykańskiego Fantastic Fest i festiwalu w Hajfie, entuzjastycznie przyjęty przez publiczność i krytyków na festiwalu w Toronto.

Piotr, nazywany przez przyjaciół Pytonem, przyjeżdża z Anglii do Polski na ślub z piękną Żanetą. Rodzinne gniazdo zamierza urządzić w starym domu – prezencie od przyszłego teścia. W przeddzień wesela Piotr znajduje ludzkie szczątki, zakopane nieopodal posesji. Chwilę po odkryciu traci przytomność, a po odzyskaniu świadomości odkrywa, że jego znalezisko zniknęło, a on sam nie potrafi przypomnieć sobie niczego z ostatnich godzin. Tymczasem rozpoczyna się wesele.
 
13.05.2016 piątek
19.30 Taxi-Teheran/Taxi (2015), Iran; 82’
reżyseria, scenariusz i zdjęcia: Jafar Panahi
 
Audiowizualna pocztówka z Iranu nagrodzona Złotym Niedźwiedziem Berlinale 2015. Reżyser podróżujący po Teheranie jako taksówkarz na przykładzie kolejnych pasażerów z humorem pokazuje widzom absurdy i grozę życia w swoim kraju. Chociaż pojawia się tu dosadna krytyka instytucji cenzury czy opresyjnego systemu, film przepełniony jest miłością do perskiej kultury i Irańczyków. Dzięki niemu dowiadujemy się na temat Iranu więcej prawdy niż z mediów w ciągu ostatniej dekady.
Kamerę umieszczono na desce rozdzielczej tytułowej taksówki. Zamknięcie w puszce samochodowej kabiny nie oznacza jednak bezruchu, kapitulacji. Jafar Panahi po raz kolejny przekuwa przeszkodę w atut i z klaustrofobicznej sytuacji robi twórczą ideę swojego filmu.

Dodano 7 lutego 2016 roku
 
ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE WARSZTATOWE Z ZAKRESU NEGOCJACJI
 
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi zaprasza na szkolenie z zakresu negocjacji pn. „Negocjacje dla prawników” w formie dwudniowych warsztatów. Warsztaty odbywać się będą w dniach 15 i 16 kwietnia 2016 r. w godzinach 9.00 - 17.00 w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi przy ul. Tylnej 14.
Warsztaty prowadził będzie radca prawny Maciej Bobrowicz.

Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 300 zł. Szkolenie odbędzie się przy minimalnej liczbie 20 uczestników.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w warsztatach najpóźniej do dnia 22 lutego 2016r.  telefonicznie pod numer (42) 673 41 05 wew. 26 bądź mailowo na adres : ewakawczynska@oirp.home.pl oraz uiszczenie opłaty na konto Okręgowej Izby Radców Prawnych  najpóźniej do dnia 22 lutego 2016 r.
 
Szczegółowy harmonogram w załączeniu. ... (PDF)

Dodano 28 stycznia 2016 roku
Szanowni Państwo
Radcowie Prawni
 
     Uprzejmie zawiadamiam, że Kapituła Funduszu Seniora  przy  Krajowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie organizuje turnus rehabilitacyjny dla osób, spełniających kryteria do ubiegania się o pomoc z Funduszu Seniora (dochód miesięczny netto osoby zainteresowanej nie może przekroczyć kwoty 3.781, zł ). Turnus Seniora odbędzie się od 5 sierpnia 2016 r. do 19 sierpnia 2016r., w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „Lwigród”  w Krynicy - Zdroju, 33-383 Krynica-Zdrój,  ul. Nitribitta 6.
więcej ... (PDF)

Dodano 22 stycznia 2016 roku
 
W związku z prośbą Wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi skierowaną do Dziekana Rady  Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi o wskazanie radców prawnych, którzy chcieliby występować w postępowaniach karnych w charakterze kuratorów małoletnich pokrzywdzonych, ustanawianych przez sąd opiekuńczy na podstawie art. 99 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, uprzejmie prosimy radców prawnych  wyrażających wolę występowania w charakterze kuratorów małoletnich pokrzywdzonych w postępowaniach karnych o przesłanie  drogą  elektroniczną e-mail: oirp@oirplodz.pl pisemnej deklaracji w terminie do dnia 29 stycznia 2016 r.

Dodano 20 stycznia 2016 roku
 
Zaproszenie na rajd rowerowy
 
Komisja ds. Integracji Środowiskowej Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi serdecznie zaprasza wszystkie Koleżanki i Kolegów do udziału w rajdzie rowerowym w dniu 2 kwietnia 2016 r.
W planie spotkania przewidywany jest przejazd trasą ok. 40 km. Początek spotkania godz. 10.00 w siedzibie Izby – ul. Tylna 14.
Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie swojego uczestnictwa telefonicznie - Sylwia Pastwa tel. 663 734 327, Paweł Jóźwiak tel. 503 513 158 albo na adres: komisja.integracji@oirplodz.pl.
Przewodniczący ds. Integracji Środowiskowej
Sylwia Pastwa


Dodano 20 stycznia 2016

W dniu 3 marca 2016 r.  Katedra Prawa Pracy i Polityki  Społecznej — Uniwersytet Jagielloński, przy współudziale i patronacie merytorycznym Generalnego inspektora Ochrony Danych Osobowych organizuje konferencję:
 
Pracodawca w przededniu reformy europejskiego prawa ochrony danych osobowych
z bagażem dotychczasowych zaniechań i wątpliwości
 
Uczestnikami Konferencji będą pracownicy naukowi ze wszystkich Wydziałów Prawa krajowych wyższych Uczelni, a także przedstawiciele zawodów prawniczych, środowisk pracy i innych instytucji publicznych. Konferencja odbywać się będzie pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr. hab. Wojciecha Nowaka i Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ Pani Prof. dr hab. Krystyny Chojnickiej.
 
Wartym podkreślenia jest fakt planowanego uczestnictwa w Konferencji licznej grupy radców prawnych, pracowników naukowych z ośrodków krajowych oraz radców prawnych stąd zwracamy się z prośbą o przyznanie uczestnikom  5 punktów szkoleniowych.  

Dla członków samorządów zawodowych przewidziana została preferencyjna opłata konferencyjna w wysokości 350 zł. (stawka komercyjna 550 zł).
 
Szersze informacje jak również zapisy dostępne są na stronie internetowej Konferencji (www.daneosobowe2016.pl).

Dodano 19 stycznia 2016
 
Porozumienie o współpracy w zakresie obsługi ubezpieczeń ochrony prawnej, zawarte w dniu 29 grudnia 2015 r. pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a PZU Pomoc Spółką Akcyjną w Warszawie, już obowiązuje i stwarza radcom prawnym prowadzącym kancelarie możliwość nawiązania współpracy na zasadach określonych w tym porozumieniu.
 

Porozumienie o współpracy z dnia 29 grudnia ... (PDF)
Załącznik nr 1 do porozumienia z dnia 29 grudnia ... (PDF)
Załącznik nr 2 do porozumienia z dnia 29 grudnia ... (PDF)
OWU PZU Dom ... (PDF)
OWU PZU Auto od 14.11.2015 ... (PDF)
 
Pliki z wymienionymi wyżej dokumentami zostały już udostępnione na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych ... link

Dodano 19 stycznia 2016
 
 
Wszyscy radcowie prawni i aplikanci wraz z rodzinami, którzy chcą spróbować swoich sił na nartach biegowych powinni się stawić 23 stycznia, w sobotę, o godzinie 13:45 w Parku na Zdrowiu na rogu alei Unii i ulicy Konstantynowskiej. W tym dniu bowiem Rada OIRP w Łodzi zorganizowała szkolenie z instruktorem (Pan Maciej Tracz), który wyjaśni i pokaże podstawy tego pięknego sportu. Żeby łatwiej było podjąć decyzję na miejscu będzie można wypożyczyć za darmo kompletny sprzęt (buty, narty, kije). Zajęcia zaczynają się o 14:00, ale ze względów organizacyjnych (dopasowanie sprzętu) prosimy stawić się wcześniej. Abyśmy mogli się lepiej przygotować, zapewnić odpowiednią ilość nart i właściwe rozmiary prosimy o wcześniejsze zgłoszenia (z podaniem wzrostu, wagi i rozmiaru obuwia) na adres mpilc@mpilc.pl .

P.s. liczba miejsc ograniczona, a śnieg wiecznie leżeć nie będzie

Dodano 14 stycznia 2016
 
Koleżanki i Koledzy
 
Zwracamy uwagę, iż od 1 stycznia 2016 r. zmianie uległy  zasady ustalania wysokości odsetek ustawowych — oraz tych za opóźnienie. Obecnie  za sprawą ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1830) inną wartość będą miały odsetki ustawowe a inną odsetki za opóźnienie.  Formułując żądanie pozwu musimy uwzględnić znowelizowane przepisy.

Dodano 12 stycznia 2016
 
Koleżanki i Koledzy
 
Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji KRRP zaprasza do wzięcia udziału w  „XIII Ogólnopolskich Mistrzostwach Narciarskich i Snowboardowych Radców Prawnych i Aplikantów”, które odbędą się w dniach 3-6.03.2016 r. w Krynicy Zdroju.
 
więcej informacji… (PDF)
 
Karta zgłoszenia – radca prawny/aplikant ... (PDF)
Karta zgłoszenia – osoba spoza samorządu radcowskiego ... (PDF)

Dodano 12 stycznia 2016
 
PROJEKT KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH WSPIERAJĄCY KANCELARIE - UMOWA O WSPÓŁPRACY Z PKN ORLEN
 
Uprzejmie informujemy, że Krajowa Rada Radców Prawnych w ramach projektu wspierającego prowadzenie kancelarii przez członków naszej korporacji zawarła umowę współpracy z PKN ORLEN.

W oparciu o nią, każdy radca prawny oraz aplikant radcowski (przedsiębiorca) upoważniony będzie do zakupu paliwa z upustem w wysokości 12 groszy na każdej stacji firmowanej przez PKN ORLEN, ponadto otrzyma inne rabaty na stacjach, będzie miał możliwość płacenia za przejazdy autostradami, płatności za parkowanie w największych miastach w Polsce, w ramach udostępnianego rachunku przez PKN ORLEN - to wszystko dzięki karcie MIKRO FLOTA.

Poniżej podajemy unikalny kod, który ma posłużyć do możliwości skorzystania z oferty przy jej aktywacji na stronie internetowej partnera.
 
09OIRPLOD90204

Załączamy także instrukcję do skorzystania z ofert w dwóch wariantach. ... (PDF)

Dodano 5 stycznia 2016
 
TURNUS REHABILITACYJNY dla SENIORÓW
  Busko Zdrój
 
więcej ... (PDF)

Dodano 22 grudnia 2015
 
 
Konkurs „Kryształowe Serce Radcy Prawnego"

 
Krajowa Rada Radców Prawnych ogłosiła ósmą edycję konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego".
Tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego" może otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który wyróżnia się bezinteresowną pomocą prawną na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów lub osób dotkniętych klęskami.
Każda Rada OIRP może zgłosić jednego laureata. Może być przyznana również specjalna nagroda dla OIRP, która wyróżnia się w działalności „Pro publico bono”.
 
Zasady konkursu określa Regulamin konkursu KRRP. Prawo zgłaszania kandydatów w Konkursie przysługuje: radcom prawnym, aplikantom radcowskim, społecznościom lokalnym, organizacjom społecznym, organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom, kościołom i związkom  wyznaniowym, organom administracji publicznej, organom wymiaru sprawiedliwości, środowiskom prawniczym, beneficjentom nieodpłatnej pomocy prawnej.
Proszę o pisemne zgłaszanie kandydatów do konkursu wraz z uzasadnieniem  w terminie do dnia  15 stycznia 2016r. do Dziekana Rady OIRP w Łodzi. Następnie Rada OIRP dokona oceny zgłoszonych kandydatów i wybierze jednego laureata konkursu. Informacje o wyborze wraz z charakterystyką laureata konkursu Rada prześle do Prezesa KRRP w terminie do dnia 29 stycznia 2016r.
 
Zapraszamy Państwa do zgłaszania kandydatów do VIII edycji Konkursu.
 
Regulamin konkursu Krajowej Rady Radców Prawnych „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” Edycja ósma... (PDF)
 
Rzecznik Prasowy OIRP w Łodzi
r.pr. Przemysław Zawalski   

Dodano 21 grudnia 2015
 
INFORMACJA
dotycząca punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku kalendarzowym 2016
(pierwotnie przewidzianych dla organizacji pozarządowych)
 
W związku z napływającymi z Powiatów informacjami  dotyczącymi punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i ich lokalizacjami (pierwotnie przewidzianymi dla organizacji pozarządowych) w załączeniu przekazujemy szczegółowe dane, które będziemy w miarę uzyskiwania kolejnych informacji uzupełniać. Zwracamy przy tym uwagę, iż są to punkty przewidziane do obsady przez radców prawnych i adwokatów, przy czym radcowie będą wykonywać obsługę w poniedziałki, wtorki i co drugą środę a adwokaci w czwartki, piątki i co drogą środę  - wyjątek dotyczy powiaty piotrkowskiego, w którym to punkcie obsługa będzie prowadzona w ciągu całego tygodnia przez radcę prawnego.  
 
Wioletta Rogalska – Paluch         
Wicedziekan Rady               
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi
 
Punkty  zgłoszone przez Powiaty  do obsługi przez r.pr. i adw. dla organizacji pozarządowych

Powiat Sieradzki
1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie, ul. Szeroka 1/7
punkt czynny; poniedziałek, środa w godz. 8.00-12.00,
                        wtorek, czwartek, piątek w godz. 12.00-16.00
       
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, ul. 3 Maja 29
punkt czynny: poniedziałek – piątek w godz. 11.30-15.300

Powiat Zduńskowolski
    Urząd Gminy Zapolice, Plac Strażacki 5
    punkt czynny: poniedziałek  w godz. 12.00-16.00,
                            wtorek i piątek w godz. 11.00-15.00
                            środa i czwartek w godz. 9.00-13.00
 
 
Powiat Radomszczański
Lokale, w których prowadzona będzie nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Radomszczańskim, do których nie zostały wyłonione organizacje pozarządowe, zlokalizowane są w:
1. budynku Świetlicy Wiejskiej w Kobielach Małych, 97-524 Kobiele Wielkie, Kobiele Małe 20A- punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00.
2. budynku Urzędu Miasta i Gminy Kamieńsk, 97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50- punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00.
3. budynku Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu, 97-570 Przedbórz, Rynek 15 punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00

Dodano 13 grudnia 2015
 
STANOWISKO SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH
W SPRAWIE AKTUALNEJ SYTUACJI W KRAJU

Szanowni Państwo Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi,
  
        uprzejmie informuję, że w dniu 11 grudnia 2015r. byli Prezesi Krajowej Rady Radców Prawnych wydali oświadczenie wobec aktualnej sytuacji w Kraju. W dniach 11 – 12 grudnia 2015r. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych, która w dniu 12 grudnia 2015r. przyjęła stanowisko wobec aktualnej sytuacji w Kraju.
                                
Grzegorz Wyszogrodzki           
                                 Dziekan Rady                 
                         Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi

Dodano 9 grudnia 2015
  
K O M U N I K A T
                                                                                
Kapituły Funduszu Seniora  Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie ogólnopolskich spotkań integracyjno-wczasowych radców prawnych seniorów i turnusach sanatoryjnych w 2016 r.
 
więcej ... (PDF)

Dodano 8 grudnia 2015
 
INFORMACJA
dotycząca punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku kalendarzowym 2016 (pierwotnie przewidzianych dla organizacji pozarządowych)

W związku z napływającymi z Powiatów informacjami  dotyczącymi punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i ich lokalizacjami (pierwotnie przewidzianymi dla organizacji pozarządowych) w załączeniu przekazujemy szczegółowe dane, które będziemy w miarę uzyskiwania kolejnych informacji uzupełniać. Zwracamy przy tym uwagę, iż są to punkty przewidziane do obsady przez radców prawnych i adwokatów, przy czym radcowie będą wykonywać obsługę w poniedziałki, wtorki i co drugą środę a adwokaci w czwartki, piątki i co drogą środę  - wyjątek dotyczy powiaty piotrkowskiego, w którym to punkcie obsługa będzie prowadzona w ciągu całego tygodnia przez radcę prawnego.  

Wioletta Rogalska – Paluch        
       Wicedziekan Rady             
                                                        Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi
 
Powiat Zgierski 
1. w budynku gminy Aleksandrowie Łódzkim, ul. Warszawska 10
( poniedziałek, środa, piątek: 8.00 – 12.00, wtorek, czwartek: 12.00-16.00)
2. w budynku gminy w Ozorkowie, ul. Lotnicza 1
( od poniedziałku do piątku : od 8.00-12.00 )
3. w budynku gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1
( od poniedziałku do piątku : od 8.00-12.00 )
4. w budynku gminy w Strykowie, ul. Kościuszki 29
( od poniedziałku do piątku : od  12.00-16.00 )
 
Powiat Poddębicki
punkt zlokalizowany w  budynku  Starostwa Powiatowego w Poddębicach, ul. Łęczycka 16
 ( od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00 ).
 
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej dla r.pr. i adw.  na obszarze  Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Punkt zlokalizowany jest w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Szkolnej 28
Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00 z wyjątkiem co najmniej 1 dnia w tygodniu, kiedy będzie czynny w godz. 13.00-17.00.
 
Dodano 8 grudnia 2015
 
Gmina Tuszyn
w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszynie, Plac Władysława Stanisława Reymonta 1
punkt czynny; poniedziałek, wtorek, czwartek,
                     piątek od godz.8.00 do godz.12.00,
                     środa od godz. 11.00 do godz. 15.00
 
Dodano 14 grudnia 2015
 
Powiat Wieluński
punkcie mieszczącym się w budynku Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni, Łyskornia 55, 98-350 Biała.
punkt czynny; od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 19:00.
 
Powiat Sieradzki
1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie, ul. Szeroka 1/7
punkt czynny; poniedziałek, środa w godz. 8.00-12.00,
                      wtorek, czwartek, piątek w godz. 12.00-16.00
       
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, ul. 3 Maja 29
punkt czynny; poniedziałek – piątek w godz. 11.30-15.300

Powiat Zduńskowolski
Urząd Gminy Zapolice, Plac Strażacki 5
punkt czynny: poniedziałek  w godz. 12.00-16.00,
                      wtorek i piątek w godz. 11.00-15.00
                      środa i czwartek w godz. 9.00-13.00
 
Powiat Bełchatowski
Budynek administracyjny w Zelowie, ul. Żeromskiego 28
punkt czynny; poniedziałek, wtorek, środa w godz. 9.00-13.00

Dodano 4 grudnia 2015
 
INFORMACJA

dotycząca składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku kalendarzowym 2016 na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)
więcej ... (PDF)
wzór deklaracji ... (PDF)

Dodano 12 listopada 2015 roku
 
Dołącz do Najlepszych!!!
 
Serdecznie Zapraszamy wszystkich radców prawnych oraz aplikantów  na treningi piłki nożnej, które odbywają się w każdą środę o godzinie 20.30 na hali Wifamy przy ul. Niciarnianej.
 
Dodano 16 października 2015
 
Informacja o ofercie współpracy dla radców prawnych

Uprzejmie informuję, iż Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 86  zwróciła się do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi  z prośbą o przekazanie członkom Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi zaproszenia do współpracy przy prowadzeniu na terenie Łodzi bezpłatnych punktów porad prawnych przewidzianych dla organizacji pozarządowych.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, tel. 42 630 36 67  do dnia 21 października 2015 r.
 
promesa ... (PDF)
                                
Wioletta Rogalska-Paluch
                                   Wicedziekan Rady
                                       OIRP w Łodzi

Dodano 15 października 2015
 
DKF Tylna 14 w Muzeum Kinematografii w Łodzi
jesień/zima 2015/2016

Jesień i coraz dłuższe wieczory przypominają, że pora rozpocząć kolejny sezon Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Tylnej 14”. Mam nadzieję, że proponowany program spotka się z szerokim zainteresowaniem. Przypominam, że wstęp na projekcje dla radców prawnych, aplikantów radcowskich i ich najbliższych jest bezpłatny. Projekcje odbywać się będą w Kinie Kinematograf przy placu Zwycięstwa 1 w Łodzi.
Serdecznie zapraszam
Jacek Wawrzynkiewicz

Program ... (PDF)

 

W SPRAWIE KART EWIDENCYJNYCH
 
Uprzejmie przypominam, że zmiany w przepisach regulujących wykonywanie naszego zawodu powodują pilną konieczność aktualizacji niektórych danych gromadzonych przez rady okręgowych izb radców prawnych. W nawiązaniu do informacji w sprawie obowiązku złożenia kart ewidencyjnych przez Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych    w Łodzi zamieszczonej na stronie internetowej w dniu 20 marca 2015r. (strona główna oraz dział: komunikaty) uprzejmie proszę o niezwłoczne złożenie kart ewidencyjnych przez wszystkich Radców Prawnych, którzy jeszcze tego obowiązku nie wypełnili. Karty ewidencyjne wraz ze szczegółowymi wyjaśnieniami można pobrać ze strony internetowej. Dostępne są także w Biurze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.
 
Dziekan Rady              
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi
Grzegorz Wyszogrodzki        
Dodano 18 lipca 2015
 
SPOTKANIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI BORYSA BUDKI Z PRZEDSTAWICIELAMI SAMORZĄDÓW RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW W OIRP W ŁODZI
 
W dniu 13 lipca 2015 roku w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi odbyło się spotkanie Ministra Sprawiedliwości Borysa Budki z przedstawicielami samorządu radcowskiego i adwokackiego.
W spotkaniu, którego gospodarzem był Dziekan Rady OIRP w Łodzi Grzegorz Wyszogrodzki wzięli udział między innymi Wiceprezes KRRP Ewa Stompor-Nowicka i Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej Jarosław Zdzisław Szymański.
W trakcie spotkania przedstawiciele samorządów poruszyli problemy związane z przepisami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej uchwalonej przez Sejm RP w dniu 25 czerwca 2015 r, projektami rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych i adwokatów, a także niedoskonałości postępowania przed sądami związanymi z wprowadzenia e-protokołu. Poruszono również tematykę zbyt wysokich kosztów opłat z tytułu wpisów od spraw wnoszonych do sądów oraz obniżenia wymagań egzaminacyjnych w stosunku do kandydatów do zawodów radcy prawnego i adwokata.

Dodano 29 czerwca 2015
 
STANOWISKO KONWENTU DZIEKANÓW
RAD OKRĘGOWYCH IZB RADCÓW PRAWNYCH
W SPRAWIE STAWEK KOSZTÓW ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO
 
W załączeniu poniżej przedstawiam stanowisko Konwentu Dziekanów w sprawie dotyczącej podwyższenia stawek kosztów zastępstwa procesowego wspólnie ustalone we Wrocławiu w dniu 27 czerwca 2015 r.
 
więcej ... (PDF)
 
Dziekan Rady                
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi
Grzegorz Wyszogrodzki           

Dodano 29 czerwca 2015
 
MAILING/SMS
Szanowni Państwo,
 
Celem usprawnienia komunikacji między Izbą a Państwem zamierzamy rozszerzyć możliwość uzyskiwania informacji o wydarzeniach dotyczących samorządu i organizowanych wydarzeniach za pośrednictwem wiadomości sms oraz maili. Tym samym prosimy o wyrażenie zgody na powyższe.
 
więcej ... (PDF)

 
Dodano 25 czerwca 2015 roku
 
Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi informuje, iż radcy prawni będą mogli wchodzić do budynku Sądu bez ograniczeń wynikających z regulaminu, po okazaniu legitymacji.
 
więcej ... (PDF)


Dodano 22 kwietnia 2015 roku
 
ŁÓDŹ NA PODIUM
 
      „7” uważana jest za szczęśliwą liczbę. I w istocie tak jest. VII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej, które tradycyjnie odbyły się w Kielcach – w tym roku w dniach 16 – 19 kwietnia – zakończyły się największym w historii (jak dotychczas) sukcesem Reprezentacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, przynosząc zdobyty w imponującym stylu tytuł Wicemistrza Polski oraz wyróżnienie indywidualne – tytuł Najlepszego zawodnika Mistrzostw dla aplikanta radcowskiego Pawła Nowackiego.
więcej ... (PDF)
 

 
Dodano 23 marca 2015 roku
 
Sprawozdanie z działalności  Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za okres od dnia 29 marca 2014r. do dnia 27 marca 2015r. oraz z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z planem pracy na rok 2015/2016
 
więcej ... (PDF)
 
Sprawozdanie Skarbnika Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z wykonania planu finansowego za rok 2014

 więcej … (PDF)(PDF) , (PDF)
 

Projekt planu finansowego na 2015 r.(PDF)
 
 
Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIRP w Łodzi za 2014 rok
 
więcej ... (PDF)
 
Sprawozdanie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za okres od 25 marca 2014 r. do 28 lutego  2015 r.

 więcej … (PDF)
 

Sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za okres od 25 marca 2014 r. do 28 lutego  2015 r.

 więcej … (PDF)
 

 
Dodano 20 marca 2015 roku
 
INFORMACJA
 W SPRAWIE OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA KART EWIDENCYJNYCH
PRZEZ RADCÓW PRAWNYCH
OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie prosimy Koleżanki i Kolegów Radców Prawnych o składanie w Biurze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, przy ul. Tylnej 14 lub przesłanie drogą pocztową wypełnionych kart ewidencyjnych (formularz w załączeniu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2015r. Wzór karty ewidencyjnej został wprowadzony Uchwałą nr 114/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z 13 grudnia 2014 roku w związku z koniecznością aktualizacji danych, gromadzonych przez rady okręgowych izb radców prawnych, m.in. w związku z przyznaniem radcom prawnym uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym. Posiadanie aktualnych informacji niezbędne jest radom do właściwego wykonywania swoich zadań. Szczegółowe wyjaśnienie dotyczące kart ewidencyjnych zamieszczamy poniżej.
 
 
Karta ewidencyjna ... (PDF)
Wyjaśnienie do karty ewidencyjnej ... (PDF)
 
Aleksandra Grocholska – Jankowska
Sekretarz Rady           

Dodano 16 lutego 2015 roku
 
Koleżanki i Koledzy
 
W bieżącym roku szkoleniowym Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców
Prawnych planuje zorganizowanie dwóch wizyt szkoleniowo-warsztatowych w
Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu oraz w
Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. Najprawdopodobniej
odbędą się one w terminach 15 - 19 lipca i 16 - 20 września.
 
więcej informacji ... (PDF)

Dodano 8 stycznia 2014 roku
 
INFORMACJA
DOT. CYKLU SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO
 
    Uprzejmie informujemy, że zajęcia w ramach cyklu szkoleń zawodowych z zakresu prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego odbywać się będą w okresie od 24 stycznia 2015 r. do 27 czerwca 2015 r. w Auli im. Prof. Wacława Szuberta Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Lindleya 5.
    Zajęcia odbywać się będą w godz. 10.00 – 16.00, z wyjątkiem zajęć w dniach
21 marca 2015 r. i 14 kwietnia 2015 r., które odbywać się będą w godz. 9.30 – 15. 30.


 
Dodano 27 października 2014 roku
 
Certyfikaty za uczestnictwo w szkoleniach
organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi
 
Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy , że punkty za uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi są na bieżąco dopisywane każdemu radcy prawnemu  do ewidencji prowadzonej w Izbie.
 
Zaświadczenia za uczestnictwo w szkoleniach ( czwartkowych, w terenie oraz wyjazdowych) dla radców prawnych OIRP w Łodzi , będą składane do akt osobowych i nie będą doręczane na wskazany adres do korespondencji.
 
Weryfikacji punktów można dokonać telefonicznie lub osobiście w Izbie na podstawie zgromadzonych list obecności.
 
Zaświadczenia będą wydawane jedynie radcom prawnym nie będącym członkami OIRP w Łodzi.

 

 
Dodano 5 czerwca 2014 roku
 
Szanowni Państwo
 
Uprzejmie informujemy, że w dniach od 23 maja do 1 czerwca 2014 roku Reprezentacja Polski Radców Prawnych wzięła udział w silnie obsadzonym turnieju piłkarskim "MUNDIAVOCAT 2014 -FOOTBALL WRORLD CUP FOR LAWYERS 2014". W imprezie wzięły udział 74 drużyny radców prawnych i adwokatów z pięciu kontynentów. Reprezentacja Polski Radców Prawnych w tym silnie obsadzonym turnieju zajęła wysokie 13-te miejsce. Powołanie do kadry narodowej radców prawnych otrzymali przedstawiciele Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi w osobach radców prawnych Dariusza Gałwiaczka, Pawła Kuśmierka oraz Przemysława Zawalskiego. Przedstawiciele naszej izby byli wiodącymi postaciami naszej drużyny. Należy podkreślić, że w trakcie tej wspaniałej imprezy Radcom Prawnym udało się nawiązać liczne kontakty międzynarodowe, które z pewnością pozwoliły utrwalić wśród naszych kolegów z zagranicy wizerunek Radcy Prawnego jako profesjonalnego pełnomocnika procesowego.
 
 
Na zdjęciu przedstawiciele naszej izby - w górnym rzędzie od lewej pierwszy
Dariusz Gałwiaczek, trzeci Paweł Kuśmierek czwarty Przemysław Zawalski.

Dodano dnia 28 marca 2014 roku
 
Radcy Prawni Najlepsi w Łodzi
 
Faworyt po raz kolejny nie zawiódł.  Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, który odbył się 16 marca na Hali sportowej pewnie wygrała reprezentacja OIRP Łódź .
więcej ... (PDF)
 
Radcy Prawni Najlepsi w Łodzi
 

Dodano dnia 20 listopada 2013 roku
 
Szanowni Państwo Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy
 
Uprzejmie informujemy, że nasz miesięcznik „Radca Prawny” dostępny jest za pomocą smartfonów i tabletów. Każdy numer miesięcznika w wersji elektronicznej dostępny jest 2 tygodnie wcześniej niż wersja papierowa dla każdego radcy prawnego. Szczegóły znajdziecie Państwo pod adresem: http://www.e-kirp.pl/Aktualnosci/Rewolucja-w-miesieczniku-Radca-Prawny.
 
Przemysław Zawalski
Rzecznik Prasowy OIRP w Łodzi
 
Dodano dnia 12 września  2013 roku
 
INFORMACJA O OBOWIĄZKOWYM SZKOLENIU DLA RADCÓW PRAWNYCH
WPISANYCH NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH, NA INNEJ PODSTAWIE NIŻ
ODBYCIE APLIKACJI RADCOWSKIEJ I ZDANIE EGZAMINU RADCOWSKIEGO
Z ZAKRESU ZASAD ETYKI RADCY PRAWNEGO I HISTORII ZAWODU RADCY PRAWNEGO
 
    Uprzejmie zapraszamy wszystkich Radców Prawnych wpisanych na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi na innej podstawie niż odbycie aplikacji radcowskiej i zdanie egzaminu radcowskiego, którzy dotychczas nie wypełnili obowiązku odbycia szkolenia, o którym mowa w § 4 Uchwały Nr 30/B/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określania zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych( z późn. zm), na obowiązkowe szkolenie z zakresu zasad etyki radcy prawnego i historii zawodu radcy prawnego. Obowiązek ten nie dotyczy osób, które zdały egzamin radcowski przed ukończeniem aplikacji radcowskiej, ale uczestniczyły w ramach jej odbywania w zajęciach z zakresu zasad etyki radcy prawnego i historii zawodu radcy prawnego co najmniej w wymiarze 5 godzin.
więcej ... (PDF)

Uprzejmie informujemy o możliwości uruchomienia poczty internetowej i forum dyskusyjnego (ikony w prawym górnym rogu strony).

W celu korzystania z usługi poczty internetowej jak również forum niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracji, jego wydrukowanie oraz przesłanie podpisanego egzemplarza na adres Izby OIRP w Łodzi.

W przypadku problemów z uruchomieniem usług prosimy o kontakt mailowy na adres:  komisja.informacji@oirplodz.pl.
 

© 2007-2011
BIP
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi, 90-324 Łódź, ul. Tylna 14, tel. 042-673-41-05, tel./fax 042-674-88-16