PocztaForumStrona domowa

Lista Mediatorów Ośrodka Mediacji przy OIRP w Łodzi

Lista Mediatorów ...(PDF).

 
 

Dyżury członków Prezydium Rady

Dziekan Rady
    Grzegorz Wyszogrodzki
    piątek 15:00 – 16:00

Wicedziekan Rady
    Robert Czapnik
    środa 14:00 – 15:00

Wicedziekan Rady
    Wioletta Rogalska-Paluch
    czwartek 15:00-16:00

Skarbnik Rady
    Krzysztof Wójcik
    wtorek 14:00 – 15:00

Sekretarz Rady
    Aleksandra
    Grocholska-Jankowska
   
czwartek 14:00 – 15:00

W sytuacjach nadzwyczajnych istnieje możliwość spotkania z Członkami Prezydium w innych terminach, po uprzednim uzgodnieniu.

Rzecznik Prasowy OIRP
    Przemysław Zawalski

rzecznik@oirplodz.pl


BIURO OIRP W ŁODZI CZYNNE:
poniedziałek - piątek  9.00 - 16.00
 

 
 

Okręgowa Izba Radców
Prawnych w Łodzi


ul. Tylna 14
90-324 Łódź

tel. 042-673-41-05
tel./fax 042-674-88-16

e-mail:
oirp@oirplodz.pl
 
Dodano 29 października 2014 roku
 
Katedra Postępowania Cywilnego II Uniwersytetu Łódzkiego uprzejmie zapraszają Państwa  do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej
„Śródki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Stan obecny i perspektywy zmian”
Konferencja odbędzie się w dniu 12 grudnia 2014 r. (piątek) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Auli Zielonej.
 
więcej ... (PDF)
program ... (PDF)

Dodano 27 października 2014 roku
 
Certyfikaty za uczestnictwo w szkoleniach
organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi
 
Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy , że punkty za uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi są na bieżąco dopisywane każdemu radcy prawnemu  do ewidencji prowadzonej w Izbie.
 
Zaświadczenia za uczestnictwo w szkoleniach ( czwartkowych, w terenie oraz wyjazdowych) dla radców prawnych OIRP w Łodzi , będą składane do akt osobowych i nie będą doręczane na wskazany adres do korespondencji.
 
Weryfikacji punktów można dokonać telefonicznie lub osobiście w Izbie na podstawie zgromadzonych list obecności.
 
Zaświadczenia będą wydawane jedynie radcom prawnym nie będącym członkami OIRP w Łodzi.

Dodano 23 października 2014 roku
 
Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam do udziału w seminarium doktoranckim prowadzonym w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego.
 
więcej ... (PDF)

Dodano 13 października 2014 roku
 
Harmonogram szkolenia w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym MOLO  
w terminie 7-9 listopada 2014 r.
 
więcej ... (PDF)

Dodano 8 października 2014 roku
 
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI „LAWYERS IN THE MEDIA SOCIETY” 29 – 30 października 2014 r.
 
   Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Katedrę Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytut Prawa i Informatyki Uniwersytetu Lapland (Insitute for Law and Informatics of the University of Lapland, Finland), która odbędzie się w dniach 29-30 października 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
        W czasie konferencji zostaną wygłoszone referaty przez ekspertów z Finlandii i Polski. Wystąpienia będą dotyczyć aktualnych problemów związanych z wpływem rozwoju technologii informacyjnej na regulacje prawne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa polskiego i fińskiego. Szczegółowe informacje o konferencji dostępne są pod adresem http://www.wpia.uni.lodz.pl/konferencjalms.
    Uczestnicy konferencji otrzymają punkty w ramach programu doskonalenia zawodowego radców prawnych. Udział w konferencji jest bezpłatny, a językiem obowiązującym podczas konferencji jest język angielski.
 
więcej ... (PDF)

Dodano 7 października 2014 roku
 
Informacja dot. wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich
 
                      
Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi informuje, że zgodnie z treścią art. 33 ust. 3 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. uzyskanie przez kandydata oceny pozytywnej z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.
więcej ... (PDF)

Dodano 29 września 2014 roku
 
Wyniki z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską przeprowadzonego w dniu 27 września 2014 roku
więcej ... (PDF)

Dodano 29 września 2014 roku
 
Uprzejmie informujemy, że w dniach 7-9 listopada 2014 r. organizowane jest szkolenie  wyjazdowe w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym MOLO w Smardzewicach
 
Tematyka szkolenia obejmuje:

1. „Rozwód i separacja- wybrane zagadnienia” SSO Krystyna Sowińska
2. „ Postępowanie odwoławcze na gruncie przepisów ustawy –Prawo zamówień publicznych” Członek Krajowej Izby Odwoławczej Izabela Niedziałek-Bujak
3. „ Podział majątku wspólnego małżonków” SSO w SR w stanie spoczynku
dr Andrzej Stempniak
Szczegółowy harmonogram zostanie zamieszczony na stronie internetowej w późniejszym terminie
Odpłatność  radcy prawnego za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 400,- zł. Kwotę tę prosimy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 października 2014 r. przelać na rachunek OIRP w Łodzi w :
ING Banku Śląskim  numer konta : 13 1050 1461 1000 0022 5916 6649
lub
Banku Pekao S.A. VI O/Łódź numer konta: 42 1240 3031 1111 0000 3426 6485
 
z dopiskiem szkolenie wyjazdowe w terminie 7-9 listopada 2014 r.
 
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest uiszczenie opłaty oraz przesłanie zgłoszenia na adres mailowy:

Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu w szkoleniu decyduje kolejność wpłat.
Informujemy, że istnieje możliwość dojazdu na miejsce wynajętym przez Izbę autokarem. Wszystkich zainteresowanych transportem zorganizowanym prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Izby tel. (42) 673 41 05 wew. 26 najpóźniej do dnia 31 października 2014 r. 
 

Dodano 22 września 2014 roku
 
INFORMACJA
DOT. CYKLU SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO
(Łódź, październik 2014 – czerwiec 2015r.)
 
   Uprzejmie informujemy, że zajęcia w ramach cyklu szkoleń zawodowych z zakresu prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego odbywać się będą w Łodzi:
- w okresie od 4 października 2014r. do 10 stycznia 2015  r. w Auli A 1 Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 171/173,
- w okresie od 24 stycznia 2015 r. do 27 czerwca 2015 r. w Auli im. Prof. Wacława Szuberta Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Lindleya 5.
     Zajęcia odbywać się będą w godz. 10.00 – 16.00, z wyjątkiem zajęć w dniach
21 marca 2015 r. i 14 kwietnia 2015 r., które odbywać się będą w godz. 9.30 – 15. 30. Aule dostępne będą na pół godziny przed rozpoczęciem zajęć.
Inauguracja cyklu szkoleń odbędzie się w sobotę 4 października 2014r. o godz. 10.00.
 

POBIEGLIŚMY, POMOGLIŚMY …
 
      Pobiegniesz, pomożesz to przewodnie hasło Poland Business Run, charytatywnego biegu pierwszy raz zorganizowanego w ubiegłym roku w Katowicach, Krakowie i Poznaniu, do którego w tym roku dołączyła Warszawa i Łódź. Imprezy, której uczestnicy wspierają podopiecznych Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty. Wystarczy pobiec. Wystarczy przy wybranej drużynie na stronie internetowej biegu kliknąć pole Pomagam bardziej. Inicjatywa Radcy Prawnego Katarzyny Lamperskiej (dzięki serdeczne !), która w czerwcu tego roku złożyła radcowskie ślubowanie, zmobilizowała nas do udziału w tym szlachetnym przedsięwzięciu, które obok ducha sportowej rywalizacji buduje prawdziwą solidarność i niesie tak bardzo potrzebną pomoc.
    W niedzielne przedpołudnie 14 sierpnia 2014r. pobiegli, reprezentując Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi, Radcowie Prawni: Katarzyna Lamperska, Igor Pasternak, Marek Pilc, Grzegorz Rajczak i Konrad Maciej Wilijewicz.
      A wcześniej – i aż do zakończenia biegu -  wielu z nas, Członków naszej Izby, pomagało bardziej. I pomogliśmy najbardziej ze wszystkich, wygrywając kategorię charytatywną. Tę najważniejszą.
     Łódź Business Run 2014 to nasz wspólny sukces. Sukces, którego miarą jest umiejętność dzielenia się swoimi pomysłami, własnym czasem, pracą i wysiłkiem. Sukces, którego miarą jest bezinteresowna pomoc potrzebującym.
 
Grzegorz Wyszogrodzki  
Dziekan Rady OIRP w Łodzi

Dodano 28 sierpnia 2014 roku
 
Ochrona Danych Osobowych w kancelarii radcy prawnego
 
Serdecznie Zapraszamy na szkolenie „Ochrona Danych Osobowych w kancelarii radcy prawnego” organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi wraz z Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją Uniwersytetu Łódzkiego. Szkolenie Odbędzie się w sali konferencyjnej Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przy ul. Tymienieckiego 22/24.
 
Szkolenie podzielone jest na dwie części :

 Część warsztatowa – 18.09.2014 roku godzina 16:00. 4x45 min- r.pr. dr Dominik Lubasz - mgr  Katarzyna Witkowska
 
Program Szkolenia ... (PDF)
 
Za udział w szkleniu radcowie prawni otrzymają punkty szkoleniowe.

Miło nam poinformować, iż w dniach 25-26 października 2014  r. w Warszawie planowane jest rozegranie I Mistrzostw Polski Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich w piłce siatkowej pod patronatem Dziekana OIRP Warszawa. Do udziału w Turnieju, a następnie imprezie integracyjnej zapraszamy wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich z całej Polski.
Formuła Turnieju dopuszcza możliwość udziału w sześcioosobowej drużynie dwóch przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Członkowie jednej OIRP lub kilku OIRP, którzy zebrali grupę minimum sześć osób dokonają zgłoszenia drużyny. Sugerowana jest nazwa zespołu, która wskazuje OIRP z której jest największa liczba zawodników.
Bardzo prosimy o przesłanie w terminie do dnia 15 września 2014 r. informacji, czy są Państwo zainteresowani udziałem w zmaganiach sportowych i imprezie integracyjnej pod adres: siatkowka@oirpwarszawa.pl, do wiadomości: komisja.integracji@oirphome.pl.
Orientacyjny koszt z noclegiem i imprezą to około 200 zł. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem: siatkowka@oirpwarszawa.pl lub nr telefonu:
504 165 880 - r. pr. Jarosław Dąbkowski (OIRP Warszawa),
663 734 327 - r. pr. Sylwia Pastwa
Nagrodami dla trzech najlepszych drużyn będą Puchary ufundowane przez Dziekana OIRP Warszawa.

Dodano 15 lipca 2014 roku
 
ZAPROSZENIE
NA CYKL SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO,
PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO
(Łódź, październik 2014 – czerwiec 2015r.)
 
Zapraszamy Szanowne Koleżanki i Kolegów Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi do udziału w cyklu szkoleń zawodowych z zakresu prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego. Założenia programowe zostały przygotowane z myślą o nowych uprawnieniach radców prawnych, które przysługiwać będą od 1 lipca 2015r. Szkolenia, w łącznym wymiarze ponad 100 godzin, odbywać się będą w Łodzi w okresie od października 2014r. do czerwca 2015r. Szczegółowy harmonogram oraz informacje o Osobach prowadzących zajęcia zamieszczamy poniżej.
Zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniach uprzejmie prosimy o zapisanie się w terminie do dnia 10 września 2014r. u Pani Ewy Kawczyńskiej w Biurze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi (nr tel. 42 6763596 wew.26, e-mail: ewakawczynska@oirp.home.pl).
Liczba miejsc ograniczona. O miejscu w którym odbywać się będą szkolenia poinformujemy odrębnie. Zależeć ono będzie od liczby zgłoszeń.

Szkolenia są bezpłatne dla Radców Prawnych.  

Grzegorz Wyszogrodzki               
Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Łodzi                           

Dodano 29 czerwca 2014 roku
 
INFORMACJA O ZMIANIE TERMINÓW KOLOKWIÓW DLA III ROKU APLIKACJI RADCOWSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI W ROKU SZKOLENIOWYM 2014r.

 
Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi informuje, że ze względów organizacyjnych postanowiło wyznaczyć kolokwia dla obu grup III roku w tych samych terminach tj.
 
18 lipca – Prawo finansowe, podatkowe i celne – pisemne
25 października – prawo administracyjne materialne – ustne
 7 listopada – postępowanie sądowoadministracyjne – pisemne
18 listopada – Postępowanie administracyjne  – pisemne
18 listopada – Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka - pisemne

                                                                                           
Grzegorz Wyszogrodzki   
Dziekan Rady OIRP w Łodzi

 
Dodano 5 czerwca 2014 roku
 
Szanowni Państwo
 
Uprzejmie informujemy, że w dniach od 23 maja do 1 czerwca 2014 roku Reprezentacja Polski Radców Prawnych wzięła udział w silnie obsadzonym turnieju piłkarskim "MUNDIAVOCAT 2014 -FOOTBALL WRORLD CUP FOR LAWYERS 2014". W imprezie wzięły udział 74 drużyny radców prawnych i adwokatów z pięciu kontynentów. Reprezentacja Polski Radców Prawnych w tym silnie obsadzonym turnieju zajęła wysokie 13-te miejsce. Powołanie do kadry narodowej radców prawnych otrzymali przedstawiciele Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi w osobach radców prawnych Dariusza Gałwiaczka, Pawła Kuśmierka oraz Przemysława Zawalskiego. Przedstawiciele naszej izby byli wiodącymi postaciami naszej drużyny. Należy podkreślić, że w trakcie tej wspaniałej imprezy Radcom Prawnym udało się nawiązać liczne kontakty międzynarodowe, które z pewnością pozwoliły utrwalić wśród naszych kolegów z zagranicy wizerunek Radcy Prawnego jako profesjonalnego pełnomocnika procesowego.
 
 
Na zdjęciu przedstawiciele naszej izby - w górnym rzędzie od lewej pierwszy
Dariusz Gałwiaczek, trzeci Paweł Kuśmierek czwarty Przemysław Zawalski.

Dodano dnia 28 marca 2014 roku
 
Radcy Prawni Najlepsi w Łodzi
 
Faworyt po raz kolejny nie zawiódł.  Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, który odbył się 16 marca na Hali sportowej pewnie wygrała reprezentacja OIRP Łódź .
więcej ... (PDF)
 
Radcy Prawni Najlepsi w Łodzi
 

Dodano dnia 20 listopada 2013 roku
 
Szanowni Państwo Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy
 
Uprzejmie informujemy, że nasz miesięcznik „Radca Prawny” dostępny jest za pomocą smartfonów i tabletów. Każdy numer miesięcznika w wersji elektronicznej dostępny jest 2 tygodnie wcześniej niż wersja papierowa dla każdego radcy prawnego. Szczegóły znajdziecie Państwo pod adresem: http://www.e-kirp.pl/Aktualnosci/Rewolucja-w-miesieczniku-Radca-Prawny.
 
Przemysław Zawalski
Rzecznik Prasowy OIRP w Łodzi
 
Dodano dnia 12 września  2013 roku
 
INFORMACJA O OBOWIĄZKOWYM SZKOLENIU DLA RADCÓW PRAWNYCH
WPISANYCH NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH, NA INNEJ PODSTAWIE NIŻ
ODBYCIE APLIKACJI RADCOWSKIEJ I ZDANIE EGZAMINU RADCOWSKIEGO
Z ZAKRESU ZASAD ETYKI RADCY PRAWNEGO I HISTORII ZAWODU RADCY PRAWNEGO
 
    Uprzejmie zapraszamy wszystkich Radców Prawnych wpisanych na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi na innej podstawie niż odbycie aplikacji radcowskiej i zdanie egzaminu radcowskiego, którzy dotychczas nie wypełnili obowiązku odbycia szkolenia, o którym mowa w § 4 Uchwały Nr 30/B/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określania zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych( z późn. zm), na obowiązkowe szkolenie z zakresu zasad etyki radcy prawnego i historii zawodu radcy prawnego. Obowiązek ten nie dotyczy osób, które zdały egzamin radcowski przed ukończeniem aplikacji radcowskiej, ale uczestniczyły w ramach jej odbywania w zajęciach z zakresu zasad etyki radcy prawnego i historii zawodu radcy prawnego co najmniej w wymiarze 5 godzin.
więcej ... (PDF)

Uprzejmie informujemy o możliwości uruchomienia poczty internetowej i forum dyskusyjnego (ikony w prawym górnym rogu strony).

W celu korzystania z usługi poczty internetowej jak również forum niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracji, jego wydrukowanie oraz przesłanie podpisanego egzemplarza na adres Izby OIRP w Łodzi.

W przypadku problemów z uruchomieniem usług prosimy o kontakt mailowy na adres:  komisja.informacji@oirplodz.pl.
 

© 2007-2011
BIP
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi, 90-324 Łódź, ul. Tylna 14, tel. 042-673-41-05, tel./fax 042-674-88-16