UWAGA! V CYKL SZKOLEŃ ZAWODOWYCH 2021 – 2023 KOŃCZY SIĘ ZA:
Pozostało
0
0
0
dni
:
0
0
godziny
:
0
0
minuty
:
0
0
sekundy
Aktualności i ogłoszenia
Aktualności
27 Września 2023
Dla radców prawnych

Uprzejmie informujemy, że na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie sposobu zapewnienia nieletniemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu (Dz.U. z 2022r. poz. 1884) Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi zobowiązana jest przedstawić prezesowi właściwego sądu:

a) wykaz radców prawnych uprawnionych do obrony według ustawy o radcach prawnych, mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości odpowiedniego sądu, deklarujących gotowość udzielania nieletnim pomocy prawnej z urzędu,
b) wykaz pozostałych radców prawnych uprawnionych do obrony według przepisów ustawy o radcach prawnych, mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości danego sądu.

Wobec powyższego uprzejmie prosimy o zadeklarowanie gotowości udzielania nieletnim pomocy prawnej z urzędu do dnia 10 października 2023 r.

21 Września 2023
Dla radców prawnych

Uprzejmie informujemy, że w nawiązaniu do ustaleń poczynionych przez Rzecznika Praw Pacjenta z Krajową Izbą Radców Prawnych, w porozumieniu z okręgowymi izbami radców prawnych tworzone będą odrębne listy kandydatów na pełnomocników z urzędu w sprawach dotyczących przyjęcia/zatrzymania w szpitalu psychiatrycznym wbrew woli pacjenta.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi zainteresowanych umieszczeniem na przedmiotowej liście prowadzonej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, o pisemne zgłoszenia do Pani Beaty Gierach w Biurze Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi: beata.gierach@oirplodz.pl lub na adres: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi, ul. Tylna 14, 90-324 Łódź.

5 Września 2023
Dla radców prawnych

Szanowni Państwo,

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie szkoleniem wyjazdowym organizowanym w dniach 22-24 września 2023 r. w Toruniu umożliwiamy wszystkim chętnym udział online w wykładach organizowanych w ramach tego szkolenia.

Logowanie do wykładów odbywa się analogicznie jak do szkoleń czwartkowych za pomocą załączonych poniżej linków rejestracyjnych. Po rejestracji otrzymacie Państwo na adres email link do dołączenia do wykładu. 

 

11 Sierpnia 2023
Dla radców prawnych

Informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) Biuro Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi będzie nieczynne.

5 Lipca 2023
Dla radców prawnych

TYLNA 14 -
czasopismo
radców
prawnych w
Łodzi
Zapraszamy do lektury
oraz współpracy z naszą redakcją.
Zobacz także