PocztaForumStrona domowa

Lista Mediatorów Ośrodka Mediacji przy OIRP w Łodzi

Lista Mediatorów ...(PDF).
 

 
 

Dyżury członków Prezydium Rady

Dziekan Rady
    Grzegorz Wyszogrodzki
    piątek 15:00 – 16:00

Wicedziekan Rady
    Robert Czapnik
    środa 14:00 – 15:00

Wicedziekan Rady
    Wioletta Rogalska-Paluch
    czwartek 15:00-16:00

Skarbnik Rady
    Krzysztof Wójcik
    wtorek 14:00 – 15:00

Sekretarz Rady
    Aleksandra
    Grocholska-Jankowska
   
czwartek 14:00 – 15:00

W sytuacjach nadzwyczajnych istnieje możliwość spotkania z Członkami Prezydium w innych terminach, po uprzednim uzgodnieniu.

Kierownik ds szkolenia aplikantów
Grzegorz Rajczak
środa 15:00- 16:00

Z-ca kierownika ds szkolenia aplikantów
Elżbieta Niedźwiedzińska 
poniedziałek 15:00- 16:00

Rzecznik Prasowy OIRP
Przemysław Zawalski
rzecznik@oirplodz.pl


BIURO OIRP W ŁODZI CZYNNE:
poniedziałek - piątek  9.00 - 16.00

 

 
 

Okręgowa Izba Radców
Prawnych w Łodzi


ul. Tylna 14
90-324 Łódź

tel. 042-673-41-05
tel./fax 042-674-88-16

e-mail:
oirp@oirplodz.pl
 
 

Dodano 12 listopada 2015 roku
 
Dołącz do Najlepszych!!!
 
Serdecznie Zapraszamy wszystkich radców prawnych oraz aplikantów  na treningi piłki nożnej, które odbywają się w każdą środę o godzinie 20.30 na hali Wifamy przy ul. Niciarnianej.

  INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

dotycząca punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku kalendarzowym 2016 na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)
 
Informujemy, iż cześć powiatów uzupełniła dane dotyczące punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz ich lokalizacji,  a część powiatów nadesłała zmiany. W załączeniu informujemy o stanie przekazanych danych  na dzień 26 października 2015 roku.
wykaz ... (PDF)
                         
     Wioletta Rogalska –Paluch
Wicedziekan Rady OIRP w Łodzi

Dodano 23 października 2015
 
Szkolenie Techniki wystąpień publicznych z elementami retoryki
 
Szanowni Państwo,
 
   Informujemy, że organizujemy kolejne szkolenie z zakresu umiejętności wystąpień publicznych z elementami retoryki. Szkolenie poprowadzi doświadczony trener – dr Monika Braun- w formie dwudniowych warsztatów, w grupach 10 - 12 osobowych. Pierwsza edycja, która odbyła się we wrześniu została pozytywnie oceniona przez uczestników.
   Zajęcia obejmują szereg praktycznych zagadnień dotyczących wybranych problemów z zakresu komunikacji w biznesie, prowadzenia rozmów zawodowych, prezentowania siebie i swojej firmy wobec klientów wewnętrznych i zewnętrznych. Ich zadaniem jest udoskonalenie sposobów porozumiewania się, co ma znaczący wpływ na obraz odbierany przez wszystkich klientów.
 
Szkolenia zaplanowane zostały w terminie 6 -7 listopada 2015r. oraz 26 -27
lutego 2016r.
więcej ... (PDF)
Dodano 22 października 2015
 
INFORMACJA
 
dotycząca punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku kalendarzowym 2016 na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)
 
W związku z napływającymi z kolejnych Powiatów informacjami  dotyczącymi punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i ich lokalizacji w załączeniu przekazujemy szczegółowe dane.
 
wykaz ... (PDF)
                                
Wioletta Rogalska-Paluch
                                 Wicedziekan Rady OIRP
                                    w Łodzi

Dodano 16 października 2015
 
INFORMACJA
W SPRAWIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
DLA CUDZOZIEMCÓW

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2016r. wchodzi w życie ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca regulacje dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcowi wnioskującemu o przyznanie ochrony międzynarodowej oraz cudzoziemcowi, którego pozbawia się tej ochrony.
    Nieodpłatna pomoc prawna będzie przysługiwała w ramach postępowań odwoławczych i będzie polegała na sporządzeniu odwołania od decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz działaniu w charakterze pełnomocnika strony w postępowaniu przed organem drugiej instancji. Nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielali adwokaci i radcowie prawni oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego wpisane na listę prowadzoną przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie powołanej ustawy.
    Radcowie prawni zainteresowani udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w ustawie proszeni są o przesłanie w terminie do dnia 30 października 2015 r. na adres: Okręgowa Izby Radców Prawnych w Łodzi, 90-324 Łódź, ul. Tylna 14,  pisemnej deklaracji gotowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom.
    W przypadku zadeklarowania przez zainteresowanych radców prawnych gotowości  udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi zawrze w terminie do dnia 30 listopada 2015r. stosowne porozumienie z Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców, wskazując następnie radców prawnych deklarujących gotowość udzielania pomocy.

Dodano 16 października 2015
 
Informacja o ofercie współpracy dla radców prawnych

Uprzejmie informuję, iż Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 86  zwróciła się do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi  z prośbą o przekazanie członkom Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi zaproszenia do współpracy przy prowadzeniu na terenie Łodzi bezpłatnych punktów porad prawnych przewidzianych dla organizacji pozarządowych.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, tel. 42 630 36 67  do dnia 21 października 2015 r.
 
promesa ... (PDF)
                                
Wioletta Rogalska-Paluch
                                   Wicedziekan Rady
                                       OIRP w Łodzi

Dodano 16 października 2015
 
INFORMACJA
 
dotycząca punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku kalendarzowym 2016 na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)

W związku z napływającymi z Powiatów informacjami  dotyczącymi punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i ich lokalizacji w załączeniu przekazujemy szczegółowe dane, które będziemy w miarę uzyskiwania kolejnych informacji uzupełniać. Zwracamy przy tym uwagę, iż są to punkty przewidziane do obsady przez radców prawnych i adwokatów.
wykaz ... (PDF)

Wioletta Rogalska – Paluch
                                                                         Wicedziekan Rady
OIRP w Łodzi

Dodano 15 października 2015
 
DKF Tylna 14 w Muzeum Kinematografii w Łodzi
jesień/zima 2015/2016

Jesień i coraz dłuższe wieczory przypominają, że pora rozpocząć kolejny sezon Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Tylnej 14”. Mam nadzieję, że proponowany program spotka się z szerokim zainteresowaniem. Przypominam, że wstęp na projekcje dla radców prawnych, aplikantów radcowskich i ich najbliższych jest bezpłatny. Projekcje odbywać się będą w Kinie Kinematograf przy placu Zwycięstwa 1 w Łodzi.
Serdecznie zapraszam
Jacek Wawrzynkiewicz

Program ... (PDF)

Dodano 2 października 2015
 
INFORMACJA

dotycząca składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku kalendarzowym 2016 na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)
więcej ... (PDF)
wzór deklaracji ... (PDF)

Dodano 30 września 2015
 
Szanowni Państwo,

Informujemy że zajęcia z zakresu „ Mediacji w sprawach cywilnych „ rozpoczynają się zgodnie z zamieszczonym wcześniej na stronie internetowej harmonogramem w dniu 2 października 2015 r. o godzinie 15.00. Wykłady odbywają się w siedzibie Izby.

Dodano 29 września 2015
 
INFORMACJA
W SPRAWIE WDRAŻANIA USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 R.
O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ
 
    W dniu 5 sierpnia 2015r. uchwalona została ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015r. poz. 1255), która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r., z wyjątkiem przepisów wdrażających ustawę, które weszły w życie z dniem 31 sierpnia 2015r. Ustawa w szczególności reguluje zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym spełniającym określone kryteria. Zauważyć należy, że zakres przedmiotowy nieodpłatnej pomocy prawnej jest węższy od zakresu przedmiotowego pomocy prawnej zastrzeżonej dla radców prawnych i adwokatów.   
 
więcej ...(PDF)
regulamin ... (PDF)


W SPRAWIE KART EWIDENCYJNYCH
 
Uprzejmie przypominam, że zmiany w przepisach regulujących wykonywanie naszego zawodu powodują pilną konieczność aktualizacji niektórych danych gromadzonych przez rady okręgowych izb radców prawnych. W nawiązaniu do informacji w sprawie obowiązku złożenia kart ewidencyjnych przez Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych    w Łodzi zamieszczonej na stronie internetowej w dniu 20 marca 2015r. (strona główna oraz dział: komunikaty) uprzejmie proszę o niezwłoczne złożenie kart ewidencyjnych przez wszystkich Radców Prawnych, którzy jeszcze tego obowiązku nie wypełnili. Karty ewidencyjne wraz ze szczegółowymi wyjaśnieniami można pobrać ze strony internetowej. Dostępne są także w Biurze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.
 
Dziekan Rady              
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi
Grzegorz Wyszogrodzki        
Dodano 18 lipca 2015
 
SPOTKANIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI BORYSA BUDKI Z PRZEDSTAWICIELAMI SAMORZĄDÓW RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW W OIRP W ŁODZI
 
W dniu 13 lipca 2015 roku w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi odbyło się spotkanie Ministra Sprawiedliwości Borysa Budki z przedstawicielami samorządu radcowskiego i adwokackiego.
W spotkaniu, którego gospodarzem był Dziekan Rady OIRP w Łodzi Grzegorz Wyszogrodzki wzięli udział między innymi Wiceprezes KRRP Ewa Stompor-Nowicka i Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej Jarosław Zdzisław Szymański.
W trakcie spotkania przedstawiciele samorządów poruszyli problemy związane z przepisami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej uchwalonej przez Sejm RP w dniu 25 czerwca 2015 r, projektami rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych i adwokatów, a także niedoskonałości postępowania przed sądami związanymi z wprowadzenia e-protokołu. Poruszono również tematykę zbyt wysokich kosztów opłat z tytułu wpisów od spraw wnoszonych do sądów oraz obniżenia wymagań egzaminacyjnych w stosunku do kandydatów do zawodów radcy prawnego i adwokata.

Dodano 29 czerwca 2015
 
STANOWISKO KONWENTU DZIEKANÓW
RAD OKRĘGOWYCH IZB RADCÓW PRAWNYCH
W SPRAWIE STAWEK KOSZTÓW ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO
 
W załączeniu poniżej przedstawiam stanowisko Konwentu Dziekanów w sprawie dotyczącej podwyższenia stawek kosztów zastępstwa procesowego wspólnie ustalone we Wrocławiu w dniu 27 czerwca 2015 r.
 
więcej ... (PDF)
 
Dziekan Rady                
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi
Grzegorz Wyszogrodzki           

Dodano 29 czerwca 2015
 
MAILING/SMS
Szanowni Państwo,
 
Celem usprawnienia komunikacji między Izbą a Państwem zamierzamy rozszerzyć możliwość uzyskiwania informacji o wydarzeniach dotyczących samorządu i organizowanych wydarzeniach za pośrednictwem wiadomości sms oraz maili. Tym samym prosimy o wyrażenie zgody na powyższe.
 
więcej ... (PDF)

 
Dodano 25 czerwca 2015 roku
 
Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi informuje, iż radcy prawni będą mogli wchodzić do budynku Sądu bez ograniczeń wynikających z regulaminu, po okazaniu legitymacji.
 
więcej ... (PDF)


Dodano 22 kwietnia 2015 roku
 
ŁÓDŹ NA PODIUM
 
      „7” uważana jest za szczęśliwą liczbę. I w istocie tak jest. VII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej, które tradycyjnie odbyły się w Kielcach – w tym roku w dniach 16 – 19 kwietnia – zakończyły się największym w historii (jak dotychczas) sukcesem Reprezentacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, przynosząc zdobyty w imponującym stylu tytuł Wicemistrza Polski oraz wyróżnienie indywidualne – tytuł Najlepszego zawodnika Mistrzostw dla aplikanta radcowskiego Pawła Nowackiego.
więcej ... (PDF)
 

 
Dodano 23 marca 2015 roku
 
Sprawozdanie z działalności  Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za okres od dnia 29 marca 2014r. do dnia 27 marca 2015r. oraz z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z planem pracy na rok 2015/2016
 
więcej ... (PDF)
 
Sprawozdanie Skarbnika Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z wykonania planu finansowego za rok 2014

 więcej … (PDF)(PDF) , (PDF)
 

Projekt planu finansowego na 2015 r.(PDF)
 
 
Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIRP w Łodzi za 2014 rok
 
więcej ... (PDF)
 
Sprawozdanie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za okres od 25 marca 2014 r. do 28 lutego  2015 r.

 więcej … (PDF)
 

Sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za okres od 25 marca 2014 r. do 28 lutego  2015 r.

 więcej … (PDF)
 

 
Dodano 20 marca 2015 roku
 
INFORMACJA
 W SPRAWIE OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA KART EWIDENCYJNYCH
PRZEZ RADCÓW PRAWNYCH
OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie prosimy Koleżanki i Kolegów Radców Prawnych o składanie w Biurze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, przy ul. Tylnej 14 lub przesłanie drogą pocztową wypełnionych kart ewidencyjnych (formularz w załączeniu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2015r. Wzór karty ewidencyjnej został wprowadzony Uchwałą nr 114/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z 13 grudnia 2014 roku w związku z koniecznością aktualizacji danych, gromadzonych przez rady okręgowych izb radców prawnych, m.in. w związku z przyznaniem radcom prawnym uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym. Posiadanie aktualnych informacji niezbędne jest radom do właściwego wykonywania swoich zadań. Szczegółowe wyjaśnienie dotyczące kart ewidencyjnych zamieszczamy poniżej.
 
 
Karta ewidencyjna ... (PDF)
Wyjaśnienie do karty ewidencyjnej ... (PDF)
 
Aleksandra Grocholska – Jankowska
Sekretarz Rady           

Dodano 16 lutego 2015 roku
 
Koleżanki i Koledzy
 
W bieżącym roku szkoleniowym Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców
Prawnych planuje zorganizowanie dwóch wizyt szkoleniowo-warsztatowych w
Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu oraz w
Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. Najprawdopodobniej
odbędą się one w terminach 15 - 19 lipca i 16 - 20 września.
 
więcej informacji ... (PDF)

 

 
 
 
Dodano 8 stycznia 2014 roku
 
INFORMACJA
DOT. CYKLU SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO
 
    Uprzejmie informujemy, że zajęcia w ramach cyklu szkoleń zawodowych z zakresu prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego odbywać się będą w okresie od 24 stycznia 2015 r. do 27 czerwca 2015 r. w Auli im. Prof. Wacława Szuberta Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Lindleya 5.
    Zajęcia odbywać się będą w godz. 10.00 – 16.00, z wyjątkiem zajęć w dniach
21 marca 2015 r. i 14 kwietnia 2015 r., które odbywać się będą w godz. 9.30 – 15. 30.


 
Dodano 27 października 2014 roku
 
Certyfikaty za uczestnictwo w szkoleniach
organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi
 
Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy , że punkty za uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi są na bieżąco dopisywane każdemu radcy prawnemu  do ewidencji prowadzonej w Izbie.
 
Zaświadczenia za uczestnictwo w szkoleniach ( czwartkowych, w terenie oraz wyjazdowych) dla radców prawnych OIRP w Łodzi , będą składane do akt osobowych i nie będą doręczane na wskazany adres do korespondencji.
 
Weryfikacji punktów można dokonać telefonicznie lub osobiście w Izbie na podstawie zgromadzonych list obecności.
 
Zaświadczenia będą wydawane jedynie radcom prawnym nie będącym członkami OIRP w Łodzi.

 

 
Dodano 5 czerwca 2014 roku
 
Szanowni Państwo
 
Uprzejmie informujemy, że w dniach od 23 maja do 1 czerwca 2014 roku Reprezentacja Polski Radców Prawnych wzięła udział w silnie obsadzonym turnieju piłkarskim "MUNDIAVOCAT 2014 -FOOTBALL WRORLD CUP FOR LAWYERS 2014". W imprezie wzięły udział 74 drużyny radców prawnych i adwokatów z pięciu kontynentów. Reprezentacja Polski Radców Prawnych w tym silnie obsadzonym turnieju zajęła wysokie 13-te miejsce. Powołanie do kadry narodowej radców prawnych otrzymali przedstawiciele Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi w osobach radców prawnych Dariusza Gałwiaczka, Pawła Kuśmierka oraz Przemysława Zawalskiego. Przedstawiciele naszej izby byli wiodącymi postaciami naszej drużyny. Należy podkreślić, że w trakcie tej wspaniałej imprezy Radcom Prawnym udało się nawiązać liczne kontakty międzynarodowe, które z pewnością pozwoliły utrwalić wśród naszych kolegów z zagranicy wizerunek Radcy Prawnego jako profesjonalnego pełnomocnika procesowego.
 
 
Na zdjęciu przedstawiciele naszej izby - w górnym rzędzie od lewej pierwszy
Dariusz Gałwiaczek, trzeci Paweł Kuśmierek czwarty Przemysław Zawalski.

Dodano dnia 28 marca 2014 roku
 
Radcy Prawni Najlepsi w Łodzi
 
Faworyt po raz kolejny nie zawiódł.  Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, który odbył się 16 marca na Hali sportowej pewnie wygrała reprezentacja OIRP Łódź .
więcej ... (PDF)
 
Radcy Prawni Najlepsi w Łodzi
 

Dodano dnia 20 listopada 2013 roku
 
Szanowni Państwo Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy
 
Uprzejmie informujemy, że nasz miesięcznik „Radca Prawny” dostępny jest za pomocą smartfonów i tabletów. Każdy numer miesięcznika w wersji elektronicznej dostępny jest 2 tygodnie wcześniej niż wersja papierowa dla każdego radcy prawnego. Szczegóły znajdziecie Państwo pod adresem: http://www.e-kirp.pl/Aktualnosci/Rewolucja-w-miesieczniku-Radca-Prawny.
 
Przemysław Zawalski
Rzecznik Prasowy OIRP w Łodzi
 
Dodano dnia 12 września  2013 roku
 
INFORMACJA O OBOWIĄZKOWYM SZKOLENIU DLA RADCÓW PRAWNYCH
WPISANYCH NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH, NA INNEJ PODSTAWIE NIŻ
ODBYCIE APLIKACJI RADCOWSKIEJ I ZDANIE EGZAMINU RADCOWSKIEGO
Z ZAKRESU ZASAD ETYKI RADCY PRAWNEGO I HISTORII ZAWODU RADCY PRAWNEGO
 
    Uprzejmie zapraszamy wszystkich Radców Prawnych wpisanych na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi na innej podstawie niż odbycie aplikacji radcowskiej i zdanie egzaminu radcowskiego, którzy dotychczas nie wypełnili obowiązku odbycia szkolenia, o którym mowa w § 4 Uchwały Nr 30/B/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określania zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych( z późn. zm), na obowiązkowe szkolenie z zakresu zasad etyki radcy prawnego i historii zawodu radcy prawnego. Obowiązek ten nie dotyczy osób, które zdały egzamin radcowski przed ukończeniem aplikacji radcowskiej, ale uczestniczyły w ramach jej odbywania w zajęciach z zakresu zasad etyki radcy prawnego i historii zawodu radcy prawnego co najmniej w wymiarze 5 godzin.
więcej ... (PDF)

Uprzejmie informujemy o możliwości uruchomienia poczty internetowej i forum dyskusyjnego (ikony w prawym górnym rogu strony).

W celu korzystania z usługi poczty internetowej jak również forum niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracji, jego wydrukowanie oraz przesłanie podpisanego egzemplarza na adres Izby OIRP w Łodzi.

W przypadku problemów z uruchomieniem usług prosimy o kontakt mailowy na adres:  komisja.informacji@oirplodz.pl.
 

© 2007-2011
BIP
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi, 90-324 Łódź, ul. Tylna 14, tel. 042-673-41-05, tel./fax 042-674-88-16