PocztaForumStrona domowa

Lista Mediatorów Ośrodka Mediacji przy OIRP w Łodzi

Lista Mediatorów ...(PDF).
 

 
 

Dyżury członków Prezydium Rady

Dziekan Rady
    Grzegorz Wyszogrodzki
    piątek 15:00 – 16:00

Wicedziekan Rady
    Robert Czapnik
    środa 14:00 – 15:00

Wicedziekan Rady
    Wioletta Rogalska-Paluch
    czwartek 15:00-16:00

Skarbnik Rady
    Krzysztof Wójcik
    wtorek 14:00 – 15:00

Sekretarz Rady
    Aleksandra
    Grocholska-Jankowska
   
czwartek 14:00 – 15:00

W sytuacjach nadzwyczajnych istnieje możliwość spotkania z Członkami Prezydium w innych terminach, po uprzednim uzgodnieniu.

Kierownik ds szkolenia aplikantów
Grzegorz Rajczak
środa 15:00- 16:00

Z-ca kierownika ds szkolenia aplikantów
Elżbieta Niedźwiedzińska 
poniedziałek 15:00- 16:00

Rzecznik Prasowy OIRP
Przemysław Zawalski
rzecznik@oirplodz.pl


BIURO OIRP W ŁODZI CZYNNE:
poniedziałek - piątek  9.00 - 16.00

 

 
 

Okręgowa Izba Radców
Prawnych w Łodzi


ul. Tylna 14
90-324 Łódź

tel. 042-673-41-05
tel./fax 042-674-88-16

e-mail:
oirp@oirplodz.pl
 
Uprzejmie informuję, że w dniu 3 kwietnia 2015 r. (piątek) Biuro Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi będzie nieczynne.
 

                    Dziekan Rady OIRP w Łodzi
                                 Grzegorz Wyszogrodzki  

Dodano 26 marca 2015 roku
 
Komunikat Klubu Seniora Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi
 
     W imieniu Klubu Seniora zapraszam Koleżanki i Kolegów na wycieczkę pt. "Bieszczady u progu lata" w dniach od 3 czerwca do 7 czerwca 2015 r.
 
więcej ... (PDF)

Dodano 26 marca 2015 roku
 
ZAPROSZENIE
 
Koło Naukowe Prawa Pracy, działające przy Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Handlowego WPiA UŁ mają zaszczyt zaprosić

Radców prawnych  i  Aplikantów radcowskich
 
na Ogólnopolską Konferencję pod tytułem:
„Prawo pracy w systemie prawa, cz. V:  Prawo pracy a prawo handlowe”
 
więcej ... (PDF)

Dodano 23 marca 2015 roku
 
Sprawozdanie z działalności  Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za okres od dnia 29 marca 2014r. do dnia 27 marca 2015r. oraz z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z planem pracy na rok 2015/2016
 
więcej ... (PDF)
 
Sprawozdanie Skarbnika Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z wykonania planu finansowego za rok 2014

 więcej … (PDF)(PDF) , (PDF)
 

Projekt planu finansowego na 2015 r.(PDF)
 
 
Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIRP w Łodzi za 2014 rok
 
więcej ... (PDF)
 
Sprawozdanie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za okres od 25 marca 2014 r. do 28 lutego  2015 r.

 więcej … (PDF)
 

Sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za okres od 25 marca 2014 r. do 28 lutego  2015 r.

 więcej … (PDF)
 

Dodano 23 marca 2015 roku
 
Szanowne Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku  ma przyjemność zaprosić Państwa wraz z rodzinami na II Pomorski Pieszy Rajd Pieszy Radców Prawnych , który odbędzie się w dniach 21-24maja 2015 r w Łebie
 
więcej ... (PDF)

Dodano 20 marca 2015 roku
 
INFORMACJA
 W SPRAWIE OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA KART EWIDENCYJNYCH
PRZEZ RADCÓW PRAWNYCH
OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie prosimy Koleżanki i Kolegów Radców Prawnych o składanie w Biurze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, przy ul. Tylnej 14 lub przesłanie drogą pocztową wypełnionych kart ewidencyjnych (formularz w załączeniu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2015r. Wzór karty ewidencyjnej został wprowadzony Uchwałą nr 114/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z 13 grudnia 2014 roku w związku z koniecznością aktualizacji danych, gromadzonych przez rady okręgowych izb radców prawnych, m.in. w związku z przyznaniem radcom prawnym uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym. Posiadanie aktualnych informacji niezbędne jest radom do właściwego wykonywania swoich zadań. Szczegółowe wyjaśnienie dotyczące kart ewidencyjnych zamieszczamy poniżej.
 
 
Karta ewidencyjna ... (PDF)
Wyjaśnienie do karty ewidencyjnej ... (PDF)
 
Aleksandra Grocholska – Jankowska
Sekretarz Rady           

Dodano 11 marca 2015 roku
 
Uprzejmie informujemy, że w dniach 24-26 kwietnia 2015 r. organizowane jest szkolenie  wyjazdowe w Hotelu Wodnik  Słok k /Bełchatowa
 
Tematyka szkolenia obejmuje:
  1. „ Wpływ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 650/2012
    z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania
    i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego na system prawa spadkowego ” - Notariusz dr Andrzej Jan Szereda.
  2. „ Aspekty prawne ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym zmiany odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji w kodeksie cywilnym od dnia 25 grudnia 2014 r.-  „ SSN dr Helena Ciepła.
 
Odpłatność  radcy prawnego za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 400,- zł. Kwotę tę prosimy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2015 r. przelać na rachunek OIRP w Łodzi w :
 
ING Banku Śląskim  numer konta : 13 1050 1461 1000 0022 5916 6649
lub
Banku Pekao S.A. VI O/Łódź numer konta: 42 1240 3031 1111 0000 3426 6485
 
z dopiskiem szkolenie wyjazdowe w terminie 24-26 kwietnia 2015 r.
 
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest uiszczenie opłaty oraz przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: ewakawczynska@oirp.home.pl
 
Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu w szkoleniu decyduje kolejność wpłat.
Informujemy, że istnieje możliwość dojazdu na miejsce wynajętym przez Izbę autokarem. Wszystkich zainteresowanych transportem zorganizowanym prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Izby tel. (42) 673 41 05 wew. 26 najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2015 r.
Szczegółowy harmonogram szkolenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej w późniejszym terminie.

Dodano 5 marca 2015 roku
 
Informujemy, iż w związku z odbywającym się egzaminem radcowskim,
w dniach 10-13 marca 2015r. Dział Aplikacji będzie nieczynny.
Prosimy o kontakt w bieżących sprawach do poniedziałku 9. marca 2015r.
Za utrudnienia przepraszamy.

Dodano 27 lutego 2015 roku
 
Wykłady z prawa karnego w Auli Szuberta przy ul. Lindleya 5

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że od najbliższego wykładu Uniwersytet Łódzki udostępnił nam swój parking służbowy. Wjazd na parking od ul. Tramwajowej 7/9 na hasło „zajęcia w Auli dla radców

Dodano 27 lutego 2015 roku
 
ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE
 
Okręgowa Izba Syndyków we Wrocławiu wraz z Okręgową Izbą Syndyków w Krakowie serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w  dniu 27 marca 2015 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i  Prokuratury w Krakowie przy ul.  Przy Rondzie 5. Szkolenie adresowane jest do wszystkich praktyków prawa upadłościowego i  naprawczego.
więcej ... (PDF)

Dodano 27 lutego 2015 roku
 
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza, na organizowaną wspólnie z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości oraz pracownikami naukowymi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w dniu 10 kwietnia 2015 r. w Warszawie, w Warsaw Marriott Hotel, konferencję naukową pod hasłem: „Nowy kodeks cywilny odpowiedzią na wyzwania współczesności” .
 
informacja o konferencji ... (PDF)


Dodano 16 lutego 2015 roku
 
Koleżanki i Koledzy
 
W bieżącym roku szkoleniowym Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców
Prawnych planuje zorganizowanie dwóch wizyt szkoleniowo-warsztatowych w
Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu oraz w
Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. Najprawdopodobniej
odbędą się one w terminach 15 - 19 lipca i 16 - 20 września.
 
więcej informacji ... (PDF)

Dodano 16 lutego 2015 roku
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich radców prawnych do wzięcia udziału w organizowanym w Łodzi Kongresie Psychiatrii Sądowej który odbędzie się w dniach 17-18 kwietnia 2015 r. w Łodzi w Hotelu Double Tree by Hilton
 
więcej ... (PDF)

Dodano 16 lutego 2015 roku
 
ZAPROSZENIE
 
Sekcja Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Studenckiego Koła Naukowego Prawa Cywilnego i handlowego, działająca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, serdecznie zaprasza na organizowaną w dniu 6 marca 2015 r. jednodniową konferencję naukową:
„Imię i nazwisko osoby fizycznej( nabycie, zmiana, rejestracja) - aspekty międzynarodowe”
 
Za uczestnictwo w konferencji będą przyznawane punkty szkoleniowe.
 
więcej ... (PDF)


Dodano 9 lutego 2015 roku
 
Komunikat Przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu radcowskiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego wraz z dodatkowymi informacjami
 
    W imieniu własnym oraz w imieniu pozostałych Przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych z siedzibą w Łodzi, powołanych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. uprzejmie przypominam, że obowiązujące przepisy umożliwiają rozwiązywanie zadań na egzaminie radcowskim w formie odręcznej lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.
 
więcej ... (PDF)


 
Dodano 15 stycznia 2014 roku
 
Turnus rehabilitacyjny w  Busku Zdroju 2015

Uprzejmie informuję, że Kapituła Funduszu Seniora przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie organizuje turnus rehabilitacyjny dla osób spełniających kryteria do ubiegania się o pomoc z Funduszu Seniora (dochód miesięczny netto od osoby zainteresowanej nie może przekroczyć 3.652,-zł.).
Kolejny XXVIII Turnus Seniora odbędzie się od 26 kwietnia 2015 r. do 09 maja 2015 r. w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Busku Zdroju ul. Gen. F. Rzewuskiego 8, 28-100 Buszko Zdrój
więcej ... (PDF)

Dodano 10 stycznia 2014 roku
 
Kasy fiskalne w kancelariach radców
 
Z dniem 1 stycznia 2015 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 4 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544). Zgodnie z §4 pkt.2 lit g rozporządzenia świadczenie usług prawniczych nie podlega już zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Tym samym również radców prawnych dotknął wysoce kłopotliwy, a według licznych opinii zupełnie zbędny obowiązek ewidencjonowania przychodów uzyskiwanych od osób fizycznych za pomocą kas fiskalnych. Zgodnie z §8 pkt 2 rozporządzenia od 1 marca 2015 roku radców prawnych przestaje obowiązywać zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej niezależnie od wartości obrotu na rzecz osób fizycznych. W załączeniu oferta dystrybutora kas fiskalnych dedykowana dla radców prawnych łódzkiej izby.
 
Oferta ... (PDF)
Zamówienie ... (PDF)

Dodano 8 stycznia 2014 roku
 
  W związku z nadejściem zimy oraz otwarciem stoku na Górze Kamieńsk proponujemy zapalonym miłośnikom desek (zarówno dwóch jak i jednej) treningi na slalomie gigancie. Treningi przeprowadzone zostaną w godzinach porannych w styczniu i lutym (proponowane dni to czwartek lub piątek) przez wykwalifikowanych instruktorów. Szkolenie obejmować będzie nie tylko jazdę na tyczkach, ale również podstawowe zagadnienia w zakresie jazdy na nartach carvingowych i analizę materiałów wideo z treningu, przez co skierowane jest do osób o zróżnicowanych umiejętnościach.
  Osoby zainteresowane, a w szczególności osoby, które planują reprezentować
naszą Izbę w mistrzostwach Radców Prawnych w narciarstwie i snowboardzie w
dniach 5-8 marca 2015 r. w Krynicy, prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: mpilc@mpilc.pl. Orientacyjny koszt szkolenia to 80/100 zł od osoby (w zależności od liczby uczestników). Minimalna liczba uczestników to 10 osób, maksymalna 20. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 19 stycznia 2015 r.

Dodano 8 stycznia 2014 roku
 
INFORMACJA
DOT. CYKLU SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO
 
    Uprzejmie informujemy, że zajęcia w ramach cyklu szkoleń zawodowych z zakresu prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego odbywać się będą w okresie od 24 stycznia 2015 r. do 27 czerwca 2015 r. w Auli im. Prof. Wacława Szuberta Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Lindleya 5.
    Zajęcia odbywać się będą w godz. 10.00 – 16.00, z wyjątkiem zajęć w dniach
21 marca 2015 r. i 14 kwietnia 2015 r., które odbywać się będą w godz. 9.30 – 15. 30.

Dodano 19 grudnia 2014 roku
 
Kapituła Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie, poparła inicjatywę Rady Klubów Seniora w sprawie zorganizowania w roku 2015 dwóch turnusów wczasowo - rehabilitacyjnych w następujących miejscowościach i terminach :
więcej ... (PDF)

 
Dodano 3 grudnia 2014 roku
 
Konkurs „Kryształowe Serce Radcy Prawnego"

 
Krajowa Rada Radców Prawnych ogłosiła siódmą edycję konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego".
Tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego" może otrzymać radca prawny (aplikant radcowski), który wyróżnia się bezinteresowną pomocą prawną na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne.
więcej ... (PDF)
 
Regulamin konkursu Krajowej Rady Radców Prawnych „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” Edycja siódma ... (PDF)

Dodano 27 października 2014 roku
 
Certyfikaty za uczestnictwo w szkoleniach
organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi
 
Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy , że punkty za uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi są na bieżąco dopisywane każdemu radcy prawnemu  do ewidencji prowadzonej w Izbie.
 
Zaświadczenia za uczestnictwo w szkoleniach ( czwartkowych, w terenie oraz wyjazdowych) dla radców prawnych OIRP w Łodzi , będą składane do akt osobowych i nie będą doręczane na wskazany adres do korespondencji.
 
Weryfikacji punktów można dokonać telefonicznie lub osobiście w Izbie na podstawie zgromadzonych list obecności.
 
Zaświadczenia będą wydawane jedynie radcom prawnym nie będącym członkami OIRP w Łodzi.

Dodano 15 lipca 2014 roku
 
ZAPROSZENIE
NA CYKL SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO,
PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO
(Łódź, październik 2014 – czerwiec 2015r.)
 
Zapraszamy Szanowne Koleżanki i Kolegów Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi do udziału w cyklu szkoleń zawodowych z zakresu prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego. Założenia programowe zostały przygotowane z myślą o nowych uprawnieniach radców prawnych, które przysługiwać będą od 1 lipca 2015r. Szkolenia, w łącznym wymiarze ponad 100 godzin, odbywać się będą w Łodzi w okresie od października 2014r. do czerwca 2015r. Szczegółowy harmonogram oraz informacje o Osobach prowadzących zajęcia zamieszczamy poniżej.
Zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniach uprzejmie prosimy o zapisanie się w terminie do dnia 10 września 2014r. u Pani Ewy Kawczyńskiej w Biurze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi (nr tel. 42 6763596 wew.26, e-mail: ewakawczynska@oirp.home.pl).
Liczba miejsc ograniczona. O miejscu w którym odbywać się będą szkolenia poinformujemy odrębnie. Zależeć ono będzie od liczby zgłoszeń.

Szkolenia są bezpłatne dla Radców Prawnych.  

Grzegorz Wyszogrodzki               
Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Łodzi                           

 
Dodano 5 czerwca 2014 roku
 
Szanowni Państwo
 
Uprzejmie informujemy, że w dniach od 23 maja do 1 czerwca 2014 roku Reprezentacja Polski Radców Prawnych wzięła udział w silnie obsadzonym turnieju piłkarskim "MUNDIAVOCAT 2014 -FOOTBALL WRORLD CUP FOR LAWYERS 2014". W imprezie wzięły udział 74 drużyny radców prawnych i adwokatów z pięciu kontynentów. Reprezentacja Polski Radców Prawnych w tym silnie obsadzonym turnieju zajęła wysokie 13-te miejsce. Powołanie do kadry narodowej radców prawnych otrzymali przedstawiciele Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi w osobach radców prawnych Dariusza Gałwiaczka, Pawła Kuśmierka oraz Przemysława Zawalskiego. Przedstawiciele naszej izby byli wiodącymi postaciami naszej drużyny. Należy podkreślić, że w trakcie tej wspaniałej imprezy Radcom Prawnym udało się nawiązać liczne kontakty międzynarodowe, które z pewnością pozwoliły utrwalić wśród naszych kolegów z zagranicy wizerunek Radcy Prawnego jako profesjonalnego pełnomocnika procesowego.
 
 
Na zdjęciu przedstawiciele naszej izby - w górnym rzędzie od lewej pierwszy
Dariusz Gałwiaczek, trzeci Paweł Kuśmierek czwarty Przemysław Zawalski.

Dodano dnia 28 marca 2014 roku
 
Radcy Prawni Najlepsi w Łodzi
 
Faworyt po raz kolejny nie zawiódł.  Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, który odbył się 16 marca na Hali sportowej pewnie wygrała reprezentacja OIRP Łódź .
więcej ... (PDF)
 
Radcy Prawni Najlepsi w Łodzi
 

Dodano dnia 20 listopada 2013 roku
 
Szanowni Państwo Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy
 
Uprzejmie informujemy, że nasz miesięcznik „Radca Prawny” dostępny jest za pomocą smartfonów i tabletów. Każdy numer miesięcznika w wersji elektronicznej dostępny jest 2 tygodnie wcześniej niż wersja papierowa dla każdego radcy prawnego. Szczegóły znajdziecie Państwo pod adresem: http://www.e-kirp.pl/Aktualnosci/Rewolucja-w-miesieczniku-Radca-Prawny.
 
Przemysław Zawalski
Rzecznik Prasowy OIRP w Łodzi
 
Dodano dnia 12 września  2013 roku
 
INFORMACJA O OBOWIĄZKOWYM SZKOLENIU DLA RADCÓW PRAWNYCH
WPISANYCH NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH, NA INNEJ PODSTAWIE NIŻ
ODBYCIE APLIKACJI RADCOWSKIEJ I ZDANIE EGZAMINU RADCOWSKIEGO
Z ZAKRESU ZASAD ETYKI RADCY PRAWNEGO I HISTORII ZAWODU RADCY PRAWNEGO
 
    Uprzejmie zapraszamy wszystkich Radców Prawnych wpisanych na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi na innej podstawie niż odbycie aplikacji radcowskiej i zdanie egzaminu radcowskiego, którzy dotychczas nie wypełnili obowiązku odbycia szkolenia, o którym mowa w § 4 Uchwały Nr 30/B/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określania zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych( z późn. zm), na obowiązkowe szkolenie z zakresu zasad etyki radcy prawnego i historii zawodu radcy prawnego. Obowiązek ten nie dotyczy osób, które zdały egzamin radcowski przed ukończeniem aplikacji radcowskiej, ale uczestniczyły w ramach jej odbywania w zajęciach z zakresu zasad etyki radcy prawnego i historii zawodu radcy prawnego co najmniej w wymiarze 5 godzin.
więcej ... (PDF)

Uprzejmie informujemy o możliwości uruchomienia poczty internetowej i forum dyskusyjnego (ikony w prawym górnym rogu strony).

W celu korzystania z usługi poczty internetowej jak również forum niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracji, jego wydrukowanie oraz przesłanie podpisanego egzemplarza na adres Izby OIRP w Łodzi.

W przypadku problemów z uruchomieniem usług prosimy o kontakt mailowy na adres:  komisja.informacji@oirplodz.pl.
 

© 2007-2011
BIP
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi, 90-324 Łódź, ul. Tylna 14, tel. 042-673-41-05, tel./fax 042-674-88-16