Współpraca z WPiA UŁ

9 Lutego 2024

Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarzadzania Informacją, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi oraz Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego zapraszają na konferencję naukową pt. Akt o usługach cyfrowych okiem autorów komentarzy. Szczegółowe informacje w załączeniu.

link
26 Listopada 2023

Szanowni Państwo,

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego do 31 grudnia 2023 roku prowadzi nabór na IV edycję studiów podyplomowych „Psychiatria i psychologia sądowa”. Zajęcia dla słuchaczy prowadzą psychiatrzy i psycholodzy, opiniujący w sprawach karnych i cywilnych, a także sędziowie, adwokaci oraz nauczyciele akademiccy, łączący pracę na uczelni z praktyką. Studia dotyczą opiniowania zarówno w sprawach karnych, jak i szeroko rozumianych sprawach cywilnych. Studia są skierowane do praktyków, w tym radców prawnych, adwokatów, sędziów i prokuratorów oraz policjantów.

Zajęcia odbywają się w formule mieszanej, 5 zjazdów odbędzie się w formie stacjonarnej na WPiA w Łodzi, natomiast 7 zjazdów odbędzie się w formie zdalnej.

W tym roku zajęcia będą odbywały się w piątki w godzinach 16-20, a w soboty w godzinach 9-18.

Szczegółowe informacje o studiach można znaleźć na stronie internetowej: www.wpia.uni.lodz.pl/studia/studia-podyplomowe/psychiatria-i-psychologia-sadowa

15 Listopada 2023

Szanowni Państwo,

W imieniu Profesora Wojciecha J. Katnera, Kierownika Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego UŁ zapraszam zainteresowanych radców prawnych oraz aplikantów radcowskich do uczestnictwa w spotkaniu naukowym – seminarium doktorskim w dniu 16 listopada 2023 roku w sali 1.17 Wydziału Prawa i Administracji UŁ ul. Kopcińskiego 8/12 (1 piętro, beczka A).

Tematem spotkanie będzie „Spółka Europejska jako pierwsza spółka o modelu monistycznym w prawie polskim”, a przedstawi go Pan mgr Michał Pytkowski, doktorant WPiA UŁ.

Zobacz także