Legitymacje samorządowe

Legitymacje radcy prawnego, prawnika zagranicznego i aplikanta radcowskiego

Uprzejmie informujemy, że w związku z podpisaniem nowej umowy pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych uległy zmianie zasady i ceny wydawania legitymacji dla radców prawnych i aplikantów radcowskich.

Ceny legitymacji kształtują się następująco:

  • legitymacja dla aplikanta radcowskiego – 27 zł  
  • legitymacja dla radcy prawnego – 32 zł
  • legitymacja dla radcy prawnego i prawnika zagranicznego – 32 zł

Zmianie ulega również forma zdjęć do legitymacji. Zamiast zdjęć w formie standardowej (na papierze foto) wymagane jest zdjęcie w formie elektronicznej. Zdjęcie powinno spełniać kryteria zdjęcia do  dowodu osobistego  / paszportu  oraz  poniższe wymogi techniczne:

  • plik w formacie JPEG (.jpg)
  • format (proporcje zdjęcia)  3:4
  • minimalna rozdzielczość: 480×640 pikseli
  • maksymalna rozdzielczość : 1200×1800 pikseli  (preferowana niższa)
  • minimalny rozmiar : 100 KB Maksymalny rozmiar : 2 MB (preferowany mniejszy)
  • Zdjęcia w formie elektronicznej powinny być nagrane na płytę CD lub DVD i w takiej postaci przekazywane do Biura OIRP.

Odpowiedzialność za prawidłową formę  zdjęcia ponosi aplikant i radca prawny.

Zobacz także