Sprawy cywilne

Obsługa prawna osoby fizycznej przez radcę prawnego to nie tylko udzielanie porad prawnych. To również kompleksowe poprowadzenie sprawy cywilnej przed organem administracji publicznej lub sądem, reprezentowanie klienta oraz sporządzanie pism procesowych.

W jakich sprawach cywilnych pomoże radca prawny? Oto niektóre z nich:

 • ochrona własności i posiadania
 • zadośćuczynienie lub odszkodowanie
 • umowy sprzedaży, darowizny, pożyczki i inne
 • zadłużenie
 • spadki
 • ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe
 • ustanowienie lub wykreślenie hipoteki
 • negocjacje
 • upadłość
 • ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego
 • stwierdzenie nieważności czynności prawnej

Nieznajomość skomplikowanych procedur postępowania, strach przed biurokracją czy brak wiedzy o zobowiązaniach drugiej strony nie powinny stać na przeszkodzie dochodzenia swoich uprawnień. Niezbędnych informacji dotyczących prowadzenia Twojej sprawy udzieli Ci wykwalifikowany radca prawny.

Jeśli Twoja sprawa jest już w toku, ale pojawiły się komplikacje lub dążysz do wydania korzystniejszego rozstrzygnięcia lub wniesienia skargi do sądu – radca prawny pomoże Ci skutecznie ją zakończyć.

Profesjonalne wsparcie radcy prawnego zapewni Ci skuteczność działania na każdym etapie postępowania. Naszym celem jest doprowadzenie do prawomocnego orzeczenia przy zachowaniu dyskrecji, bezpieczeństwa i szybkości w podejmowaniu działań.

Usługa radcy prawnego wyceniana jest indywidualnie, a jej koszt zależy od rodzaju sprawy i nakładu pracy. Skontaktuj się z radcą, opowiedz o swoim problemie – pozwoli to oszacować zaangażowanie i szanse na pomyślne dla Ciebie zakończenie sprawy.

Zobacz także