Klienci banków

Jeśli zawierasz, wykonujesz lub chcesz zakończyć umowę z bankiem, przyda Ci się wsparcie radcy prawnego. Unikniesz problemów wynikających z braku znajomości przepisów prawa w sporze z instytucją, która jest trudnym oponentem.

Poradź się radcy prawnego również w zagadnieniach takich jak:

  • zaciągniecie kredytu,
  • problemy z rachunkiem bankowym i kartami płatniczymi,
  • ustanawiania pełnomocnika do rachunku bankowego,
  • zakładania konta z inną osobą,
  • negocjowanie kredytu,
  • finansowe zabezpieczanie bliskich na wypadek Twojej śmierci, bez konieczności prowadzenia postępowania spadkowego,
  • reklamacje bankowe,
  • zmiany regulaminu i umowy z bankiem,
  • sprawdzenie, czy Twoja umowa nie zawiera niedozwolonych klauzul,
  • obowiązki stron umowy bankowej wynikające z przepisów prawa, a nie z samej umowy.

Pomoc radcy prawnego potrzebna jest nie tylko wtedy, gdy obce są Ci meandry regulaminów bankowych i umów, ale także wtedy gdy borykasz się z niecodziennymi problemami, jak odzyskiwanie pieniędzy, które zaginęły na Twoim rachunku. Radca wyjaśni też, co dla Ciebie oznacza podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na rzecz banku.

Chroń swoje interesy i skorzystaj z przysługujących Ci w umowie o usłudze bankowej uprawnień. Radca prawny pomoże Ci zmienić postanowienie umowy, negocjować, zgłaszać roszczenia lub reklamacje. Dowiedz się, o jakie odszkodowanie masz prawo się ubiegać i jakie masz szanse, aby je otrzymać. Radca prawny może reprezentować Cię najpierw przed bankiem, a potem przed sądem.

Zobacz także