Praca i ubezpieczenia

Skomplikowane regulacje z obszaru prawa pracy i ubezpieczeń społecznych nie powinny stać na drodze do ochrony Twoich interesów związanych z zatrudnieniem i ubezpieczeniem. Pomoc prawna obejmuje m.in.:

 • wynagrodzenia,
 • odprawy,
 • odszkodowania,
 • nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy,
 • odpowiedzialność materialną pracowników,
 • wypadki w pracy,
 • układy zbiorowe,
 • odpowiedzialność za naruszenie praw pracownika,
 • mobbing i dyskryminację,
 • przeniesienie na inne stanowisko pracy bez zgody pracownika,
 • spory o roszczenia ze stosunku pracy,
 • składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • emerytury i renty,
 • zasiłki chorobowe, macierzyńskie i wypadkowe,
 • świadczenia dla rodzin,
 • świadczenia z pomocy społecznej,
 • niepełnosprawność.

Praca

Radca prawny podpowie, jak korzystać ze swoich uprawnień lub odwołać się od decyzji pracodawcy. Pomoże zgłosić roszczenia, może reprezentować Cię w polubownych negocjacjach z pracodawcą lub przed sądem. Pamiętaj, że w sprawach pracowniczych szybkość reakcji na problem prawny jest wyjątkowo istotna. By w wymaganym terminie odwołać się do sądu pracy – zaciągnij porady radcy prawnego jak najszybciej. Poznaj swoje prawa i nie obawiaj się stanąć w obronie swoich dóbr osobistych lub materialnych.

Ubezpieczenia społeczne

Radca prawny może też reprezentować Cię przed organami ubezpieczeniowymi, takimi jak ZUS lub KRUS. Pomoże w razie sporu o opłacanie składek oraz świadczenia z ubezpieczeń: emerytury, renty lub zasiłki. Odwoła się od niekorzystnych dla Ciebie decyzji do sądu i uzyska należne Ci świadczenia.

Świadczenia socjalne

Radca prawny pomoże także otrzymać świadczenia socjalne dla rodzin i z pomocy społecznej – przed organami administracji lub na drodze sądowej.

Zobacz także