Tylna 14 - czasopismo Radców Prawnych w Łodzi

Redakcja Czasopisma

Jacek Wawrzynkiewicz – Redaktor Naczelny
Sylwia Pastwa
Łukasz Bonisławski

Kontakt z redakcją: tylna14@oirplodz.pl

Redakcja materiałów nie zamówionych nie zwraca, rezerwuje sobie prawo do skracania, poprawianie oraz uzupełniania otrzymanych tekstów, a także dodawania i zmiany tytułów. Przesłanie tekstu na adres Redakcji oznacza zgodę na ich nieodpłatny druk dez dodatkowej zgody autora.

Zaproszenie do współpracy

Zapraszamy do współpracy z naszą redakcją. Wyrażamy nadzieję, że aktywność zarówno radców prawnych jak i aplikantów radcowskich naszego okręgu sprawi, że nasze Czasopismo będzie również miejscem dialogu i wymiany myśli.

Zobacz także