OIRP Łódź

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi to prawniczy samorząd zawodowy radców prawnych z regionu łódzkiego:

  • dbamy o wysoki poziom merytoryczny usług świadczonych przez radców,
  • organizujemy szkolenia doskonalenia zawodowego – każdy radca prawny musi stale pogłębiać swoją wiedzę,
  • dbamy o właściwy poziom etyczny wykonywania zawodu, a w razie naruszeń podejmujemy działania dyscyplinujące,
  • prowadzimy aplikację radcowską, która umożliwia nabycie uprawnień radcy prawnego,
  • reprezentujemy interesy zawodowe radców prawnych,
  • prowadzimy działania integracyjne na rzecz radców prawnych i aplikantów,
  • wydajemy czasopisma i okolicznościowe publikacje,
  • prowadzimy edukację prawną dla społeczeństwa,
  • popularyzujemy zawód radcy prawnego w mediach.

Przynależność do samorządu zawodowego jest obowiązkowa dla wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich.

OIRP w Łodzi jest jedną z 19 izb w Polsce.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi prowadzi listę radców prawnych wykonujących zawód w okręgu łódzkim, obejmującym powiaty i miasta na prawach powiatu: bełchatowski, brzeziński, łaski, łowicki, łódzki wschodni, Łódź, opoczyński, pabianicki, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, Skierniewice, sochaczewski, tomaszowski, wieluński, zduńskowolski, zgierski i łęczycki. 

Zobacz także