Rada OIRP

Dziekan Rady Robert Czapnik
I Zastępca Dziekana/Wicedziekan Rady ds. Wykonywania Zawodu Grzegorz Wyszogrodzki
Wicedziekan Rady ds. Promocji Zawodu, Doskonalenia Zawodowego i Integracji Środowiskowej Krzysztof Wójcik
Wicedziekan Rady ds. Aplikacji Aleksandra Grocholska-Jankowska
Skarbnik Rady  Przemysław Zawalski
Sekretarz Rady  Marek Woźniak
RADA OIRP  

Łukasz Bonisławski
Andrzej Domański
Paulina Dorman-Okońska
Przemysław Fiuk
Jakub Gajownik
Aleksandra Kudrzycka
Aleksandra Grocholska-Jankowska
Jolanta Koper-Belhabiri
Katarzyna Kranik-Saleh
Maciej Łokaj
Bartosz Marchel
Dorota Miśkiewicz-Rutkowska
Izabela Ostojska
Igor Pasternak
Wojciech Płóciennik
Wioletta Rogalska-Paluch
Ewa Siwińska-Beck
Magdalena Szablewska-Gmerek
Agnieszka Talar
Jacek Wawrzynkiewicz
Marek Woźniak
Krzysztof Wójcik
Grzegorz Wyszogrodzki
Przemysław Zawalski

 

Zobacz także