Delegaci na krajowy zjazd radców

 


Delegaci Agnieszka Alksnin
Halina Chrzanowska
Robert Czapnik
Andrzej Domański
Przemysław Fiuk
Mieczysław Humka
Tomasz Jankowski
Czesława Kołuda
Agnieszka Niezabitowska
Wojciech Płóciennik
Wioletta Rogalska-Paluch
Ewa Stompor-Nowicka
Magdalena Szablewska-Gmerek
Grzegorz Wyszogrodzki
Przemysław Zawalski

Przedstawiciel aplikantów radcowskich na Krajowy Zjazd Radców Prawnych apl. radc. Michał Król
Zobacz także