Rozporządzenia

22 Grudnia 2005

w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych.

link
11 Grudnia 2003

w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.

link
28 Września 2002

w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

Stan prawny na dzień: 31 stycznia 2008r.

link
27 Listopada 2000

w sprawie określenia stroju urzędowego radców prawnych biorących udział w rozprawach sądowych.

link
Zobacz także