Kolokwia i egzaminy

27 Maja 2024

Osoby, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu radcowskiego w 2024 r., mogą składać wnioski o wpis na listę radców prawnych w terminie do dnia 13 czerwca 2024 r. w sekretariacie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, przy ul. Tylnej 14.

Szczegółowa informacja wraz ze wzorami wymaganych dokumentów dostępna w załączeniu. 

link
25 Maja 2024

Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Łodzi informuje, że w związku ze zmianą przepisów oraz informacjami organizacyjnymi Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącymi egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 23 – 26 kwietnia 2024 roku ogłoszenie uchwał o wyniku egzaminu może nastąpić jedynie poprzez podanie ich wyników w siedzibie OIRP w Łodzi przy ul. Tylnej 14 (ogłoszenie uchwał o wyniku egzaminu nie może nastąpić poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń, umieszczenie na stronie internetowej lub umieszczenie ich w extranecie).

Komisja Egzaminacyjna na posiedzeniu w dniu 25 maja 2024 roku podjęła uchwałę o wynikach egzaminu, z treścią których będzie można zapoznać się poczynając od dnia 27 maja br. w siedzibie OIRP w Łodzi od godziny 9.00. Osobom zdającym które nie odbiorą dotyczących ich uchwał, uchwały te zostaną przesłane pocztą.

link
9 Kwietnia 2024

Poniżej zamieszczamy zawiadomienie Komisji Egzaminacyjnej o egzaminie radcowskim w dniach 23 – 26 kwietnia 2023 roku.

Osoby przystępujące do egzaminu przed ww. Komisją proszone są o niezwłoczne zapoznanie się z zawiadomienie.

Dodatkowo zamieszczamy mapkę poglądową miejsca, w którym będzie odbywał się egzamin tj. Stadionu Miejskiego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 138.

link
26 Marca 2024

I rok
17 maja 2024 r. – Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego – kolokwium ustne I termin
21 czerwca 2024 r. – Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego – kolokwium ustne II termin
4 października 2024 r. Prawo cywilne, postępowanie cywilne – kolokwium pisemne I termin
8 listopada 2024 r. Prawo cywilne, postępowanie cywilne – kolokwium pisemne II termin
grudzień 2024 r. – termin III dodatkowy

II rok
4 czerwca 2024 r. – Prawo karne, postępowanie karne (…) – kolokwium pisemne I termin – ogólnopolskie kolokwium zdawane za pośrednictwem platformy e-KIRP,
30 września 2024 r. – Prawo karne, postępowanie karne (…) – kolokwium pisemne II termin
24 października 2024 r. – Prawo gospodarcze, ksh, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne – kolokwium pisemne I termin
22 listopada 2024 r. – Prawo gospodarcze, ksh, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne – kolokwium pisemne II termin
6, 13 grudnia 2024 r. – termin III dodatkowy.
Ostateczny termin zostanie ustalony w zależności od wyników I i II terminu.

III rok
21 czerwca 2024 r. – Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego – kolokwium pisemne I termin
30 września 2024 r. – Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego – kolokwium pisemne II termin
25 października 2024 r. – Prawo administracyjne – kolokwium pisemne I termin
22 listopada 2024 r. – Prawo administracyjne – kolokwium pisemne II termin
6, 13 grudnia 2024 r. – termin III dodatkowy.
Ostateczny termin zostanie ustalony w zależności od wyników I i II terminu.

4 Marca 2024

Informujemy, że w dniu 4 marca na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości zostały opublikowane wymagania techniczne, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania aplikacji AZEP 2024, instrukcje obsługi oraz wersje demonstracyjną aplikacji AZEP.

Informacje dostępne są pod linkiem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2024-r 

Zobacz także