Ochrona danych osobowych

Realizując wynikający z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) obowiązek informacyjny Okręgowa Izba Radców Prawnych w łodzi zamieszcza poniżej obowiązujące klauzule informacyjne. 

Zobacz także