Egzamin radcowski 2021

19 Sierpnia 2021

Informujemy, iż uroczystość ślubowania radców prawnych, którzy w maju 2021 r. złożyli egzamin radcowski, odbędzie się w dniu 8 września 2021 r. w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2A.

Grupa osób składających ślubowanie została podzielona na dwie, zgodnie z przydzieleniem do Komisji Egzaminacyjnej, w której zdawany był egzamin radcowski:
grupa I: Komisja Egzaminacyjna – egzamin przy ul. Lodowej CKB RUBIN;
grupa II: Komisja Egzaminacyjna Nr 2 – egzamin w Hotelu Ambasador Premium****.

Godzina rozpoczęcia uroczystości:
grupa I: 16.00
grupa II: 18.00.

Każdy ze ślubujących może zaprosić nie więcej niż 3 osoby towarzyszące. Uprzejmie informujemy, że ślubujący i zaproszeni goście uroczystości będą mogli wejść do budynku Akademii Muzycznej w następujących godzinach:

grupa I: od 15.30

grupa II: od 17.45.

link
9 Lipca 2021

W ramach wniosku o wpis na listę radców prawnych dochodzi do przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi, jako Administrator Danych Osobowych, realizując obowiązek wynikający z art. 13 RODO zamieszcza klauzulę informacyjną. Prosimy o zapoznanie z jej treścią. 

link
5 Lipca 2021

UWAGA!!! Termin na złożenie wniosku uległ skróceniu!

Informujemy, że osoby, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu radcowskiego w 2021 r., mogą składać wnioski o wpis na listę radców prawnych w terminie do dnia 15 lipca 2021 r. w Dziale Aplikacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, przy ul. Tylnej 14. Informujemy, że posiedzenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, podczas którego rozpatrywane będą wnioski o wpis na listę radców prawnych, odbędzie się w dniu 30 lipca 2021 r.

link
30 Czerwca 2021

Osoby, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu radcowskiego w 2021 r., mogą składać wnioski o wpis na listę radców prawnych w terminie do dnia 27 lipca 2021 r. w Dziale Aplikacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, przy ul. Tylnej 14. Informujemy, że posiedzenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, podczas którego rozpatrywane będą wnioski o wpis na listę radców prawnych, odbędzie się w dniu 30 lipca 2021 r.

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami poniżej.

link
18 Czerwca 2021

Poniżej zamieszczamy wyniki egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 18–21 maja 2021 r. – Komisja Egzaminacyjna Nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2021 r. z siedzibą w Łodzi.

link
Zobacz także