UWAGA!!! KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH

UWAGA!!! Termin na złożenie wniosku uległ skróceniu!

Informujemy, że osoby, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu radcowskiego w 2021 r., mogą składać wnioski o wpis na listę radców prawnych w terminie do dnia 15 lipca 2021 r. w Dziale Aplikacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, przy ul. Tylnej 14. Informujemy, że posiedzenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, podczas którego rozpatrywane będą wnioski o wpis na listę radców prawnych, odbędzie się w dniu 30 lipca 2021 r.