Zatrudnianie pracowników

Dla pracodawcy najbardziej kosztowna okazuje się jego niewiedza: co do obowiązków wobec pracowników, organów podatkowych, administracji lub ubezpieczeń społecznych.

Radca prawny pomoże Ci m.in.:

 • wybrać odpowiednią formę zatrudnienia oraz ubezpieczeń,
 • stworzyć umowę, która będzie odpowiednio chronić interesy obu stron,
 • zmienić w firmie zasady wynagradzania,
 • wprowadzić systemy czasu pracy,
 • uniknąć zarzutów o dyskryminację lub mobbing,
 • określić rodzaj i wysokość świadczeń należnych pracownikom,
 • zwolnić pracownika lub przeprowadzić zwolnienia grupowe,
 • skorzystać z ulg wiążących się z zatrudnianiem osób po 50. roku życia lub niepełnosprawnych,
 • rozwiązać spór ze związkami zawodowymi,
 • w kontaktach z urzędami podatkowymi i ZUS,
 • uzyskać zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca,
 • skorzystać z dofinansowań na zatrudnienie,
 • prawidłowo rozwiązać umowę o pracę lub dokonać zwolnień grupowych.

Spory z pracownikami zwykle powstają ze względu na wadliwie sporządzoną umowę o pracę (np. na podstawie zdezaktualizowanego szablonu) i brak właściwych reguł dotyczących zatrudnienia, np. regulaminu wynagradzania.

Nie ufaj ogólnodostępnej wiedzy z Internetu. Skontaktuj się z radcą prawnym już dziś.

Zobacz także