Rozwiązywanie sporów

Droga sądowa nigdy nie jest najlepszym sposobem rozwiązaniem konfliktu. Jeśli jednak sprawa dojrzeje do sporu przed sądem Radca prawny będzie zastępować Cię w takim sporze. Wcześniej jednak pomoże Ci zrobić wszystko, aby uniknąć kosztownego i męczącego procesu. Celem jest rozwiązanie sporu dyskretnie, sprawnie i najniższym kosztem.

Radca prawny zaproponuje też, zanim, dojdzie do sporu sądowego alternatywne sposoby jego rozwiązania takie jak negocjacje, mediacja i arbitraż. Mogą okazać się one szybsze, tańsze i mniej stresujące niż proces. Radca prawny:

  • przeanalizuje Twoje interesy i oszacuje ryzyko procesowe,
  • będzie reprezentować Cię przed sądem, przejmie na siebie kontakty z drugą stroną sporu,
  • oceni dopuszczalność i warunki zawarcia ugody,
  • dobierze metodę rozwiązania sporu, tak aby zminimalizować ryzyko utraty klientów, szkody dla Twojego biznesu oraz naruszenia Twojego dobrego imienia.
  • pomoże ograniczyć koszty całego procesu.

Radca może też wystąpić w roli mediatora.

Nie narażaj się na niepotrzebne koszty i stresy związane z konfliktem.

Skontaktuj się z radcą prawnym.

Zobacz także