Własność intelektualna i przemysłowa

Obawiasz się, że konkurencja wykradnie Twoje pomysły lub skopiuje nazwę produktu? Skontaktuj się z radcą prawnym i otrzymaj kompleksowe wsparcie z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej. Jest ono szczególne ważne dla firm innowacyjnych.

Radca prawny:

  • pomoże Ci uzyskać wyłączność na korzystanie z wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych,
  • wskaże, jakie przepisy prawa chronią Twoje pomysły i produkty,
  • postara się o zezwolenia, koncesje, patenty i licencje,
  • zadba o zachowanie poufności,
  • zapewni właściwe korzystanie z praw autorskich,
  • pomoże walczyć z nieuczciwą konkurencją.

Pamiętaj, że zabronione jest naśladownictwo produktów, nieuczciwe ich reklamowanie lub wprowadzanie konsumentów w błąd w kwestii pochodzenia geograficznego towaru. Jeśli masz do czynienia z tego typu praktykami, udaj się do radcy prawnego, który doradzi Ci zapobiec takim działaniom, usunąć ich skutki lub naprawić wyrządzoną szkodę.

Zobacz także