INFORMACJA DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU WSTĘPNEGO NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ W 2024 R.

Ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską wyznaczonym na dzień 28 września 2024r. (sobota) godzina 11.00:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-wstepnym-na-aplikacje-radcowska-w-2024-r

Uprzejmie informujemy, że wnioski o przystąpienie do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską można składać osobiście w Biurze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, ul. Tylna 14, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-16.00, w terminie do dnia 14 sierpnia 2024r.

Szczegółowe informacje dostępne są w załączonym poniżej linku:

https://lodz.oirp24.pl/?submenu=rekrutacja