Komunikat ws zgłaszania kandydatów w wyborach organów i na funkcje XII kadencji

Informujemy, że zgodnie z §3 ust. 3 i 4 Uchwały  Nr  1282/XI/2024 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie przygotowania wyborów organów i na funkcje XII kadencji ustala się termin zgłaszania kandydatów w wyborach, które zostaną przeprowadzone na Zgromadzeniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi w dniu 21 września 2024 r., do dnia 22 sierpnia 2024 r. włącznie.

Zgłoszeń kandydatów dokonuje się w formie pisemnej z zachowaniem wymogów określonych w § 19 Uchwały Nr 10/2010 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, tj. zgłoszenie kandydata w wyborach następuje w formie pisemnej w postaci papierowej albo dokumentu elektronicznego z podpisem zaufanym, kwalifikowanym albo osobistym podpisem elektronicznym do okręgowej komisji wyborczej na adres:

Okręgowa Komisja Wyborcza
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi
ul. Tylna 14
90-324 Łódź.

Za dzień wpływu zawiadomienia przyjmuje się datę odczytu zgłoszenia przez pracowników OIRP w Łodzi. W zgłoszeniu kandydata przyjmuje się podanie roku rozpoczęcia wykonywania zawodu radcy prawnego, a punkt trzeci może zostać niewypełniony.

Wzory kart zgłoszeniowych dostępne są w załączeniu.