Elektronizacja wiążących informacji stawkowych, akcyzowych, taryfowych oraz o pochodzeniu w II instancji i w trybach nadzwyczajnych

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że na mocy ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1598) 1 lipca 2024 r. wszedł w życie wyłącznie elektroniczny tryb składania pism w sprawach wiążących informacji, również w II instancji i w trybach nadzwyczajnych.

Tym samym od 1 lipca 2024 r. wszystkie pisma w sprawie wiążącej informacji stawkowej (WIS), wiążącej informacji akcyzowej (WIA), wiążącej informacji o pochodzeniu (WIP) i wiążącej informacji taryfowej (WIT) należy składać wyłącznie elektronicznie:

  • odwołania, zażalenia oraz wszystkie inne pisma w toku postępowania w zakresie WIS poprzez konto w serwisie e-Urząd Skarbowy,
  • odwołania, zażalenia oraz wnioski o zmianę, uchylenia, przedłużenia ważności WIA i wszystkie inne pisma w toku postępowania w zakresie WIA poprzez konto na PUESC,
  • odwołania oraz wszystkie inne pisma w toku postępowania w zakresie WIT i WIP poprzez konto na PUESC.

Należy pamiętać, iż organ również będzie doręczał korespondencję elektronicznie w zakresie WIS w e-Urzędzie Skarbowym oraz w zakresie WIA, WIP i WIT na PUESC.

Złożenie pisma w sprawie WIS, WIA, WIP i WIT w innej formie będzie nieskuteczne.