Kolokwia i egzaminy

9 Kwietnia 2024

Poniżej zamieszczamy zawiadomienie Komisji Egzaminacyjnej o egzaminie radcowskim w dniach 23 – 26 kwietnia 2023 roku.

Osoby przystępujące do egzaminu przed ww. Komisją proszone są o niezwłoczne zapoznanie się z zawiadomienie.

Dodatkowo zamieszczamy mapkę poglądową miejsca, w którym będzie odbywał się egzamin tj. Stadionu Miejskiego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 138.

link
26 Marca 2024

I rok
17 maja 2024 r. – Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego – kolokwium ustne I termin
21 czerwca 2024 r. – Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego – kolokwium ustne II termin
4 października 2024 r. Prawo cywilne, postępowanie cywilne – kolokwium pisemne I termin
8 listopada 2024 r. Prawo cywilne, postępowanie cywilne – kolokwium pisemne II termin
grudzień 2024 r. – termin III dodatkowy

II rok
4 czerwca 2024 r. – Prawo karne, postępowanie karne (…) – kolokwium pisemne I termin – ogólnopolskie kolokwium zdawane za pośrednictwem platformy e-KIRP,
30 września 2024 r. – Prawo karne, postępowanie karne (…) – kolokwium pisemne II termin
24 października 2024 r. – Prawo gospodarcze, ksh, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne – kolokwium pisemne I termin
22 listopada 2024 r. – Prawo gospodarcze, ksh, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne – kolokwium pisemne II termin
6, 13 grudnia 2024 r. – termin III dodatkowy.
Ostateczny termin zostanie ustalony w zależności od wyników I i II terminu.

III rok
21 czerwca 2024 r. – Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego – kolokwium pisemne I termin
30 września 2024 r. – Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego – kolokwium pisemne II termin
25 października 2024 r. – Prawo administracyjne – kolokwium pisemne I termin
22 listopada 2024 r. – Prawo administracyjne – kolokwium pisemne II termin
6, 13 grudnia 2024 r. – termin III dodatkowy.
Ostateczny termin zostanie ustalony w zależności od wyników I i II terminu.

4 Marca 2024

Informujemy, że w dniu 4 marca na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości zostały opublikowane wymagania techniczne, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania aplikacji AZEP 2024, instrukcje obsługi oraz wersje demonstracyjną aplikacji AZEP.

Informacje dostępne są pod linkiem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2024-r 

30 Stycznia 2024

Informujemy, że zgodnie z ogłoszeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2024 r. wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy składać w terminie do dnia 9 marca 2024 r. – przez osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych oraz  w terminie do dnia 2 kwietnia 2024 r. – przez osoby, które odbyły aplikację radcowską. Zgodnie z art. 57 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn.zm.), jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Opłata egzaminacyjna wynosi 3 393,60 zł (słownie: trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy 60/100)  złote.

Opłata powinna być wniesiona na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim konto nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000, a tytuł przelewu powinien zawierać imię i nazwisko zdającego – opłata za egzamin radcowski w 2024 r.  

Poniżej udostępniamy wzory następujących dokumentów:

  • wniosek o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego dla osób po ukończeniu aplikacji radcowskiej,
  • wniosek o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego dla osób przystępujących z art. 25 ust 2 ustawy o radcach prawnych,
  • kwestionariusz osobowy,
  • informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań podczas egzaminu radcowskiego,
  • oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego w trakcie egzaminu radcowskiego,

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2024 roku: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-radcowskim-w-2024-r

link
16 Marca 2023

W załączeniu prezentujemy harmonogram kolokwiów w roku szkoleniowym 2023 dla I, II i III roku aplikacji radcowskiej.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się. 

link
Zobacz także