Regulaminy i akty prawne

3 Listopada 2021

Uchwała nr 325/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.

link
3 Listopada 2021

Poniżej zamieszczamy treść uchwały nr 79/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 25 października 2021 roku zmieniającej Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej oraz tekst jednolity Regulaminu zawarty w treści uchwały nr 325/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 października 2021 roku.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie. 

link
19 Marca 2021

Zachęcamy do zapoznania z tekstem jednolitym Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.

link
18 Listopada 2020

Kolokwia 2020 zostaną przeprowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.
Osoby chcące przystąpić do kolokwium w trybie zdalnym proszone są o przesłanie oświadczenia (przekopiowanie jego treści) niezwłocznie na adres mailowy: zgodarodo@oirplodz.pl. Oświadczenie nie musi zostać wydrukowane i zeskanowane. Wystarczająca jest forma mailowa bez własnoręcznego podpisu. 

Aplikanci, którzy z uwagi na brak możliwości technicznych, tj. brak  własnego urządzenia (telefonu, tabletu lub drugiego komputera) pozwalającego na rejestrację przebiegu kolokwium, nie są w stanie zdawać kolokwium z trybie zdalnym, proszeni są o niezwłoczny bezpośredni kontakt z Kierownikiem Szkolenia Aplikantów r.pr. Aleksandrą Kudrzycką pod numerem telefonu  693 80 69 12.

link
Zobacz także