Nabór na aplikację

12 Września 2023

Zawiadomienie o egzaminie wstępnym na aplikację

link
15 Czerwca 2023

Ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską wyznaczonym na dzień 30 września 2023r. (sobota) godzina 11.00:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-wstepnym-na-aplikacje-radcowska-w-2023-r

Uprzejmie informujemy, że wnioski o przystąpienie do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską można składać osobiście w Biurze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, ul. Tylna 14, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-16.00, w terminie do dnia 16 sierpnia 2023r.

Szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem wskazanym powyżej oraz w załączonym dokumencie.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że został uruchomiony system elektronicznej rekrutacji EWNAR  Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.

link
11 Kwietnia 2023

Poniżej zamieszczamy zawiadomienie Komisji Egzaminacyjnej o egzaminie radcowskim w dniach 25 – 28 kwietnia 2023 roku.

Osoby przystępujące do egzaminu przed ww. Komisją proszone są o niezwłoczne zapoznanie się z zawiadomienie.

link
28 Listopada 2022

Informujemy, że ślubowanie aplikantów radcowskich odbędzie się w dniu 15 grudnia 2022 r. o godz. 15.00 w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi przy ul. Tylnej 14.

Informujemy, że zgodnie z uchwałą 117/XI/2021 Prezydium Rady Krajowej Rady Radców z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału – obowiązek uiszczania składki członkowskiej powstaje w miesiącu, w którym nastąpił wpis na listę aplikantów radcowskich.

29 Września 2022

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi informuje, że zgodnie z treścią art. 33 ust. 3 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. uzyskanie przez kandydata oceny pozytywnej z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

Osoby, które zamierzają rozpocząć zajęcia na I roku aplikacji radcowskiej od dnia 1 stycznia 2023 r., winny doręczyć do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi wniosek 
o wpis na listę aplikantów wraz z załącznikami najpóźniej do dnia 17 października 2022 r. (poniedziałek).

link
Zobacz także