Nabór na aplikację

28 Listopada 2022

Informujemy, że ślubowanie aplikantów radcowskich odbędzie się w dniu 15 grudnia 2022 r. o godz. 15.00 w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi przy ul. Tylnej 14.

Informujemy, że zgodnie z uchwałą 117/XI/2021 Prezydium Rady Krajowej Rady Radców z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału – obowiązek uiszczania składki członkowskiej powstaje w miesiącu, w którym nastąpił wpis na listę aplikantów radcowskich.

29 Września 2022

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi informuje, że zgodnie z treścią art. 33 ust. 3 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. uzyskanie przez kandydata oceny pozytywnej z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

Osoby, które zamierzają rozpocząć zajęcia na I roku aplikacji radcowskiej od dnia 1 stycznia 2023 r., winny doręczyć do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi wniosek 
o wpis na listę aplikantów wraz z załącznikami najpóźniej do dnia 17 października 2022 r. (poniedziałek).

link
26 Września 2022

W załączeniu zamieszczamy wyniki egzaminu wstępnego na aplikację radcowską przeprowadzonego w dniu 24 września 2022 roku.

link
7 Września 2022

Zawiadamiamy, że egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2022 roku wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości na dzień 24 września 2022 roku (sobota) odbędzie się w sali znajdującej się na ternie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi, ul. Małachowskiego 5/7/9, 90-160 Łódź.

W związku z powyższym prosimy o przybycie na miejsce przeprowadzenia egzaminu w dniu 24 września 2022r. o godzinie 9.00.

Każdy z kandydatów przystępujących do egzaminu obowiązany jest posiadać przy sobie dowód osobisty bądź inny dokument tożsamości ze zdjęciem. Okazanie tego dokumentu członkowi Komisji Egzaminacyjnej jest konieczne dla dokonania rejestracji osób zdających oraz jest warunkiem wejścia Zdającego na salę egzaminacyjną celem przystąpienia do egzaminu.

Egzamin wstępny rozpocznie się o godz. 11.00.

Egzamin trwa 150 minut.

link
6 Lipca 2022

W załączeniu przekazujemy klauzulę informacyjną RODO dla osób przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację.

link
Zobacz także