Konferencja "Prawo administracyjne w służbie jednostki i wspólnoty" 24.11.2021 r. - informacje dodatkowe

Ramowy program Konferencji:

  8.45 – 9.00    – logowanie uczestników

  9.00 – 9.15    – otwarcie obrad i powitanie uczestników i zaproszonych gości

  9.15 – 11.15 – I sesja plenarna

11.15 – 12.15  – dyskusja

12.15 – 12.45  – przerwa kawowa

12.45 – 14.45 – II sesja plenarna

14.45 – 15.45 – dyskusja

15.45 – 16.00 – zakończenie Konferencji

Konferencja odbędzie się w dniu 24 listopada 2021 r. w trybie online z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Prosimy o zgłaszanie udziału w Konferencji oraz tematów proponowanych referatów do dnia 10 października 2021 r. za pośrednictwem formularza Microsoft Forms:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7xpEYw7al0O7fvnUcF6WOxTNxvlsOMpIkQjtH_SoceVUOEVJQlFGMDNaQ09GN1JBMlczREdKUFZQNy4u .

Link na listopadowe spotkanie wraz ze szczegółowym planem Konferencji zostanie Państwu przesłany na wskazany przez Państwa w ww. formularzu MS Forms adres mailowy w tygodniu poprzedzającym Konferencję.

Jednym z tradycyjnych już efektów naszego spotkania będzie wydanie recenzowanej monografii.  Prosimy o nadsyłania całych referatów do dnia 30 listopada 2021 r.