Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi

Adres
ul. Tylna 14
90-324 Łódź
fax 41 673 41 05 wew. 25
 
Biuro OIRP w Łodzi:
poniedziałek – piątek 9.00 – 16.00
 
Kasa OIRP w Łodzi:
poniedziałek – piątek 9.00 – 15.00
 
NIP: 725-10-54-497
 
Numery rachunków bankowych:
ING BANK ŚLĄSKI
13 1050 1461 1000 0022 5916 6649
 
PEKAO S.A. VI O/ŁÓDŹ
42 1240 3031 1111 0000 3426 6485
 
 

Dział radców prawnych, aplikantów radcowskich:
42 673 41 05 wew. 20, 21
 
Justyna Sawa
42 673 41 05 wew. 20, 21
 
Ewelina Urbańska
42 673 41 05 wew. 20,21
 
Sekretariat Rzecznika Dyscyplinarnego i Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
 
Ewa Kawczyńska
42 673 41 05 wew. 26
 
 
Dział księgowości:
 
Małgorzata Matusiak
42 673 41 05 wew. 23
 
Julia Pizon
42 673 41 05 wew. 24
 
Kontakt w sprawach z urzędu
 
Beata Gierach
42 673 41 05 wew. 22
 
W Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować pod adresem:
 

Informujemy, że podane w formularzu kontaktowym dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych- Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi przy ul. Tylnej 14, 90-324 Łódź; tel.: 042 673-41-05; e-mail: oirp@oirplodz.pl wyłącznie w celu przesłania odpowiedzi na otrzymaną wiadomość. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować pod adresem: dane.osobowe@oirplodz.pl
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora – przesłanie odpowiedzi na otrzymaną wiadomość. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania odpowiedzi. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do wskazanego przez Panią/Pana administratora danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi.


Jeżeli Państwa zapytanie kierowane jest do któregoś z członków Prezydium Rady, bądź ma związek z pracą komisji działających przy Radzie – istnieje możliwość skierowania bezpośredniego zapytania korzystając z „linków adresowych” zamieszczonych powyżej.

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania strony internetowej jak również treści na niej zamieszczanych uprzejmie prosimy kierować do Komisji ds. Informacji na adres: Komisja ds. Informacji

stara strona OIRP Łódź https://old.oirplodz.pl/

Zobacz także