Dyżury prezydium Rady OIRP

Dziekan Rady
Robert Czapnik
środa 14:00 – 15:00 
 
Wicedziekan Rady ds. Promocji Zawodu i Integracji Środowiskowej
Krzysztof Wójcik
wtorek 15:30 – 16:30
 
Skarbnik Rady
Przemysław Zawalski
poniedziałek 15:30 – 16:30
 
Kierownik Szkolenia Aplikantów
Aleksandra Kudrzycka
 
Rzecznik Kapituły Funduszu Seniora 
Elżbieta  Niedźwiedzińska
I Zastępca Dziekana/Wicedziekan Rady ds. Wykonywania Zawodu
Grzegorz Wyszogrodzki
piątek 15:00 – 16:00 
 
Wicedziekan Rady ds. Aplikacji
Aleksandra Grocholska-Jankowska
wtorek 14:30 – 15:30 
 
Sekretarz Rady
Marek Woźniak
czwartek 15:00 – 16:00
 
Rzecznik Prasowy OIRP
Arkadiusz Cieślak
rzecznik@oirplodz.pl
 
Zastępca Rzecznika Prasowego OIRP
Aleksandra Kudrzycka
 
Zobacz także