KOMUNIKAT W SPRAWIE TERMINU KOLOKWIÓW

Poniżej przedstawiamy terminy kolokwiów:
13 listopada 2020 r. Postępowanie administracyjne (I termin) – kolokwium pisemne
14 listopada 2020 r. Prawo gospodarcze (I termin) – kolokwium ustne
18 listopada 2020 r. Prawo cywilne (I termin) – kolokwium pisemne
23 listopada 2020 r. Prawo spółek handlowych (II termin) – kolokwium pisemne
25 listopada 2020 r. Postępowanie cywilne (II termin) – kolokwium pisemne

O godzinach rozpoczęcia kolokwiów poinformujemy odrębnym komunikatem.

Jednocześnie informujemy, że kolokwia zostaną przeprowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.