Kolokwium

16 Marca 2023

W załączeniu prezentujemy harmonogram kolokwiów w roku szkoleniowym 2023 dla I, II i III roku aplikacji radcowskiej.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się. 

link
5 Lutego 2023

W załączeniu prezentujemy dwie uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych:

  1. uchwała Nr 838/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia zbiorów pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2023 oraz
  2. uchwała Nr 837/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwiach w roku szkoleniowym 2023

Uchwały dostępne są również tutaj:

Uchwała Nr 838/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia zbiorów pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2023

Uchwała Nr 837/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwiach w roku szkoleniowym 2023

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z ich treścią. 

link
16 Września 2022

Uwaga!!!

Informujemy, że kolokwium z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w II terminie zostało przeniesione z 23/24  września na sobotę 1 października (od godz. 9.00).

28 Czerwca 2022

W załączeniu przedstawiamy wyniki kolokwium z postępowania karnego z dnia 10 czerwca 2022 roku wraz z wytycznymi do kazusu.

link
24 Maja 2022

W dniu 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w siedzibie OIRP w Łodzi odbędą się następujące kolokwia ustne:

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (I rok) – II termin

Zasady wykonywania zawodu, etyka (III rok) – termin dodatkowy

Zobacz także