Kolokwium

26 Marca 2024

I rok
17 maja 2024 r. – Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego – kolokwium ustne I termin
21 czerwca 2024 r. – Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego – kolokwium ustne II termin
4 października 2024 r. Prawo cywilne, postępowanie cywilne – kolokwium pisemne I termin
8 listopada 2024 r. Prawo cywilne, postępowanie cywilne – kolokwium pisemne II termin
grudzień 2024 r. – termin III dodatkowy

II rok
4 czerwca 2024 r. – Prawo karne, postępowanie karne (…) – kolokwium pisemne I termin – ogólnopolskie kolokwium zdawane za pośrednictwem platformy e-KIRP,
30 września 2024 r. – Prawo karne, postępowanie karne (…) – kolokwium pisemne II termin
24 października 2024 r. – Prawo gospodarcze, ksh, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne – kolokwium pisemne I termin
22 listopada 2024 r. – Prawo gospodarcze, ksh, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne – kolokwium pisemne II termin
6, 13 grudnia 2024 r. – termin III dodatkowy.
Ostateczny termin zostanie ustalony w zależności od wyników I i II terminu.

III rok
21 czerwca 2024 r. – Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego – kolokwium pisemne I termin
30 września 2024 r. – Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego – kolokwium pisemne II termin
25 października 2024 r. – Prawo administracyjne – kolokwium pisemne I termin
22 listopada 2024 r. – Prawo administracyjne – kolokwium pisemne II termin
6, 13 grudnia 2024 r. – termin III dodatkowy.
Ostateczny termin zostanie ustalony w zależności od wyników I i II terminu.

16 Marca 2023

W załączeniu prezentujemy harmonogram kolokwiów w roku szkoleniowym 2023 dla I, II i III roku aplikacji radcowskiej.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się. 

link
5 Lutego 2023

W załączeniu prezentujemy dwie uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych:

  1. uchwała Nr 838/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia zbiorów pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2023 oraz
  2. uchwała Nr 837/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwiach w roku szkoleniowym 2023

Uchwały dostępne są również tutaj:

Uchwała Nr 838/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia zbiorów pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2023

Uchwała Nr 837/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwiach w roku szkoleniowym 2023

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z ich treścią. 

link
16 Września 2022

Uwaga!!!

Informujemy, że kolokwium z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w II terminie zostało przeniesione z 23/24  września na sobotę 1 października (od godz. 9.00).

28 Czerwca 2022

W załączeniu przedstawiamy wyniki kolokwium z postępowania karnego z dnia 10 czerwca 2022 roku wraz z wytycznymi do kazusu.

link
Zobacz także