KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO KOLOKWIÓW W FORMIE ZDALNEJ

W związku z koniecznością przeprowadzenia kolokwiów w formie zdalnej poniżej zamieszczamy zasady obowiązujące podczas kolokwiów pisemnych on-line oraz wzór treści oświadczenia o wyrażeniu zgody na nagrywanie przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi wizerunku aplikantów podczas przebiegu kolokwiów, które będą się odbywały w okresie aplikacji radcowskiej przy użyciu platformy ZOOM. Prosimy o pilne zapoznanie się z treścią oświadczenia.
Osoby chcące przystąpić do kolokwium w trybie zdalnym proszone są o przesłanie oświadczenia (przekopiowanie jego treści) i przesłanie niezwłocznie na adres mailowy: zgodarodo@oirplodz.pl. Oświadczenie nie musi zostać wydrukowane i zeskanowane. Wystarczająca jest forma mailowa bez własnoręcznego podpisu.