KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW DOTYCZĄCY KOLOKWIÓW PISEMNYCH (PRAWO CYWILNE ORAZ POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE)

Informujemy, że na dzień 21 grudnia br. został zaplanowany ostatni termin dla aplikantów przystępujących do kolokwium pisemnego z Prawa cywilnego oraz Postępowania administracyjnego.