Aplikant radcowski - oferta pracy

„Kancelaria prawna Klimkowski” nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim I lub II roku

Wymagania:

 • status aplikanta I lub II roku aplikacji;
 • umiejętność sporządzania pism procesowych i doświadczenie w tym zakresie;
 • znajomość prawa cywilnego, w szczególności prawa spadkowego, rodzinnego, pracy, a także prawa procesowego;
 • zdolność pracy w zespole, elastyczność, komunikatywność;
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej, odpowiedzialność za powierzone zadania, umiejętności ustalania priorytetów,
 • dyspozycyjność, terminowość, rzetelność oraz sumienność;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • doświadczenie w pracy w kancelarii adwokackiej lub kancelarii radcy prawnego – mile widziane,

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie pism procesowych na wszystkich etapach sprawy;
 • nadzór nad przydzielonym referatem spraw;
 • kontakt z klientem, a także sądami i innymi podmiotami;
 • reprezentacja klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych oraz mediacyjnych;
 • wsparcie Kancelarii w pozostałych obszarach działalności

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • perspektywę długotrwałej współpracy;
 • stabilne zatrudnienie (umowa o pracę);
 • partnerskie relacje w kilkuosobowym zespole;
 • praktyczną naukę zawodu;

CV prosimy przesyłać na adres mailowy klimkowski@onet.pl do dnia 09 kwietnia 2021 roku z dopiskiem „Aplikant”. Kancelaria zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez ADO na podstawie dobrowolnej zgody prosimy o dopisanie klauzuli: Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach prowadzonego procesu rekrutacji. W przypadku chęci udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach prowadzonych przez Igora Klimkowskiego prowadzącego Kancelarię Prawną przyszłych procesów rekrutacji.