Zmiany na Liście Radców

6 Lipca 2023

wpisy na listę radców prawnych
– wg załączonej listy
– Marcin Bystroński – przeniesienie wpisu z OIRP w Bydgoszczy

skreślenie z listy radców prawnych:
– Krzysztof Dworakowski
– Ewa Kisielewicz
– Roman Garstka

usunięcie wpisu – Natalia Bryl-Jakóbczak
zawieszenie prawa wykonywania zawodu – Kamila Musiał
uchylenie uchwały w sprawie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu – Katarzyna Wieczorek
skreślenie z listy apl. radc. – Amanda Plewa III rok

link
3 Kwietnia 2023

Sylwia Czajka ŁD-2867 – wpis na listę radców prawnych
Katarzyna Kubica ŁD-2866 – wpis na listę radców prawnych
Dawid Lis ŁD-2868 – wpis na listę radców prawnych
Maria Trębińska ŁD-M-824– skreślenie z listy radców prawnych
Wojciech Garus ŁD-M-467– skreślenie z listy radców prawnych
Stanisław Jankowski ŁD-M-27– skreślenie z listy radców prawnych

link
7 Marca 2023

Kinga Majsiak-Pomorska – skreślenie z listy radców prawnych
Halina Kozik-Kuśmirek – skreślenie z listy radców prawnych
Katarzyna Pośpiech-Białas – usunięcie wpisu
Karolina Kuźnik – skreślenie z listy aplikantów radcowskich

link
8 Lutego 2023

Róża Wijata ŁD-2862 – wpis na listę radców prawnych
Adam Gadomski ŁD-2863 – wpis na listę radców prawnych
Agnieszka Stefańska-Pieczara ŁD-2864 – wpis na listę radców prawnych
Zuzanna Płoska  ŁD-2865 – przeniesienie wpisu na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Łodzi
Wojciech Osiecki ŁD-M-1134 – skreślenie z listy radców prawnych
Zuzanna Górna ŁD-M-1341 – skreślenie z listy radców prawnych
Anna Osiewała-Stasiak ŁD-2528 – skreślenie z listy radców prawnych
Zofia Bartos-Latosińska ŁD-M-5 – skreślenie z listy radców prawnych
Magdalena Zatoń ŁD-2429 – usunięcie wpisu w zw. z przeniesieniem wpisu
Marta Balcerzak ŁD-2292 – zawieszenie prawa do wykonywania zawodu
Mateusz Budziarek ŁD-2777 – zawieszenie prawa do wykonywania zawodu
Michał Chmielewski APL-ŁD-190010 – skreślenie z listy aplikantów radcowskich
Katarzyna Strulak APL-ŁD-180074 – skreślenie z listy aplikantów radcowskich
Magdalena Witek APL-ŁD-200052 – skreślenie z listy aplikantów radcowskich
Małgorzata Wyczółkowska APL-ŁD-200057 – skreślenie z listy aplikantów radcowskich
Jakub Zych APL-ŁD-210050 – skreślenie z listy aplikantów radcowskich
Cezary Izdebski APL-ŁD-230001 – przeniesienie wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę OIRP w Łodzi

link
5 Grudnia 2022

Ewelina Biała-Oleksik ŁD-2857– wpis na listę radców prawnych
Tomasz Jendrasiak  ŁD-2858 – przeniesienie wpisu na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Łodzi
Wojciech Mackiewicz ŁD-2859 – przeniesienie wpisu na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Łodzi
Janusz Białkowski ŁD-M-555 – skreślenie z listy radców prawnych
Małgorzata Figat ŁD-M-1512 – skreślenie z listy radców prawnych
Anna Maria Zalasińska ŁD-2240 – zawieszenie prawa do wykonywania zawodu

link
Zobacz także