Posiedzenie Rady OIRP w Łodzi 24 kwietnia 2024 r.

Hanna Skrzeczyńska-Tomczyk – wpis na listę r.pr.